AA

Skagerrak Business Summit

  • 23. nov 2017 , kl. 0830 - 2200
  • Clarion Hotel Ernst, Kristiansand
  • Påmelding

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Program for dagen:

8.30 Registrering og frokost
Keynote Peter Ditlev Nødbak, Telenor

9.00 Åpning v/ Harald Furre, Ordfører i Kristiansand
Utvikling av handelsrelasjoner mellom Norge og Danmark
v/ Aud Kolberg, Norges ambassadør til Danmark
v/ Jarl Frijs-Madsen, Danmarks ambassadør til Norge
Keynote Danske Bank, Norge

10.30 Pause

11.00 Blokk 1

12.15 Lunch

13.15 Blokk 2 & Blokk 3

18.00 Middag i Speilsalen på Ernst

Fremtidens Bygg
Få et 360 graders innsyn i den norske byggenæring

Blokk 1
Bærekraftige offentlige bygg
v/ Aust-Agder Fylkeskommune
Blokk 2

Ulikheter og likheter ved energi- optimerte bygg i Danmark og Norge v/ Bjerg Arkitektur fra Danmark
Blokk 3

Fremtidens bygg og bydel
v/Heidi Wolden, adm.dir Kruse Smidt og en representant fra Skanska

Velferdsteknologi

Lær om hvordan man i Norge og Danmark har utviklet sin velferdsteknologi. Hva skal vi gjøre for å komme i betraktning som kunde til det offentlige.

Blokk 1
Innovasjon og samarbeide med SMB’er i det offentlige på begge sider av Skagerak
v/ Aalborg Universitetshospitels innovations- enhed & Center for Velfærdsteknologi

Blokk 2
Prosjektsamarbeid på tvers av
Skagerak
v/ Kristiansand kommune, Siemens & Open
TeleHealth

Blokk 3
Erfaring med utvikling og salg på begge sider av Skagerrak
v/Anund Rannestad fra Imatis & en dansk virksomhet

Logistikk & Infrastruktur
På begge sider av Skagerrak er vi i gang med flere konkrete havneutvidelser. I Norge er det fokus på veiutbygning, herunder motorvei fra Kristiansand til Stavanger, og i Danmark snakkes det om den 3. Limfjordsforbindelse. Dette er alle initiativer som vil stimulere ytterligere til vekst i Syd-Norge og Nord-Danmark samt åpne opp for flere nye spennende forretningsmuligheter for næringslivet i regionen.

Programmet oppdateres løpende. Her melder du deg på:

Målet med konferansen er et tettere samarbeid med mellom næringslivet på Sørlandet og Nord-Jylland.

–  Dette blir en viktig konferanse for bedrifter på begge sider av Skagerrak der formålet er å bidra til utvikling og vekst av handelsrelasjoner mellom næringslivet i Nord-Danmark og i Sør-Norge, sier Ole-Petter Sunde, prosjektleder internasjonal handel i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.

Følgende aktører står bak konferansen: Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, NHO Agder, IKT-klyngen DIGIN, Innovasjon Norge, Kristiansand Kommune og BusinessBroen Norge-Norddanmark.

Pris per deltaker inkl middag:

850 kroner (eksl mva) for medlemmer av Næringsforeningen, DIGIN og NHO.

1400 kroner (eksl mva) for ikke-medlemmer .

(Middag i Speilsalen på Ernst er inklusiv i prisen.)

Spørsmål om konferansen? Kontakt: Ole-Petter Sunde, ole-petter@kristiansand-chamber.no

Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Program for dagen:

8.30 Registrering og frokost
Keynote Peter Ditlev Nødbak, Telenor

9.00 Åpning v/ Harald Furre, Ordfører i Kristiansand
Utvikling av handelsrelasjoner mellom Norge og Danmark
v/ Aud Kolberg, Norges ambassadør til Danmark
v/ Jarl Frijs-Madsen, Danmarks ambassadør til Norge
Keynote Danske Bank, Norge

10.30 Pause

11.00 Blokk 1

12.15 Lunch

13.15 Blokk 2 & Blokk 3

18.00 Middag i Speilsalen på Ernst

Fremtidens Bygg
Få et 360 graders innsyn i den norske byggenæring

Blokk 1
Bærekraftige offentlige bygg
v/ Aust-Agder Fylkeskommune
Blokk 2

Ulikheter og likheter ved energi- optimerte bygg i Danmark og Norge v/ Bjerg Arkitektur fra Danmark
Blokk 3

Fremtidens bygg og bydel
v/Heidi Wolden, adm.dir Kruse Smidt og en representant fra Skanska

Velferdsteknologi

Lær om hvordan man i Norge og Danmark har utviklet sin velferdsteknologi. Hva skal vi gjøre for å komme i betraktning som kunde til det offentlige.

Blokk 1
Innovasjon og samarbeide med SMB’er i det offentlige på begge sider av Skagerak
v/ Aalborg Universitetshospitels innovations- enhed & Center for Velfærdsteknologi

Blokk 2
Prosjektsamarbeid på tvers av
Skagerak
v/ Kristiansand kommune, Siemens & Open
TeleHealth

Blokk 3
Erfaring med utvikling og salg på begge sider av Skagerrak
v/Anund Rannestad fra Imatis & en dansk virksomhet

Logistikk & Infrastruktur
På begge sider av Skagerrak er vi i gang med flere konkrete havneutvidelser. I Norge er det fokus på veiutbygning, herunder motorvei fra Kristiansand til Stavanger, og i Danmark snakkes det om den 3. Limfjordsforbindelse. Dette er alle initiativer som vil stimulere ytterligere til vekst i Syd-Norge og Nord-Danmark samt åpne opp for flere nye spennende forretningsmuligheter for næringslivet i regionen.

Programmet oppdateres løpende. Her melder du deg på:

Målet med konferansen er et tettere samarbeid med mellom næringslivet på Sørlandet og Nord-Jylland.

–  Dette blir en viktig konferanse for bedrifter på begge sider av Skagerrak der formålet er å bidra til utvikling og vekst av handelsrelasjoner mellom næringslivet i Nord-Danmark og i Sør-Norge, sier Ole-Petter Sunde, prosjektleder internasjonal handel i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.

Følgende aktører står bak konferansen: Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, NHO Agder, IKT-klyngen DIGIN, Innovasjon Norge, Kristiansand Kommune og BusinessBroen Norge-Norddanmark.

Pris per deltaker inkl middag:

850 kroner (eksl mva) for medlemmer av Næringsforeningen, DIGIN og NHO.

1400 kroner (eksl mva) for ikke-medlemmer .

(Middag i Speilsalen på Ernst er inklusiv i prisen.)

Spørsmål om konferansen? Kontakt: Ole-Petter Sunde, ole-petter@kristiansand-chamber.no

Våre hovedsamarbeidspartnere