AA

Women in Business

I Næringsforeningens strategi sier vi at vi skal være pådriver for å sikre likestilling og mangfold i regionen. Å etablere et forretningsnettverk for kvinner er derfor et av flere tiltak som nå igangsettes.

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

INNMELDING TIL NETTVERKET

Næringsforeningen etablerte forretningsnettverket Women in business januar 2017, og målet er å styrke andelen kvinnelige ledere i vår region samt på arenaer hvor beslutninger fattes.

Bakgrunn: Sommeren 2016 foretok vi en undersøkelse blant 450 kvinner, som enten har deltatt på møte i vår regi eller jobber i en av våre medlemsbedrifter, for å se om det var interesse for et forretningsnettverk for kvinner.

Behovet var åpenbart: Rundt 215  svarte på undersøkelsen, og 92 prosent bekreftet et sterkt ønske om dette.

Hvem: Styringsgruppen i nettverket består av NEW, KAN, Dina og Girl Geek Dinner, i tillegg til likestillingsrådgiver Helle I. Mellingen i Vest-Agder og Aust-Agder fylkeskommuner og Vibekke Hellesund fra næringsforeninges styre og økonomidirektør i Hennig-Olsen Is.

Formål:

 • Øke antallet kvinnelige ledere i næringslivet og der hvor beslutninger fattes. (Styrer og ledelse), ved å bringe disse sammen. Synliggjøre disse for næringslivet i vår region.
 • Styrke næringslivet i regionen ved å utvide den kvinnelige andelen, slik at 100 prosent av kompetansen blir tatt i bruk.
 • Utvikle individuelle lederegenskaper hos medlemmene, gi muligheter for å bli motivert og valgt til lederstilling, styreverv osv.
 • Få flere kvinner på møtene og i ressursgruppene i Næringsforeningen, og i enda større grad motivere til engasjement.
 • Nettverksbygging og forretningsutvikling.

Programmet for våren 2017:

 • 14. mars 
  Girl Geek Dinner om omstilling, likestilling og delingsøkonomi. NHO kl 16.30.
 • 20. april 
  Styreseminar i regi av Deloitte (målgruppen for dette seminaret de som «har lite- eller ingen erfaring fra styrearbeid). Næringsforeningens lokaler.
 • 19. mai
  Lunsjforum i Næringsforeningen. DNB med tema, kvinner i ledelse hvor du bl.a. får høre foredrag fra «årets kvinnelige leder» Hilde Brundvand Norvik. Næringsforeningens lokaler.
 • 13. juni
  «Sommerfest» med faglig innhold. Grønt Senter på Odderøya.

Vi ønsker kvinner som byr på seg selv, som ønsker å bidra til å løfte kvinneandelen på beslutningsarenaer. Og som vil heie på hverandre, dele og anbefale hverandre.

Et av våre mål er å gjøre medlemmene synlige for nye og spennende jobber og for styreverv i regionen. God kommunikasjon med medlemmene i form av hjemmeside, nyhetsbrev og informasjon på Facebook.

Medlemsfordeler:

 • Som medlem i WiB blir du en del av et forretningsnettverk for kvinner i regionen vår.
 • Du vil som medlem av WiB ha mulighet til å delta på alle våre arrangement til reduserte priser
 • Medlem i FB gruppen hvor vi deler med hverandre: Nyheter og tips – alt fra ledige stillinger til saker du bør lese, som program som foregår.
 • Alle våre medlemmer har førsteprioritet til våre arrangement

Medlemskap – kriterier:

 • Nettverket er for kvinner som har lederansvar, samt kvinner som ønsker å ta ansvar og bidra der beslutninger fattes.
 • Women in Business er et nettverk som koster 600 kr per år ( eksl. mva) for ansatte i medlemsbedrifter, og 900 kr (eksl. mva) per år for ansatte i ikke-medlemsbedrifter.
 • For dette medlemskapet får du reduserte priser på alle arrangement.
 • Du blir med i et nettverk, og får derfor førstehåndsinformasjon via nyhetsbrev rett i eposten din.
 • Women in Business samarbeider med NEW, KAN, Dina og Girl Geek Dinner. På våre hjemmesider vil du etter hvert finne lenker til deres arrangement også.
 • Nettverket skal bygges opp, og vi har som mål å få med 250 deltakere innen juni 2018.
 • Om deg:
 • Det er ikke et must at du er medlem av Næringsforeningen, heller ikke at du er leder.
 • Vi forventer at du deltar aktivt, at du ikke er redd for å si noe i større forsamlinger, og i det hele tatt «byr på deg selv».
 • Vi ønsker en kultur hvor vi heier hverandre fram, samhandler og er gode ambassadører for nettverket
Annonse

INNMELDING TIL NETTVERKET

Næringsforeningen etablerte forretningsnettverket Women in business januar 2017, og målet er å styrke andelen kvinnelige ledere i vår region samt på arenaer hvor beslutninger fattes.

Bakgrunn: Sommeren 2016 foretok vi en undersøkelse blant 450 kvinner, som enten har deltatt på møte i vår regi eller jobber i en av våre medlemsbedrifter, for å se om det var interesse for et forretningsnettverk for kvinner.

Behovet var åpenbart: Rundt 215  svarte på undersøkelsen, og 92 prosent bekreftet et sterkt ønske om dette.

Hvem: Styringsgruppen i nettverket består av NEW, KAN, Dina og Girl Geek Dinner, i tillegg til likestillingsrådgiver Helle I. Mellingen i Vest-Agder og Aust-Agder fylkeskommuner og Vibekke Hellesund fra næringsforeninges styre og økonomidirektør i Hennig-Olsen Is.

Formål:

 • Øke antallet kvinnelige ledere i næringslivet og der hvor beslutninger fattes. (Styrer og ledelse), ved å bringe disse sammen. Synliggjøre disse for næringslivet i vår region.
 • Styrke næringslivet i regionen ved å utvide den kvinnelige andelen, slik at 100 prosent av kompetansen blir tatt i bruk.
 • Utvikle individuelle lederegenskaper hos medlemmene, gi muligheter for å bli motivert og valgt til lederstilling, styreverv osv.
 • Få flere kvinner på møtene og i ressursgruppene i Næringsforeningen, og i enda større grad motivere til engasjement.
 • Nettverksbygging og forretningsutvikling.

Programmet for våren 2017:

 • 14. mars 
  Girl Geek Dinner om omstilling, likestilling og delingsøkonomi. NHO kl 16.30.
 • 20. april 
  Styreseminar i regi av Deloitte (målgruppen for dette seminaret de som «har lite- eller ingen erfaring fra styrearbeid). Næringsforeningens lokaler.
 • 19. mai
  Lunsjforum i Næringsforeningen. DNB med tema, kvinner i ledelse hvor du bl.a. får høre foredrag fra «årets kvinnelige leder» Hilde Brundvand Norvik. Næringsforeningens lokaler.
 • 13. juni
  «Sommerfest» med faglig innhold. Grønt Senter på Odderøya.

Vi ønsker kvinner som byr på seg selv, som ønsker å bidra til å løfte kvinneandelen på beslutningsarenaer. Og som vil heie på hverandre, dele og anbefale hverandre.

Et av våre mål er å gjøre medlemmene synlige for nye og spennende jobber og for styreverv i regionen. God kommunikasjon med medlemmene i form av hjemmeside, nyhetsbrev og informasjon på Facebook.

Medlemsfordeler:

 • Som medlem i WiB blir du en del av et forretningsnettverk for kvinner i regionen vår.
 • Du vil som medlem av WiB ha mulighet til å delta på alle våre arrangement til reduserte priser
 • Medlem i FB gruppen hvor vi deler med hverandre: Nyheter og tips – alt fra ledige stillinger til saker du bør lese, som program som foregår.
 • Alle våre medlemmer har førsteprioritet til våre arrangement

Medlemskap – kriterier:

 • Nettverket er for kvinner som har lederansvar, samt kvinner som ønsker å ta ansvar og bidra der beslutninger fattes.
 • Women in Business er et nettverk som koster 600 kr per år ( eksl. mva) for ansatte i medlemsbedrifter, og 900 kr (eksl. mva) per år for ansatte i ikke-medlemsbedrifter.
 • For dette medlemskapet får du reduserte priser på alle arrangement.
 • Du blir med i et nettverk, og får derfor førstehåndsinformasjon via nyhetsbrev rett i eposten din.
 • Women in Business samarbeider med NEW, KAN, Dina og Girl Geek Dinner. På våre hjemmesider vil du etter hvert finne lenker til deres arrangement også.
 • Nettverket skal bygges opp, og vi har som mål å få med 250 deltakere innen juni 2018.
 • Om deg:
 • Det er ikke et must at du er medlem av Næringsforeningen, heller ikke at du er leder.
 • Vi forventer at du deltar aktivt, at du ikke er redd for å si noe i større forsamlinger, og i det hele tatt «byr på deg selv».
 • Vi ønsker en kultur hvor vi heier hverandre fram, samhandler og er gode ambassadører for nettverket

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse

Våre hovedsamarbeidspartnere