AA

Styret 2016 – 2017

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Styret i Næringsforeningen består av ni medlemmer, inkludert styreleder og nestleder. De velges av foreningens medlemmer.I tillegg er en observartør fra de ansatte, denne er valgt av administrasjonen.

På bildet ser dub ak f.v: Helge Hammersbøen DNB, John Helge Austgulen Voss Water AS, Jan Willy Føreland WSP AS og Fredrik Hodne Lillemarkens AS. Foran f.v: Anita S. Dietrichson NiKR, Anne Marit Thomassen NiKR , Vibekke Hellesund Hennig-Olsen Is AS og Mette Harv NOV. Kirsti Mathiesen Hjemdal fra Agderforskning var ikke tilstede da bildet ble tatt

Styreleder
Jan Willy Føreland
Prosjektleder
WSP Norge AS
Mob: 91 19 23 12
Nestleder:
Mette Harv
Director of Global Sourcing
National Oilwell Varco
Mob: 90 67 65 44
Styremedlem
Helge Hammersbøen
Regionbanksjef
DNB
Mob: 91 12 54 30
Styremedlem
Liv Brit Kambo
Direktør
Kambo Eiendom AS
Mob: 99 04 55 92
Styremedlem
Kirsti Mathiesen Hjemdahl
Seniorforsker og
forretningsutvikler
Agderforskning
Mob: 95 49 59 30
Styremedlem
Vibekke Hellesund
Økonomidirektør
Hennig Olsen Is AS
Mob: 90 09 09 73
Styremedlem
Per Sigurd Sørensen
Fakultetsdirektør
– Samfunnsvitenskap
Universitetet i Agder
Mob: 91 11 92 64
Styremedlem
Fredrik Hodne
Senterleder
Lillemarkens AS
Mob: 91 60 78 67
Styremedlem
John Helge Austgulen
Daglig leder
Voss water AS
Vatnestrøm
Mob: 99 15 98 84
Direktør
Anita S. Dietrichson
Direktør
Næringsforeningen
Kristiansandsregionen
Mob: 91 1648 83
Observatør
Anne Marit Thomassen
Prosjektleder
Næringsforeningen i
Kristiansandsregionen
Mob: 48 99 77 34

 

Annonse
Annonse
Annonse

Styret i Næringsforeningen består av ni medlemmer, inkludert styreleder og nestleder. De velges av foreningens medlemmer.I tillegg er en observartør fra de ansatte, denne er valgt av administrasjonen.

På bildet ser dub ak f.v: Helge Hammersbøen DNB, John Helge Austgulen Voss Water AS, Jan Willy Føreland WSP AS og Fredrik Hodne Lillemarkens AS. Foran f.v: Anita S. Dietrichson NiKR, Anne Marit Thomassen NiKR , Vibekke Hellesund Hennig-Olsen Is AS og Mette Harv NOV. Kirsti Mathiesen Hjemdal fra Agderforskning var ikke tilstede da bildet ble tatt

Styreleder
Jan Willy Føreland
Prosjektleder
WSP Norge AS
Mob: 91 19 23 12
Nestleder:
Mette Harv
Director of Global Sourcing
National Oilwell Varco
Mob: 90 67 65 44
Styremedlem
Helge Hammersbøen
Regionbanksjef
DNB
Mob: 91 12 54 30
Styremedlem
Liv Brit Kambo
Direktør
Kambo Eiendom AS
Mob: 99 04 55 92
Styremedlem
Kirsti Mathiesen Hjemdahl
Seniorforsker og
forretningsutvikler
Agderforskning
Mob: 95 49 59 30
Styremedlem
Vibekke Hellesund
Økonomidirektør
Hennig Olsen Is AS
Mob: 90 09 09 73
Styremedlem
Per Sigurd Sørensen
Fakultetsdirektør
– Samfunnsvitenskap
Universitetet i Agder
Mob: 91 11 92 64
Styremedlem
Fredrik Hodne
Senterleder
Lillemarkens AS
Mob: 91 60 78 67
Styremedlem
John Helge Austgulen
Daglig leder
Voss water AS
Vatnestrøm
Mob: 99 15 98 84
Direktør
Anita S. Dietrichson
Direktør
Næringsforeningen
Kristiansandsregionen
Mob: 91 1648 83
Observatør
Anne Marit Thomassen
Prosjektleder
Næringsforeningen i
Kristiansandsregionen
Mob: 48 99 77 34

 

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Annonse

Våre hovedsamarbeidspartnere