AA

Ny strategi

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
bildetekst: Høsten 2016 blir en periode med innspill på Næringsforeningens strategi fra en rekke aktører. Videre skal aktuelle saker og tema prioriteres og konklusjoner trekkes i 2017.

bildetekst: Høsten 2016 blir en periode med innspill på Næringsforeningens strategi fra en rekke aktører. Videre skal aktuelle saker og tema prioriteres og konklusjoner trekkes i 2017.

 

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen skal i gang med planlegging og utarbeidelse av ny langsiktig strategi for perioden 2017 – 2021. Vi har i dag 4 langsiktige mål som dreier seg om temaene omdømme og nyskapning, næringspolitikk, nettverk og møteplass for næringslivet samt økonomi.

Våre fire langsiktige mål er:

  1. NiKR skal bidra til at regionen styrker sitt omdømme som bo- og arbeidsregion, og medvirke til økt nyskaping og etablering.
  2. NiKR skal ha tette relasjoner til offentlig sektor, være en pådriver og den viktigste høringsinstansen i næringspolitiske spørsmål.
  3. Gjensidige relasjoner mellom NiKR og regionens virksomheter skal styrkes og NiKR skal være den naturlige og samlende partner.
  4. Vi skal styrke foreningens økonomi og drift. Vi skal være en attraktiv arbeidsplass.

Disse målene skal gjennomgås, fornyes og revideres. Kanskje skal noe bli som det er, eller tas helt bort.

Vi ønsker dine innspill på konkrete saker og på mer overordnede tema, samt direkte innspill på følgende tre spørsmål:

1.Hvilke utfordringer står regionen ovenfor?

2.Hva bør Næringsforeningens geografiske nedslagsfelt være?

3.Hva bør hovedoppgavene til Næringsforeningen være i fremtiden?

Send inn dine innspill til ny strategi for Næringsforeningen

Navn:

Firma:

Kommune:

E-post:

Send inn dine innspill på spørsmål 1, 2 og 3 over:

Din tilknytning til Næringsforeningen:
Medlemikke-medlem

Annonse
Annonse
Annonse
bildetekst: Høsten 2016 blir en periode med innspill på Næringsforeningens strategi fra en rekke aktører. Videre skal aktuelle saker og tema prioriteres og konklusjoner trekkes i 2017.

bildetekst: Høsten 2016 blir en periode med innspill på Næringsforeningens strategi fra en rekke aktører. Videre skal aktuelle saker og tema prioriteres og konklusjoner trekkes i 2017.

 

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen skal i gang med planlegging og utarbeidelse av ny langsiktig strategi for perioden 2017 – 2021. Vi har i dag 4 langsiktige mål som dreier seg om temaene omdømme og nyskapning, næringspolitikk, nettverk og møteplass for næringslivet samt økonomi.

Våre fire langsiktige mål er:

  1. NiKR skal bidra til at regionen styrker sitt omdømme som bo- og arbeidsregion, og medvirke til økt nyskaping og etablering.
  2. NiKR skal ha tette relasjoner til offentlig sektor, være en pådriver og den viktigste høringsinstansen i næringspolitiske spørsmål.
  3. Gjensidige relasjoner mellom NiKR og regionens virksomheter skal styrkes og NiKR skal være den naturlige og samlende partner.
  4. Vi skal styrke foreningens økonomi og drift. Vi skal være en attraktiv arbeidsplass.

Disse målene skal gjennomgås, fornyes og revideres. Kanskje skal noe bli som det er, eller tas helt bort.

Vi ønsker dine innspill på konkrete saker og på mer overordnede tema, samt direkte innspill på følgende tre spørsmål:

1.Hvilke utfordringer står regionen ovenfor?

2.Hva bør Næringsforeningens geografiske nedslagsfelt være?

3.Hva bør hovedoppgavene til Næringsforeningen være i fremtiden?

Send inn dine innspill til ny strategi for Næringsforeningen

Navn:

Firma:

Kommune:

E-post:

Send inn dine innspill på spørsmål 1, 2 og 3 over:

Din tilknytning til Næringsforeningen:
Medlemikke-medlem

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Annonse

Våre hovedsamarbeidspartnere