AA

NiKRs strategi for 2017-2021

" Vi skal gjøre Sørlandet sterkere"

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen skal være Norges mest attraktive næringsregion. Vi skal være samlende, handlekraftige og troverdige. 

Vi samler næringslivet og fremmer felles interesser. Slik bidrar vi til at Kristiansandsregionen blir en attraktiv by – og arbeidsregion.

Våre langsiktige mål er:

Møteplass: Å være viktigste møteplass for næringslivet i regionen

Næringspolitikk: Skape gode vekstvilkår for næringslivet

Kompetanse: Tiltrekke å beholde kompetanse

Innovasjon: Være pådriver for innovasjon

Litt om arbeidet fram mot ny strategi:

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen utarbeidet i fjor en ny langsiktig strategi for perioden 2017 – 2021. Det resulterte i fire langsiktige mål som dreier seg om temaene møteplass, næringspolitikk, kompetanse og innovasjon.

bildetekst: Høsten 2016 blir en periode med innspill på Næringsforeningens strategi fra en rekke aktører. Videre skal aktuelle saker og tema prioriteres og konklusjoner trekkes i 2017.

Høsten 2016 jobbet Næringsforeningen med å utvikle ny strategi med hjelp fra en rekke aktører. Dette dannet grunnlag for ny strategi for perioden 2017-2021. 

NiKR hadde, per 31.12.2016, 800 medlemsbedrifter, hovedsakelig fra de sju knutepunktkommunene.

Annonse

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen skal være Norges mest attraktive næringsregion. Vi skal være samlende, handlekraftige og troverdige. 

Vi samler næringslivet og fremmer felles interesser. Slik bidrar vi til at Kristiansandsregionen blir en attraktiv by – og arbeidsregion.

Våre langsiktige mål er:

Møteplass: Å være viktigste møteplass for næringslivet i regionen

Næringspolitikk: Skape gode vekstvilkår for næringslivet

Kompetanse: Tiltrekke å beholde kompetanse

Innovasjon: Være pådriver for innovasjon

Litt om arbeidet fram mot ny strategi:

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen utarbeidet i fjor en ny langsiktig strategi for perioden 2017 – 2021. Det resulterte i fire langsiktige mål som dreier seg om temaene møteplass, næringspolitikk, kompetanse og innovasjon.

bildetekst: Høsten 2016 blir en periode med innspill på Næringsforeningens strategi fra en rekke aktører. Videre skal aktuelle saker og tema prioriteres og konklusjoner trekkes i 2017.

Høsten 2016 jobbet Næringsforeningen med å utvikle ny strategi med hjelp fra en rekke aktører. Dette dannet grunnlag for ny strategi for perioden 2017-2021. 

NiKR hadde, per 31.12.2016, 800 medlemsbedrifter, hovedsakelig fra de sju knutepunktkommunene.

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse

Våre hovedsamarbeidspartnere