AA
  • Forside
  • Fra digital innsikt til løsning

Fra digital innsikt til løsning

  • 05. sep 2018 , kl. 0800 - 1200
  • Dronningensgate 2A, Kristiansand
  • Påmelding - Innen 04.09.2018 Kl 14.00

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Meld deg på en eller flere samlinger

Digitaliseringsskolens 3. samling

Hvordan realisere forretningsmodeller og verdikjeder i en brukerdrevet digital tidsalder?

Strategier må i dag inkludere digitale muligheter. Om det dreier seg om en totalt ny forretningsmodell eller kontinuerlig utvikling av virksomhetens verdikjeder, vil digitale løsninger være en viktig del av implementeringen. Hvordan kan tjenestedesign og virksomhetsarkitektur legge grunnlag for morgendagens tjenester og bidra til å skape verdi for forretning og kunde?

Vi presenterer dagens tema gjennom konkrete digitaliseringsprosjekter fra Sørlandet.

PROGRAM

08:00 Mingling med frukt & kaffe/te

08.15 Introduksjon v/ Næringsforeningen

08:20 Introduksjon til dagens samling v/ Fredrik Grindland, Bouvet

08:30 Gjennomgang gruppeoppgave fra forrige samling v/ Audun Finnestad PwC

09:15 Fra digital innsikt til løsning v/ Bouvet

10:00 Benstrekk

10:15 Fra digital innsikt til løsning v/ Bouvet

10:45 Casepresentasjon v/ virksomhet på Sørlandet

11:15 Workshop

11:45 Presentasjon av gruppearbeid v/ Fredrik Grindland, Bouvet

12:00 Lunsj og mingling

Om konseptet Digitaliseringsskolen

Konseptet Digitaliseringsskolen er et samarbeid mellom Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, PwC, Bouvet og Egde Consulting. Kurset tilbyr praktisk rettet erfarings basert kompetanseheving og inspirasjon for virksomheter i regionen. Gjennom 4 samlinger med fokus på hvordan man kan tilpasse seg den digitale verden, er målet å dele kunnskap og gi flere virksomheter muligheten til å utvikle seg i takt med digitale forventninger og nye forretningsmodeller.

Digitaliseringsskolen er et tilbud som passer de som lurer på hvilke muligheter og utfordringer fremtiden vil by på. Du vil få innblikk i digitaliseringstrender og endrede rammebetingelser som følge av innføringen av ny teknologi. Målet med Digitaliseringsskolen er å bidra til å skape diskusjon rundt temaet digitalisering, dele erfaringer, samt gi konkrete faglige råd om hvordan man kan utvikle virksomheten med nye forretningsmodeller, tjenester og produkter.

Dette er noe du ikke bør gå glipp av, uansett hvilken bransje du og din virksomhet tilhører. Vi blir alle kraftig påvirket av endringene, enten vi liker det eller ikke. Digitalisering kan skape muligheter for din virksomhet, men kan også gi uventet ny konkurranse.

Kurset er tilrettelagt både for privat- og offentlig sektor med fokus på leder og mellomlederutfordringer. Deltagerne vil få mulighet til å treffe andre ledere som jobber med digitalisering slik at de kan dra nytte av hverandres erfaringer og bygge nettverk.

Programmet er lagt opp slik at du kan melde deg på en eller flere samlinger for å ha faglig utbytte.  Det legges opp til gruppearbeid mellom hver samling. De som melder seg på hele programmet og deltar aktivt i gruppearbeidet vil derfor få størst utbytte av Digitaliseringsskolen.

Andre samlinger på Digitaliseringsskolen:

28.02: Hva er digitalisering og hvilke trender ser vi?
25.04: Utvikling av digitale forretningmodeller og verdikjeder
05.09: Fra digital innsikt til løsning
31.10: Hvordan få gevinst av digitale implementeringer

Pris:
Medlemmer av Næringsforening/Næringsråd:
2900,- for alle samlingene
1000,- per samling

Ikke medlemmer:
5900,- for alle samlingene
1700,- per samling

Bindende påmelding!

Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse

Meld deg på en eller flere samlinger

Digitaliseringsskolens 3. samling

Hvordan realisere forretningsmodeller og verdikjeder i en brukerdrevet digital tidsalder?

Strategier må i dag inkludere digitale muligheter. Om det dreier seg om en totalt ny forretningsmodell eller kontinuerlig utvikling av virksomhetens verdikjeder, vil digitale løsninger være en viktig del av implementeringen. Hvordan kan tjenestedesign og virksomhetsarkitektur legge grunnlag for morgendagens tjenester og bidra til å skape verdi for forretning og kunde?

Vi presenterer dagens tema gjennom konkrete digitaliseringsprosjekter fra Sørlandet.

PROGRAM

08:00 Mingling med frukt & kaffe/te

08.15 Introduksjon v/ Næringsforeningen

08:20 Introduksjon til dagens samling v/ Fredrik Grindland, Bouvet

08:30 Gjennomgang gruppeoppgave fra forrige samling v/ Audun Finnestad PwC

09:15 Fra digital innsikt til løsning v/ Bouvet

10:00 Benstrekk

10:15 Fra digital innsikt til løsning v/ Bouvet

10:45 Casepresentasjon v/ virksomhet på Sørlandet

11:15 Workshop

11:45 Presentasjon av gruppearbeid v/ Fredrik Grindland, Bouvet

12:00 Lunsj og mingling

Om konseptet Digitaliseringsskolen

Konseptet Digitaliseringsskolen er et samarbeid mellom Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, PwC, Bouvet og Egde Consulting. Kurset tilbyr praktisk rettet erfarings basert kompetanseheving og inspirasjon for virksomheter i regionen. Gjennom 4 samlinger med fokus på hvordan man kan tilpasse seg den digitale verden, er målet å dele kunnskap og gi flere virksomheter muligheten til å utvikle seg i takt med digitale forventninger og nye forretningsmodeller.

Digitaliseringsskolen er et tilbud som passer de som lurer på hvilke muligheter og utfordringer fremtiden vil by på. Du vil få innblikk i digitaliseringstrender og endrede rammebetingelser som følge av innføringen av ny teknologi. Målet med Digitaliseringsskolen er å bidra til å skape diskusjon rundt temaet digitalisering, dele erfaringer, samt gi konkrete faglige råd om hvordan man kan utvikle virksomheten med nye forretningsmodeller, tjenester og produkter.

Dette er noe du ikke bør gå glipp av, uansett hvilken bransje du og din virksomhet tilhører. Vi blir alle kraftig påvirket av endringene, enten vi liker det eller ikke. Digitalisering kan skape muligheter for din virksomhet, men kan også gi uventet ny konkurranse.

Kurset er tilrettelagt både for privat- og offentlig sektor med fokus på leder og mellomlederutfordringer. Deltagerne vil få mulighet til å treffe andre ledere som jobber med digitalisering slik at de kan dra nytte av hverandres erfaringer og bygge nettverk.

Programmet er lagt opp slik at du kan melde deg på en eller flere samlinger for å ha faglig utbytte.  Det legges opp til gruppearbeid mellom hver samling. De som melder seg på hele programmet og deltar aktivt i gruppearbeidet vil derfor få størst utbytte av Digitaliseringsskolen.

Andre samlinger på Digitaliseringsskolen:

28.02: Hva er digitalisering og hvilke trender ser vi?
25.04: Utvikling av digitale forretningmodeller og verdikjeder
05.09: Fra digital innsikt til løsning
31.10: Hvordan få gevinst av digitale implementeringer

Pris:
Medlemmer av Næringsforening/Næringsråd:
2900,- for alle samlingene
1000,- per samling

Ikke medlemmer:
5900,- for alle samlingene
1700,- per samling

Bindende påmelding!

Våre hovedsamarbeidspartnere