AA

Næringspolitikk

Prioriterte næringspolitiske saker 2016

Regionale saker:

Strategisk næringsplan

 1. Komptanseregion Kristiansand – deltatt i prosjektgruppe og styringsgruppe
 2. Grunderkveld – møteplass for grunder og kapital, gjennomført den 19. november 2015
 3. Forankringsmøter for strategisk næringsplan i Vennesla og Søgne høsten 2015
 4. Møte med rådmann og hans stab den 25. januar med forslag til organisering av operasjonalisering av strategisk næringsplan

 Vei

 1. Arbeidet for fire Felt E 39 mellom Oslo og Stavanger
 2. Arbeidet for etablering av veiselskapet i regionen
 3. Medlemsmøte med Nye Veier AS
 4. Engasjement knyttet til detaljer i reguleringsplaner, medlemsmøter og medlemsengasjement
 5. Møte med samferdselsminster Ketil Solvik Olsen

Parkering på Torvet

 1. Kronikk
 2. Innspill og brev til partilederne før bystyremøtet hvor avgjørelsen ble tatt
 3. Møter med partilederne

 Miljøsertifisering

 1. Miljøsertifisering av NiKR – samarbeid med Kristiansand kommune
 2. Igangsetting av pilotprosjekt med 8 medlemsbedrifter med tanke på miljøsertifisering

 Ministerbesøk

 1. Besøk av kulturminister Torhild Widvey
 2. Besøk av næringsminister Monica Mæland (2 ganger)

Våre hovedsamarbeidspartnere