AA

4000 flere står utenfor arbeidslivet i Kristiansand

  • Roar Osmundsen, næringspolitisk leder i Næringsforeningen, presenterte denne uken rapporten i formannskapet i Kristiansand.

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Onsdag presenterte oppgaveutvalget sine anbefalinger for Kristiansand kommune for å få ned antallet som står utenfor arbeidslivet.

Sammenlignet med andre byer, har Kristiansand 4000 flere som er utenfor arbeidslivet. 23,4 prosent av arbeidsstyrken står utenfor arbeidslivet. I 2018 nedsatte Bystyret et oppgaveutvalget som skal se på hvordan innsatsen fra kommunen kan spisses.

– Dette gir store kostnader for kommunen og det har store menneskelige omkostninger. Å ha en jobb å gå til betyr så mye mer enn inntekten, men er også god medisin, sier Roar Osmundsen, næringspolitisk leder. Han deltok på vegne av Næringsforeningen i arbeidet som startet opp i 2019.

Hele rapporten på 27 sider kan lastes ned fra kommunens nettsider (ekstern lenke).

I sin rapport anbefaler utvalget tre tiltak:

  • Bedre og langt mer omfattende veiledning på ungdomsskolen om fremtidig karriere.
  • En dør inn for de som trenger hjelp til å komme i arbeid, for eksempel i form av eget jobbhus
  • Utdannelse hos arbeidsgiver, fremfor i blant annet egne Nav-tiltak. Opplegget inkluderer opplæring av ledere for å kunne ta imot de som skal læres opp hos arbeidsgiver.

– Det finnes ledige jobber, men primært etterspørres det kompetanse på videregående nivå. Da må tiltakene tilpasses dette. Kanskje er det da bedre å kurse folk på arbeidsplassen fremfor lange studieløp? I tillegg bør flere ungdommer velge å ta et fagbrev fremfor at alle skal ha lang utdannelse. Sentralt i de to siste punktene er langt tettere oppfølging av den enkelte som skal ut i jobb enn i dag. Da må saksbehandlere hos Nav ha færre å følge opp og det må være team rundt den enkelte som kan hjelpe, avhengig av hva utfordringene består i, sier Osmundsen.

Det grunnleggende er en tilnærming til den enkelte som står utenfor arbeidslivet, finne ut hva de kan, vise at saksbehandler har tro på at den kan komme ut igjen i jobb og gi hver enkelt tilstrekkelig tid.

– I noen tilfeller har vi sett at saksbehandlerne nærmest styrer folk inn i en tilværelse som ufør og har mindre tro på den enkelte enn de har selv. Det blir feil. En tilnærming til hvert enkelt individ handler om å ha grunnleggende tro på at folk kan klare å bli jobbklare en gang, om ikke i full tid så noen timer i uka, sier Osmundsen.

Det er Stein Hannevig som har ledet arbeidet til oppgaveutvalget. Nå skal utvalgets rapport bli en politisk sak. Onsdag fikk altså formannskapet en presentasjon. Signalene fra en kort runde med politiske innlegg, lyder at en tverrpolitisk samling for å løse utfordringen med så mange i utenforskap, er noe man må prioritere i denne valgperioden.

– Vi var på studietur til Hjørring og ble veldig inspirerte av det vi så der. Tiltakene de tok hadde to viktige forutsetninger: alle partier sto sammen og de hadde felles kriseforståelse også over et valg.

En stor forskjell mellom Danmark og Norge er at Norge har et skille mellom Nav og kommune og stat, mens danske kommuner er ansvarlige for flere trygdeutbetalinger. Innsparinger merkes umiddelbart i kommuneøkonomien. I kapittel 6 i rapporten foreslår derfor oppgaveutvalget at Kristiansand blir en nasjonal forsøkskommune der man ser blant annet dette i sammenheng.

Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Onsdag presenterte oppgaveutvalget sine anbefalinger for Kristiansand kommune for å få ned antallet som står utenfor arbeidslivet.

Sammenlignet med andre byer, har Kristiansand 4000 flere som er utenfor arbeidslivet. 23,4 prosent av arbeidsstyrken står utenfor arbeidslivet. I 2018 nedsatte Bystyret et oppgaveutvalget som skal se på hvordan innsatsen fra kommunen kan spisses.

– Dette gir store kostnader for kommunen og det har store menneskelige omkostninger. Å ha en jobb å gå til betyr så mye mer enn inntekten, men er også god medisin, sier Roar Osmundsen, næringspolitisk leder. Han deltok på vegne av Næringsforeningen i arbeidet som startet opp i 2019.

Hele rapporten på 27 sider kan lastes ned fra kommunens nettsider (ekstern lenke).

I sin rapport anbefaler utvalget tre tiltak:

  • Bedre og langt mer omfattende veiledning på ungdomsskolen om fremtidig karriere.
  • En dør inn for de som trenger hjelp til å komme i arbeid, for eksempel i form av eget jobbhus
  • Utdannelse hos arbeidsgiver, fremfor i blant annet egne Nav-tiltak. Opplegget inkluderer opplæring av ledere for å kunne ta imot de som skal læres opp hos arbeidsgiver.

– Det finnes ledige jobber, men primært etterspørres det kompetanse på videregående nivå. Da må tiltakene tilpasses dette. Kanskje er det da bedre å kurse folk på arbeidsplassen fremfor lange studieløp? I tillegg bør flere ungdommer velge å ta et fagbrev fremfor at alle skal ha lang utdannelse. Sentralt i de to siste punktene er langt tettere oppfølging av den enkelte som skal ut i jobb enn i dag. Da må saksbehandlere hos Nav ha færre å følge opp og det må være team rundt den enkelte som kan hjelpe, avhengig av hva utfordringene består i, sier Osmundsen.

Det grunnleggende er en tilnærming til den enkelte som står utenfor arbeidslivet, finne ut hva de kan, vise at saksbehandler har tro på at den kan komme ut igjen i jobb og gi hver enkelt tilstrekkelig tid.

– I noen tilfeller har vi sett at saksbehandlerne nærmest styrer folk inn i en tilværelse som ufør og har mindre tro på den enkelte enn de har selv. Det blir feil. En tilnærming til hvert enkelt individ handler om å ha grunnleggende tro på at folk kan klare å bli jobbklare en gang, om ikke i full tid så noen timer i uka, sier Osmundsen.

Det er Stein Hannevig som har ledet arbeidet til oppgaveutvalget. Nå skal utvalgets rapport bli en politisk sak. Onsdag fikk altså formannskapet en presentasjon. Signalene fra en kort runde med politiske innlegg, lyder at en tverrpolitisk samling for å løse utfordringen med så mange i utenforskap, er noe man må prioritere i denne valgperioden.

– Vi var på studietur til Hjørring og ble veldig inspirerte av det vi så der. Tiltakene de tok hadde to viktige forutsetninger: alle partier sto sammen og de hadde felles kriseforståelse også over et valg.

En stor forskjell mellom Danmark og Norge er at Norge har et skille mellom Nav og kommune og stat, mens danske kommuner er ansvarlige for flere trygdeutbetalinger. Innsparinger merkes umiddelbart i kommuneøkonomien. I kapittel 6 i rapporten foreslår derfor oppgaveutvalget at Kristiansand blir en nasjonal forsøkskommune der man ser blant annet dette i sammenheng.

Tagger:

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor