AA

Women in Business

I Næringsforeningens strategi sier vi at vi skal være pådriver for å sikre likestilling og mangfold i regionen. Se programmet for Women in Business 2018 her.

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Women in Business skal være en pådriver for å sikre likestilling og mangfold i regionen. Se vårprogrammet for Women in Business 2018 her.

 

HER MELDER DU DEG INN I NETTVERKET

Næringsforeningen etablerte forretningsnettverket Women in Business i januar 2017. Målet er å styrke andelen kvinnelige ledere i regionen vår og på arenaer hvor beslutninger fattes.

Bakgrunn: Sommeren 2016 gjennomførte vi en undersøkelse blant 450 kvinner, som enten har deltatt på møter i næringsforeningens regi eller er ansatt i en av våre medlemsbedrifter, for å se om det var interesse for et forretningsnettverk for kvinner.

Behovet var åpenbart: Av de 215 som svarte på undersøkelsen, ga 92 prosent uttrykk for at det var et ønske om å etablere dette.

Hvem: Vi teller 200 medlemmer i nettverket ved årets slutt i 2017. Medlemmene kommer fra en rekke ulike bransjer, offentlig og privat sektor, og flere ulike kommuner på Sørlandet. Noen av medlemmene har topplederverv og styrelederverv i dag, andre har leder – og fagansvar, og noen har en ambisjon om å få lederansvar eller søke stillinger med innflytelse innen et bestemt fagområde.

Styringsgruppen i nettverket består av  representanter fra nettverkene Dina og Girl Geek Dinner, henholdvis Nina Moland Andersen fra Color Line og Nina Torjesen fra Evry, samt likestillingsrådgiver Helle I. Mellingen i Vest-Agder og Aust-Agder fylkeskommuner, Vibekke Hellesund fra Næringsforeningens styre og økonomidirektør i Hennig-Olsen Is, HR-rådgiver Vibeke Holm Ruud fra Dyreparken, næringsrådgiver Tina Abrahamsen fra Kristiansand kommune og Ingrid Michalsen og Anita S. Dietrichson fra Næringsforeningen.

Styringsgruppen i WiB på strategisamling på Hotel Norge i Lillesand 6/11-2017. F.v. næringsrådgiver Tina Abrahamsen i Kristiansand kommune, Vibekke Hellesund fra Næringsforeningens styre og økonomidirektør i Hennig-Olsen Is, seniorkonsulent Nina Torjesen i Evry og Ingrid Michalsen fra Næringsforeningen. Øverst t.h.: Fasilitator for samlingen, Marianne T. Fenger fra Deloitte, Anita S. Dietrichson i Næringsforeningen, HR-rådgiver Vibeke Holm Ruud fra Dyreparken og likestillingsrådgiver Helle I. Mellingen i Vest-Agder og Aust-Agder fylkeskommuner. Ikke til stede: Nina Moland Andersen i Color Line.

Partnere: Women in Business har følgende samarbeidspartnere: Vest-Agder fylkeskommune, Azets, Sparebank 1 SR bank og KPMG.

                                             

WiBs strategi

» Vi skal styrke andelen kvinner på arenaer hvor beslutninger fattes»

Women in Business skal bidra til å gjøre Kristiansandsregionen til Norges beste næringsregion på likestilling og mangfold. Vi skal være rause, handlekraftige og synlige. 

Våre langsiktige mål er:

Samfunnsaktør: Women in Business skal være synlige og aktive i samfunnsdebatten. Media finner gode kilder blant medlemmene innenfor ulike fagfelt.

Kompetanse: Medlemmene i nettverket skal få tilført ny kompetanse og kunnskap i nettverket som gjør dem bedre rustet, og egnet, til å ta lederverv.

Møteplass: Viktigste møteplass for kvinner med ambisjon om innflytelse.

Synliggjøring: Oppdragsgivere i vår region finner godt kvalifiserte leder – og styrekandidater blant medlemmene i vårt nettverk.

Formål:

 • Øke antallet kvinnelige ledere i næringslivet og der hvor beslutninger fattes. (Styrer og ledelse), ved å bringe disse sammen. Synliggjøre disse for næringslivet i vår region.
 • Styrke næringslivet i regionen ved å utvide den kvinnelige andelen, slik at 100 prosent av kompetansen blir tatt i bruk.
 • Utvikle individuelle lederegenskaper hos medlemmene, gi muligheter for å bli motivert og valgt til lederstilling, styreverv osv.
 • Få flere kvinner på møtene og i ressursgruppene i Næringsforeningen, og i enda større grad motivere til engasjement.
 • Nettverksbygging og forretningsutvikling.

 

Programmet for våren 2018:

10. januar og 17.januar: Kurs i presentasjonsteknikk i regi av Bjørn Armann, fordelt over to halvdagssamlinger. Fra kl 11.30-16.00 begge dager, i Dronningensgate 2A.


1. februar: Debatt om #Metoo i samarbeid med Sanitetsforeningen. Innleder og ordstyrer: Mette Hanekamhaug, politisk rådgiver i NKS og tidligere stortingspolitiker for FrP.  I panelet: Mette Gundersen (Ap), Anita S. Dietrichson (Næringsforeningen i Kristiansandsregionen), Bent Sigmund Olsen (Likestilt Arbeidsliv, Vest-Agder fylkeskommune), Renate Hægeland (Høyre). Flere navn kommer. Gratis inngang. Klokken 18.00-20.00, Dronningensgate 2A. Lett servering. Her melder du deg på


14. mars: Sparebank 1 SR Bank, Azets og KPMG inviterer til Motivasjonsforedrag med coach og motivator, Tora Sæther fra Optivis, i SR Banks lokaler i Skippergata.  Programmet for kvelden ser slik ut:

Dørene åpner kl 17:45, servering av drikke. Velkommen ca kl 18:00

18.10: Women in Business presenterer nettverkets strategi, og programmet for 2018  v/Anita Dietrichson.

18.30: Tre ledere forteller kort om lederrollen: Anette Steinsland i Azets,, Elisabeth Slettedal i Sparebank 1 SR bank og Lis Barbo Nyland i KPMG. Hensikten er å inspirere og motivere.

19.00: Pause med matservering (lett fingermat) og drikke, mingling.

19.30: Motivasjonsforedrag med Thora Sæther fra Optivis, om coaching.

20.15: Avgang til Frøken Larsen som mat og drikke til en rabattert pris for de som ønsker å fortsette.

Inngang:

Gratis for medlemmer av Women in Business. 

250 kroner (eksl. mva) for ikke-medlemmer. 


19. april: Hersketeknikker med Sigrid Sollund fra NRK og Dagsnytt Atten. Sollund ga i fjor høst ut boken Hersketeknikker: Nyttige og nådeløse. Dette skriver Kagge forlag om boken «Hersketeknikkene finnes ikke bare i den politiske debatten, de brukes også på arbeidsplassen, i parforholdet, mellom foreldre og barn, i forhandlinger og i venneflokken. Gjennom eksempler fra de ulike arenaene, finner Sollund mønstrene, og beskriver dem med kløkt og vidd.» Møtet er klokken 12.00-13.30 hos Næringsforeningen, i Dronningensgate 2 A. Vi serverer lunsj: 275 kr (ekls. mva).

Her melder du deg på:


12. juni: Sommerfest for Women in Business. Fra Klokken 18.00. Hold av dato. Mer info kommer!

 

Gjennomførte møter i 2017:

 • 7. mars: Lansering av Women in Business på Kick.
 • 20. april : Styreseminar i regi av Deloitte (målgruppen for dette seminaret de som «har lite- eller ingen erfaring fra styrearbeid). Næringsforeningens lokaler.
 • 19. mai: Lunsjforum i Næringsforeningen. DNB med tema, kvinner i ledelse hvor du bl.a. får høre foredrag fra «årets kvinnelige leder» Hilde Brundvand Norvik. Næringsforeningens lokaler.
 • 13. juni: «Sommerfest» med faglig innhold. Grønt Senter på Odderøya.
 • 13. oktober: Hva skiller menn og kvinner som ledere? Forsker Lisa Whitehead forteller om funn i forskningen sin. Klokken 14.00-15.30
 • 2. november: Forfatter Helene Uri holder foredrag om språk, kjønn og retorikk, etterpå blir det samtale om tema. Håndverkeren, det blir servert mat og drikke. Klokken 14.30.
 • 23. november: Fædrelandsvennen inviterer Women in Business på besøk i egne lokaler. Hvem slipper til i spaltene? Hvordan jobber de med å øke andelen kvinner? Klokken 14.00-16.00
 • 13. desember: Julemingling, tapas og drikke på Bakgården bar og restaurant.

 

Medlemsfordeler:

 • Som medlem i WiB blir du en del av et forretningsnettverk for kvinner i regionen vår.
 • Du vil som medlem av WiB ha mulighet til å delta på alle våre arrangement til reduserte priser
 • Medlem i FB gruppen hvor vi deler med hverandre: Nyheter og tips – alt fra ledige stillinger til saker du bør lese, som program som foregår.
 • Alle våre medlemmer har førsteprioritet til våre arrangement.

Medlemskap – kriterier:

 • Nettverket er for kvinner som har lederansvar, samt kvinner som ønsker å ta ansvar og bidra der beslutninger fattes.
 • Women in Business er et nettverk som koster 600 kr per år ( eksl. mva) for ansatte i medlemsbedrifter, og 900 kr (eksl. mva) per år for ansatte i ikke-medlemsbedrifter.
 • For dette medlemskapet får du reduserte priser på alle arrangement.
 • Du blir med i et nettverk, og får derfor førstehåndsinformasjon via nyhetsbrev rett i eposten din.
 • Women in Business samarbeider med NEW, KAN, Dina og Girl Geek Dinner. På våre hjemmesider vil du etter hvert finne lenker til deres arrangement også.
 • Nettverket skal bygges opp, og vi har som mål å få med 250 deltakere innen juni 2018.
 • Om deg:
 • Det er ikke et must at du er medlem av Næringsforeningen, heller ikke at du er leder.
 • Vi forventer at du deltar aktivt, at du ikke er redd for å si noe i større forsamlinger, og i det hele tatt «byr på deg selv».
 • Vi ønsker en kultur hvor vi heier hverandre fram, hvor vi samhandler og er gode ambassadører for nettverket.

Vi ønsker kvinner som byr på seg selv, som ønsker å bidra til å løfte kvinneandelen på beslutningsarenaer. Og som vil heie på hverandre, dele og anbefale hverandre.

Et av våre mål er å gjøre medlemmene synlige for nye og spennende stillinger og styreverv i regionen. Vi skal ha god og tydelig kommunikasjon med medlemmene våre i form av hjemmeside, nyhetsbrev og informasjon på Facebook.

Annonse

Women in Business skal være en pådriver for å sikre likestilling og mangfold i regionen. Se vårprogrammet for Women in Business 2018 her.

 

HER MELDER DU DEG INN I NETTVERKET

Næringsforeningen etablerte forretningsnettverket Women in Business i januar 2017. Målet er å styrke andelen kvinnelige ledere i regionen vår og på arenaer hvor beslutninger fattes.

Bakgrunn: Sommeren 2016 gjennomførte vi en undersøkelse blant 450 kvinner, som enten har deltatt på møter i næringsforeningens regi eller er ansatt i en av våre medlemsbedrifter, for å se om det var interesse for et forretningsnettverk for kvinner.

Behovet var åpenbart: Av de 215 som svarte på undersøkelsen, ga 92 prosent uttrykk for at det var et ønske om å etablere dette.

Hvem: Vi teller 200 medlemmer i nettverket ved årets slutt i 2017. Medlemmene kommer fra en rekke ulike bransjer, offentlig og privat sektor, og flere ulike kommuner på Sørlandet. Noen av medlemmene har topplederverv og styrelederverv i dag, andre har leder – og fagansvar, og noen har en ambisjon om å få lederansvar eller søke stillinger med innflytelse innen et bestemt fagområde.

Styringsgruppen i nettverket består av  representanter fra nettverkene Dina og Girl Geek Dinner, henholdvis Nina Moland Andersen fra Color Line og Nina Torjesen fra Evry, samt likestillingsrådgiver Helle I. Mellingen i Vest-Agder og Aust-Agder fylkeskommuner, Vibekke Hellesund fra Næringsforeningens styre og økonomidirektør i Hennig-Olsen Is, HR-rådgiver Vibeke Holm Ruud fra Dyreparken, næringsrådgiver Tina Abrahamsen fra Kristiansand kommune og Ingrid Michalsen og Anita S. Dietrichson fra Næringsforeningen.

Styringsgruppen i WiB på strategisamling på Hotel Norge i Lillesand 6/11-2017. F.v. næringsrådgiver Tina Abrahamsen i Kristiansand kommune, Vibekke Hellesund fra Næringsforeningens styre og økonomidirektør i Hennig-Olsen Is, seniorkonsulent Nina Torjesen i Evry og Ingrid Michalsen fra Næringsforeningen. Øverst t.h.: Fasilitator for samlingen, Marianne T. Fenger fra Deloitte, Anita S. Dietrichson i Næringsforeningen, HR-rådgiver Vibeke Holm Ruud fra Dyreparken og likestillingsrådgiver Helle I. Mellingen i Vest-Agder og Aust-Agder fylkeskommuner. Ikke til stede: Nina Moland Andersen i Color Line.

Partnere: Women in Business har følgende samarbeidspartnere: Vest-Agder fylkeskommune, Azets, Sparebank 1 SR bank og KPMG.

                                             

WiBs strategi

» Vi skal styrke andelen kvinner på arenaer hvor beslutninger fattes»

Women in Business skal bidra til å gjøre Kristiansandsregionen til Norges beste næringsregion på likestilling og mangfold. Vi skal være rause, handlekraftige og synlige. 

Våre langsiktige mål er:

Samfunnsaktør: Women in Business skal være synlige og aktive i samfunnsdebatten. Media finner gode kilder blant medlemmene innenfor ulike fagfelt.

Kompetanse: Medlemmene i nettverket skal få tilført ny kompetanse og kunnskap i nettverket som gjør dem bedre rustet, og egnet, til å ta lederverv.

Møteplass: Viktigste møteplass for kvinner med ambisjon om innflytelse.

Synliggjøring: Oppdragsgivere i vår region finner godt kvalifiserte leder – og styrekandidater blant medlemmene i vårt nettverk.

Formål:

 • Øke antallet kvinnelige ledere i næringslivet og der hvor beslutninger fattes. (Styrer og ledelse), ved å bringe disse sammen. Synliggjøre disse for næringslivet i vår region.
 • Styrke næringslivet i regionen ved å utvide den kvinnelige andelen, slik at 100 prosent av kompetansen blir tatt i bruk.
 • Utvikle individuelle lederegenskaper hos medlemmene, gi muligheter for å bli motivert og valgt til lederstilling, styreverv osv.
 • Få flere kvinner på møtene og i ressursgruppene i Næringsforeningen, og i enda større grad motivere til engasjement.
 • Nettverksbygging og forretningsutvikling.

 

Programmet for våren 2018:

10. januar og 17.januar: Kurs i presentasjonsteknikk i regi av Bjørn Armann, fordelt over to halvdagssamlinger. Fra kl 11.30-16.00 begge dager, i Dronningensgate 2A.


1. februar: Debatt om #Metoo i samarbeid med Sanitetsforeningen. Innleder og ordstyrer: Mette Hanekamhaug, politisk rådgiver i NKS og tidligere stortingspolitiker for FrP.  I panelet: Mette Gundersen (Ap), Anita S. Dietrichson (Næringsforeningen i Kristiansandsregionen), Bent Sigmund Olsen (Likestilt Arbeidsliv, Vest-Agder fylkeskommune), Renate Hægeland (Høyre). Flere navn kommer. Gratis inngang. Klokken 18.00-20.00, Dronningensgate 2A. Lett servering. Her melder du deg på


14. mars: Sparebank 1 SR Bank, Azets og KPMG inviterer til Motivasjonsforedrag med coach og motivator, Tora Sæther fra Optivis, i SR Banks lokaler i Skippergata.  Programmet for kvelden ser slik ut:

Dørene åpner kl 17:45, servering av drikke. Velkommen ca kl 18:00

18.10: Women in Business presenterer nettverkets strategi, og programmet for 2018  v/Anita Dietrichson.

18.30: Tre ledere forteller kort om lederrollen: Anette Steinsland i Azets,, Elisabeth Slettedal i Sparebank 1 SR bank og Lis Barbo Nyland i KPMG. Hensikten er å inspirere og motivere.

19.00: Pause med matservering (lett fingermat) og drikke, mingling.

19.30: Motivasjonsforedrag med Thora Sæther fra Optivis, om coaching.

20.15: Avgang til Frøken Larsen som mat og drikke til en rabattert pris for de som ønsker å fortsette.

Inngang:

Gratis for medlemmer av Women in Business. 

250 kroner (eksl. mva) for ikke-medlemmer. 


19. april: Hersketeknikker med Sigrid Sollund fra NRK og Dagsnytt Atten. Sollund ga i fjor høst ut boken Hersketeknikker: Nyttige og nådeløse. Dette skriver Kagge forlag om boken «Hersketeknikkene finnes ikke bare i den politiske debatten, de brukes også på arbeidsplassen, i parforholdet, mellom foreldre og barn, i forhandlinger og i venneflokken. Gjennom eksempler fra de ulike arenaene, finner Sollund mønstrene, og beskriver dem med kløkt og vidd.» Møtet er klokken 12.00-13.30 hos Næringsforeningen, i Dronningensgate 2 A. Vi serverer lunsj: 275 kr (ekls. mva).

Her melder du deg på:


12. juni: Sommerfest for Women in Business. Fra Klokken 18.00. Hold av dato. Mer info kommer!

 

Gjennomførte møter i 2017:

 • 7. mars: Lansering av Women in Business på Kick.
 • 20. april : Styreseminar i regi av Deloitte (målgruppen for dette seminaret de som «har lite- eller ingen erfaring fra styrearbeid). Næringsforeningens lokaler.
 • 19. mai: Lunsjforum i Næringsforeningen. DNB med tema, kvinner i ledelse hvor du bl.a. får høre foredrag fra «årets kvinnelige leder» Hilde Brundvand Norvik. Næringsforeningens lokaler.
 • 13. juni: «Sommerfest» med faglig innhold. Grønt Senter på Odderøya.
 • 13. oktober: Hva skiller menn og kvinner som ledere? Forsker Lisa Whitehead forteller om funn i forskningen sin. Klokken 14.00-15.30
 • 2. november: Forfatter Helene Uri holder foredrag om språk, kjønn og retorikk, etterpå blir det samtale om tema. Håndverkeren, det blir servert mat og drikke. Klokken 14.30.
 • 23. november: Fædrelandsvennen inviterer Women in Business på besøk i egne lokaler. Hvem slipper til i spaltene? Hvordan jobber de med å øke andelen kvinner? Klokken 14.00-16.00
 • 13. desember: Julemingling, tapas og drikke på Bakgården bar og restaurant.

 

Medlemsfordeler:

 • Som medlem i WiB blir du en del av et forretningsnettverk for kvinner i regionen vår.
 • Du vil som medlem av WiB ha mulighet til å delta på alle våre arrangement til reduserte priser
 • Medlem i FB gruppen hvor vi deler med hverandre: Nyheter og tips – alt fra ledige stillinger til saker du bør lese, som program som foregår.
 • Alle våre medlemmer har førsteprioritet til våre arrangement.

Medlemskap – kriterier:

 • Nettverket er for kvinner som har lederansvar, samt kvinner som ønsker å ta ansvar og bidra der beslutninger fattes.
 • Women in Business er et nettverk som koster 600 kr per år ( eksl. mva) for ansatte i medlemsbedrifter, og 900 kr (eksl. mva) per år for ansatte i ikke-medlemsbedrifter.
 • For dette medlemskapet får du reduserte priser på alle arrangement.
 • Du blir med i et nettverk, og får derfor førstehåndsinformasjon via nyhetsbrev rett i eposten din.
 • Women in Business samarbeider med NEW, KAN, Dina og Girl Geek Dinner. På våre hjemmesider vil du etter hvert finne lenker til deres arrangement også.
 • Nettverket skal bygges opp, og vi har som mål å få med 250 deltakere innen juni 2018.
 • Om deg:
 • Det er ikke et must at du er medlem av Næringsforeningen, heller ikke at du er leder.
 • Vi forventer at du deltar aktivt, at du ikke er redd for å si noe i større forsamlinger, og i det hele tatt «byr på deg selv».
 • Vi ønsker en kultur hvor vi heier hverandre fram, hvor vi samhandler og er gode ambassadører for nettverket.

Vi ønsker kvinner som byr på seg selv, som ønsker å bidra til å løfte kvinneandelen på beslutningsarenaer. Og som vil heie på hverandre, dele og anbefale hverandre.

Et av våre mål er å gjøre medlemmene synlige for nye og spennende stillinger og styreverv i regionen. Vi skal ha god og tydelig kommunikasjon med medlemmene våre i form av hjemmeside, nyhetsbrev og informasjon på Facebook.

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse

Våre hovedsamarbeidspartnere