AA

15 bedrifter klare for Likestilt Arbeidsliv

  • Næringsforeningens Anita S. Dietrichson sammen med prosjektleder Merethe Anette Ryen og prosjektansvarlig Helle I. Mellingen (t.h.). Dietrichson sitter i styringsgruppen til prosjektet.

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

15 bedrifter på Sørlandet er tatt opp i det to-årige pilotprosjektet Likestilt Arbeidsliv.

– Vi er svært fornøyd med antallet søkere til prosjektet. Vi gikk ut med et ønske om 10-15 virksomheter totalt, og det

er gledelig å kunne invitere med alle de 15 bedriftene som formelt har søkt om å delta, sier prosjektleder Merethe Anette Ryen, som jobber for Vest-Agder Fylkeskommune og Aust-Agder fylkeskommune.

De 15 bedriftene som er tatt opp er: Dyreparken, Norgesenergi, Kristiansand kommune, IKEA Sørlandet, Sørlandets sykehus HF, Hennig Olsen is, Mandal kommune, Fylkesmannen i Aust – Agder og Vest – Agder, GE Healthcare, Strømmestiftelsen, Avigo AS, Fædrelandsvennen, St. Gobain Ceramic Materials, Kvinesdal kommune og Agder Energi.

– Det er utrolig stas at vi har fått med så mange anerkjente sørlandsvirksomheter. De representerer en fin bredde geografisk, på tvers av bransjer og er en god blanding av offentlige og private virksomheter. I tillegg er det variasjon i størrelse på bedriftene og hvilket nivå de jobber med likestilling og mangfold i dag, påpeker Ryen videre.

Det er fylkeskommunene i Vest-Agder og Aust-Agder som er prosjekteiere, mens Næringsforeningen i Kristiansandsregionen er med som samarbeidspartner.

– Jeg er imponert over listen med virksomheter som har ønsket å gå inn i dette, både størrelsen på virksomhetene, den geografiske spredning og bransjene. Flere av bedriftene er hjørnestensbedrifter i landsdelen, og når disse går foran håper og tror vi at det har en stor signaleffekt, sier Anita S. Dietrichson, administrende direktør i Næringsforeningen.

– Mest imponert er jeg over at så mange virkelig ønsker og er motivert for å gjøre en jobb i forhold til likestilt arbeidsliv. Vi har sagt at landsdelen ønsker å gå foran i dette viktige arbeidet, og nå begynner jeg virkelig å tro på at det er mulig, sier Dietrichson videre.

Barne – og likestillingsdepartementet har gått inn med støtte til prosjektet, og de aller første virksomhetene vil bli likestillingssertifiserte våren 2018.

– Vi gleder oss veldig til å bli enda bedre kjent med de 15 virksomhetene, samtlige viser vilje og engasjement til å jobbe med likestilling og mangfold. Målet er at prosjektet skal bidra til å endre Sørlandets omdømme, og at landsdelen i framtiden vil bli løftet fram som et foregangseksempel innen aktivt og målrettet arbeid med likestilling og mangfold i arbeidslivet, understreker prosjektleder Ryen.   

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
15 bedrifter på Sørlandet er tatt opp i det to-årige pilotprosjektet Likestilt Arbeidsliv.

– Vi er svært fornøyd med antallet søkere til prosjektet. Vi gikk ut med et ønske om 10-15 virksomheter totalt, og det

er gledelig å kunne invitere med alle de 15 bedriftene som formelt har søkt om å delta, sier prosjektleder Merethe Anette Ryen, som jobber for Vest-Agder Fylkeskommune og Aust-Agder fylkeskommune.

De 15 bedriftene som er tatt opp er: Dyreparken, Norgesenergi, Kristiansand kommune, IKEA Sørlandet, Sørlandets sykehus HF, Hennig Olsen is, Mandal kommune, Fylkesmannen i Aust – Agder og Vest – Agder, GE Healthcare, Strømmestiftelsen, Avigo AS, Fædrelandsvennen, St. Gobain Ceramic Materials, Kvinesdal kommune og Agder Energi.

– Det er utrolig stas at vi har fått med så mange anerkjente sørlandsvirksomheter. De representerer en fin bredde geografisk, på tvers av bransjer og er en god blanding av offentlige og private virksomheter. I tillegg er det variasjon i størrelse på bedriftene og hvilket nivå de jobber med likestilling og mangfold i dag, påpeker Ryen videre.

Det er fylkeskommunene i Vest-Agder og Aust-Agder som er prosjekteiere, mens Næringsforeningen i Kristiansandsregionen er med som samarbeidspartner.

– Jeg er imponert over listen med virksomheter som har ønsket å gå inn i dette, både størrelsen på virksomhetene, den geografiske spredning og bransjene. Flere av bedriftene er hjørnestensbedrifter i landsdelen, og når disse går foran håper og tror vi at det har en stor signaleffekt, sier Anita S. Dietrichson, administrende direktør i Næringsforeningen.

– Mest imponert er jeg over at så mange virkelig ønsker og er motivert for å gjøre en jobb i forhold til likestilt arbeidsliv. Vi har sagt at landsdelen ønsker å gå foran i dette viktige arbeidet, og nå begynner jeg virkelig å tro på at det er mulig, sier Dietrichson videre.

Barne – og likestillingsdepartementet har gått inn med støtte til prosjektet, og de aller første virksomhetene vil bli likestillingssertifiserte våren 2018.

– Vi gleder oss veldig til å bli enda bedre kjent med de 15 virksomhetene, samtlige viser vilje og engasjement til å jobbe med likestilling og mangfold. Målet er at prosjektet skal bidra til å endre Sørlandets omdømme, og at landsdelen i framtiden vil bli løftet fram som et foregangseksempel innen aktivt og målrettet arbeid med likestilling og mangfold i arbeidslivet, understreker prosjektleder Ryen.   

Tagger:, , ,

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor