AA

Blir ny næringspolitisk leder i Næringsforeningen

  • Roar Osmundsen kommer fra stillingen som redaktør i Søgne og Songdalen budstikke. Foto: Anja K Wunsch

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Osmundsen har vært redaktør i Søgne og Songdalen i nesten 18 år, og i media hele sitt yrkesaktive liv.  De siste ti årene har han også hatt flere tillitsverv for Landslaget for lokalaviser (LLA). 

– Når den rette utfordringen dukker opp, må man våge å gjøre noe annet. Denne jobben er en slik utfordring. Kristiansandsregionen står foran store og spennende utfordringer, der samspillet mellom næringsliv, politikk, utdanningsinstitusjonene og samfunnslivet forøvrig, vil være avgjørende for å lykkes, sier Osmundsen.

– Jeg har et veldig godt inntrykk av Næringsforeningen. De har hatt en spennende utvikling og er helt sentralt for å fremme interessene for landsdelens bedrifter. Å bli tilbudt muligheten til å delta i dette spennende arbeidet, er jeg svært takknemlig for. Og jeg gleder meg veldig til å begynne, sier han.

Han har de siste årene også vært styreleder i Landslaget for lokalaviser (LLA).

– I LLA har jeg vært med i flere utfordringer for bransjen som vil komme til nytte i denne jobben. Den største saken var arbeidet for at kjøp av digitale avisutgaver får 0-moms slik trykte utgaver har hatt i flere tiår. Her var LLA avgjørende i en komplisert, politisk prosess, fortsetter han.

Anita S. Dietrichson, administrerende direktør i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, er svært fornøyd med å fått Osmundsen med på laget.

– Han har bred ledererfaring i næringsliv og politikk, som redaktør i Budstikka og som styreleder i LLA. Som styreleder i LLA har han jobbet mye med næringspolitikk, hvor lokalavisene blant annet møter en del næringspolitiske utfordringer. I tillegg er han god på kommunikasjon og har erfaring som møte- og debattleder. Det at han i tillegg kjenner, og kan være tett på, våre medlemmer i Søgne og Songdalen i forbindelse med K3-arbeidet er også en styrke for oss, sier Dietrichson.

Osmundsen vil i Næringsforeningen få ansvar for å definere foreningens viktigste næringspolitiske utfordringer, i tett samarbeid med ressursgrupper og styret. I tillegg skal han bidra til å gjøre foreningen synlig i samfunnsdebatten, og jobbe med næringsanalyse av regionen. Han vil også ha ansvar for prosjekter knyttet opp mot det offentlige, akademia og næringslivet.

 

Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Osmundsen har vært redaktør i Søgne og Songdalen i nesten 18 år, og i media hele sitt yrkesaktive liv.  De siste ti årene har han også hatt flere tillitsverv for Landslaget for lokalaviser (LLA). 

– Når den rette utfordringen dukker opp, må man våge å gjøre noe annet. Denne jobben er en slik utfordring. Kristiansandsregionen står foran store og spennende utfordringer, der samspillet mellom næringsliv, politikk, utdanningsinstitusjonene og samfunnslivet forøvrig, vil være avgjørende for å lykkes, sier Osmundsen.

– Jeg har et veldig godt inntrykk av Næringsforeningen. De har hatt en spennende utvikling og er helt sentralt for å fremme interessene for landsdelens bedrifter. Å bli tilbudt muligheten til å delta i dette spennende arbeidet, er jeg svært takknemlig for. Og jeg gleder meg veldig til å begynne, sier han.

Han har de siste årene også vært styreleder i Landslaget for lokalaviser (LLA).

– I LLA har jeg vært med i flere utfordringer for bransjen som vil komme til nytte i denne jobben. Den største saken var arbeidet for at kjøp av digitale avisutgaver får 0-moms slik trykte utgaver har hatt i flere tiår. Her var LLA avgjørende i en komplisert, politisk prosess, fortsetter han.

Anita S. Dietrichson, administrerende direktør i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, er svært fornøyd med å fått Osmundsen med på laget.

– Han har bred ledererfaring i næringsliv og politikk, som redaktør i Budstikka og som styreleder i LLA. Som styreleder i LLA har han jobbet mye med næringspolitikk, hvor lokalavisene blant annet møter en del næringspolitiske utfordringer. I tillegg er han god på kommunikasjon og har erfaring som møte- og debattleder. Det at han i tillegg kjenner, og kan være tett på, våre medlemmer i Søgne og Songdalen i forbindelse med K3-arbeidet er også en styrke for oss, sier Dietrichson.

Osmundsen vil i Næringsforeningen få ansvar for å definere foreningens viktigste næringspolitiske utfordringer, i tett samarbeid med ressursgrupper og styret. I tillegg skal han bidra til å gjøre foreningen synlig i samfunnsdebatten, og jobbe med næringsanalyse av regionen. Han vil også ha ansvar for prosjekter knyttet opp mot det offentlige, akademia og næringslivet.

 

Våre hovedsamarbeidspartnere