AA
 • Forside
 • Fra digital innsikt til løsning

Fra digital innsikt til løsning

 • 21. sep 2017 , kl. 0800 - 1230
 • TBA
 • Foredragsholder TBA
 • Påmelding - Innen onsdag 20.09.16

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Digitaliseringsskolens 3.samling

Det finnes mange ulike metoder for å nå ønsket løsning i forbindelse med digitalisering og effektivisering. Du vil også raskt oppdage at digitalisering ofte henger sammen med en ny forretningsmodell.

Gjennom denne samlingen vil deltakerne bli kjent med ulike metoder som gir gir ulike løsninger; design thinking, tjenestedesign, prototyping, lean startup, design sprint og effektkartlegging. Etter endt deltakelse vil deltakerne kunne forskjellen på ulike metoder for å fasilitere frem ønsket løsning basert på ulike målbilder. De vil også være kjent med prosess for utvikling av digital strategi og hvordan dette gjerne henger sammen med ny forretningsmodell.

 P R O G R A M
08:15 Mingling med frukt & kaffe/te
08.45 Introduksjon v/ Næringsforeningen
08:50 Introduksjon til dagens problemstilling/ diskusjon av tilsendt case v/Bouvet
09:15  Fra digital innsikt til løsning v/ Bouvet
10:15 Benstrekk
10:30 Casepresentasjon v/ Ekstern bidragsyter
11:15 Kahoot Q&A og informasjon om neste samling v/ PwC
11:45 Lunsj og mingling

Om konseptet Digitaliseringsskolen

Konseptet Digitaliseringsskolen er et samarbeid mellom Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, PwC og Bouvet. Kurset tilbyr praktisk rettet kompetanseheving og inspirasjon for bedrifter io regionen gjennom kvartalsvise samlinger med fokus på hvordan man skal møte fremtidens digitale verden. Målet er å dele kunnskap og gi flere selskaper muligheten til å utvikle seg i takt med nye digitale markedskrav og nye forretningsmodeller.

Kurset er tilrettelagt både for privat- og offentlig sektor med fokus på leder og mellomlederutfordringer. Deltagerne vil få mulighet til å treffe andre ledere som jobber med digitalisering slik at de kan dra nytte av hverandres erfaringer og bygge nettverk.

Kurset vil gå over fire samlinger i 2017, og skal koble deltagernes utfordringer sammen med faglige og praktiske referansecases fra det lokale næringslivet.

Følgende er tema for samlingene:

 1. Hva er digitalisering og hvilke trender ser vi? 09.02.17
 2. Utvikling av digitale forretningsmodeller og verdikjeder. 04.05.17
 3. Fra digital innsikt til løsning – Hvordan realisere nye digitale forretningsmodeller og verdikjeder? 21.09.17
 4. Implementering og gevistrealisering. Hvordan sikre lønnsomhet? Hva er riktig timing for nye tjenester? 02.11.17

Pris:
Medlemmer av Næringsforening/Næringsråd:
2900,- for alle samlingene
1000,- per samling

Ikke medlemmer:
5900,- for alle samlingene
1700,- per samling

Bindende påmelding!

PÅMELDING

Annonse
Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Annonse

Digitaliseringsskolens 3.samling

Det finnes mange ulike metoder for å nå ønsket løsning i forbindelse med digitalisering og effektivisering. Du vil også raskt oppdage at digitalisering ofte henger sammen med en ny forretningsmodell.

Gjennom denne samlingen vil deltakerne bli kjent med ulike metoder som gir gir ulike løsninger; design thinking, tjenestedesign, prototyping, lean startup, design sprint og effektkartlegging. Etter endt deltakelse vil deltakerne kunne forskjellen på ulike metoder for å fasilitere frem ønsket løsning basert på ulike målbilder. De vil også være kjent med prosess for utvikling av digital strategi og hvordan dette gjerne henger sammen med ny forretningsmodell.

 P R O G R A M
08:15 Mingling med frukt & kaffe/te
08.45 Introduksjon v/ Næringsforeningen
08:50 Introduksjon til dagens problemstilling/ diskusjon av tilsendt case v/Bouvet
09:15  Fra digital innsikt til løsning v/ Bouvet
10:15 Benstrekk
10:30 Casepresentasjon v/ Ekstern bidragsyter
11:15 Kahoot Q&A og informasjon om neste samling v/ PwC
11:45 Lunsj og mingling

Om konseptet Digitaliseringsskolen

Konseptet Digitaliseringsskolen er et samarbeid mellom Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, PwC og Bouvet. Kurset tilbyr praktisk rettet kompetanseheving og inspirasjon for bedrifter io regionen gjennom kvartalsvise samlinger med fokus på hvordan man skal møte fremtidens digitale verden. Målet er å dele kunnskap og gi flere selskaper muligheten til å utvikle seg i takt med nye digitale markedskrav og nye forretningsmodeller.

Kurset er tilrettelagt både for privat- og offentlig sektor med fokus på leder og mellomlederutfordringer. Deltagerne vil få mulighet til å treffe andre ledere som jobber med digitalisering slik at de kan dra nytte av hverandres erfaringer og bygge nettverk.

Kurset vil gå over fire samlinger i 2017, og skal koble deltagernes utfordringer sammen med faglige og praktiske referansecases fra det lokale næringslivet.

Følgende er tema for samlingene:

 1. Hva er digitalisering og hvilke trender ser vi? 09.02.17
 2. Utvikling av digitale forretningsmodeller og verdikjeder. 04.05.17
 3. Fra digital innsikt til løsning – Hvordan realisere nye digitale forretningsmodeller og verdikjeder? 21.09.17
 4. Implementering og gevistrealisering. Hvordan sikre lønnsomhet? Hva er riktig timing for nye tjenester? 02.11.17

Pris:
Medlemmer av Næringsforening/Næringsråd:
2900,- for alle samlingene
1000,- per samling

Ikke medlemmer:
5900,- for alle samlingene
1700,- per samling

Bindende påmelding!

PÅMELDING

Våre hovedsamarbeidspartnere