AA

Visjon og mål

Næringsforeningen i Kristiansandsregionens visjon er:

«Vi skal bli Norges mest attraktive næringsregion»

Næringsforeningen har utformet et strategi gjeldene fra 2017 – 2021 hvor følgende langsiktige mål er nedfelt:

MÅL 1

MØTEPLASS
Viktigste møteplass for næringslivet i regionen

MÅL 2

NÆRINGSPOLITIKK
Gode vektstvilkår for næringslivet

MÅL 3

KOMPETANSE
Tiltrekke og beholde kompetanse

MÅL 4

INNOVASJON
Pådriver for innovasjon

Våre hovedsamarbeidspartnere