AA
  • Forside
  • Hør to stjerneforedragsholdere innen fornybar energi

Hør to stjerneforedragsholdere innen fornybar energi

Administrerende direktør LOS Energy, Anders Gaudestad er en av foredragsholderne. Foto: Geir Anders Rybakken Ørslien
  • 03. okt 2017 , kl. 0800 - 1000
  • Generalboligen, Østre Strandgate 56
  • Foredragsholder Anders Gaudetstad og Edvard Lauen
  • Påmelding - Innen 27.04.17 kl 14: 15

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Globalt forventes produksjonen og etterspørselen etter fornybar energi  å øke betydelig. Samtidig medfører teknologisk utvikling, internasjonalisering, digitalisering og  endret kundeadferd betydelig usikkerhet.

Det er  mange trender som påvirker energinæringen. De to viktigste driverne for kraftnæringen anses å være kampen mot klimaendringene og teknologiutviklingen

Fremvekst av nye markeder og nye produkter vil kunne ha disruptive effekter på den eksisterende verdikjeden, men også  skape nye muligheter! Markedsoperasjoner vil kunne utvikles både innenfor tradisjonelle områder i verdikjeden og innenfor nye deler av verdikjeden. Tyskland er motoren i utviklingen av det felles europeiske kraftmarkedet hvor Agder Energi  ønsker et sterkere fotfeste.

Anders Gaudestad, administrerende direktør i Statkraft Agder Energi Vind DA og Edvard Lauen, konserndirektør Agder Energi er foredragsholdere på dagens frokostmøte.

Pris:
Medlemmer i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen: 250,- + mva
Ikke-medlemmer : 500,- + mva

Bindende påmelding!

VELKOMMEN!

Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse

Globalt forventes produksjonen og etterspørselen etter fornybar energi  å øke betydelig. Samtidig medfører teknologisk utvikling, internasjonalisering, digitalisering og  endret kundeadferd betydelig usikkerhet.

Det er  mange trender som påvirker energinæringen. De to viktigste driverne for kraftnæringen anses å være kampen mot klimaendringene og teknologiutviklingen

Fremvekst av nye markeder og nye produkter vil kunne ha disruptive effekter på den eksisterende verdikjeden, men også  skape nye muligheter! Markedsoperasjoner vil kunne utvikles både innenfor tradisjonelle områder i verdikjeden og innenfor nye deler av verdikjeden. Tyskland er motoren i utviklingen av det felles europeiske kraftmarkedet hvor Agder Energi  ønsker et sterkere fotfeste.

Anders Gaudestad, administrerende direktør i Statkraft Agder Energi Vind DA og Edvard Lauen, konserndirektør Agder Energi er foredragsholdere på dagens frokostmøte.

Pris:
Medlemmer i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen: 250,- + mva
Ikke-medlemmer : 500,- + mva

Bindende påmelding!

VELKOMMEN!

Våre hovedsamarbeidspartnere