AA

22 000 arbeidssøkere registrert hos NAV i Agder

Medlemsnytt

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Nær 9 av 10 nye arbeidssøkere i mars oppgir permittering som årsak til at de melder seg hos NAV.

Ved utgangen av mars var 15 560 personer registrert som helt ledige i Agder, ifølge tall fra NAV. Det utgjør 10,3 prosent av arbeidsstyrken.

– Dette er en alvorlig situasjon og svært mange enkeltpersoner og familier er rammet. Vi håper regjeringens krisepakker vil sikre at flest mulig av de permitterte kan vende tilbake til jobb når samfunnet gradvis åpnes opp for mer normal aktivitet, sier direktør i NAV Agder, Elisabeth Blørstad, i en pressemelding.

Kraftig økning

Antallet helt ledige har økt kraftig etter 12. mars da de første koronatiltakene ble satt i verk. Økningen er på 11 687 personer fra februar til mars og 11 884 flere enn i mars 2019. Antallet arbeidssøkere som er i tiltak er på samme nivå som i forrige måned, men arbeidssøkere som er delvis ledige har økt fra 1 635 i februar til 5 517 i mars. Mange av de som har registrert seg hos NAV har fortsatt noe arbeid og er dermed registrert som delvis ledige, skriver NAV i pressemeldingen.

Bykle kommune har høyest ledighet med 21,2 prosent, deretter følger Kristiansand med 11,3 prosent og Arendal med 10,4 prosent. Vegårshei kommune har Agders laveste ledighet med 7,4 prosent. De fleste som meldte seg arbeidsledige denne måneden kom fra butikk- og salgsarbeid, reiseliv og transport og serviceyrker og annet arbeid. Det er også fra disse yrkesgruppene det er flest ledige i fylket.

Færre ledige stillinger

Denne måneden var det registrert 1 534 ledige stillinger i Agder, på arbeidsplassen.no. Dette er 192 færre stillinger enn i samme periode i 2019. Det er det størst tilgang på ledige stillinger innenfor helse, pleie og omsorg, industri og kontorarbeid.

De siste tre ukene har nesten 16 500 personer registrert seg på www.nav.no. De fleste er permittert fra jobben sin. Fortsatt er det daglig om lag 500 mennesker som registrer seg hos NAV i Agder, og vi mottar fremdeles varsler fra bedrifter som sier de er nødt til å permittere sine ansatte.

– Siden 12. mars har NAV hatt fullt fokus på å sikre penger til folk som har mistet jobb og inntekt, så de kan klare seg. Nå som mye av dette er på plass, vil vi snu innsatsen over på å hjelpe de som ikke kan vende tilbake til den gamle jobben sin når dette er over, slik at de kan finne nytt arbeid, sier Blørstad i pressemeldingen.

Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Nær 9 av 10 nye arbeidssøkere i mars oppgir permittering som årsak til at de melder seg hos NAV.

Ved utgangen av mars var 15 560 personer registrert som helt ledige i Agder, ifølge tall fra NAV. Det utgjør 10,3 prosent av arbeidsstyrken.

– Dette er en alvorlig situasjon og svært mange enkeltpersoner og familier er rammet. Vi håper regjeringens krisepakker vil sikre at flest mulig av de permitterte kan vende tilbake til jobb når samfunnet gradvis åpnes opp for mer normal aktivitet, sier direktør i NAV Agder, Elisabeth Blørstad, i en pressemelding.

Kraftig økning

Antallet helt ledige har økt kraftig etter 12. mars da de første koronatiltakene ble satt i verk. Økningen er på 11 687 personer fra februar til mars og 11 884 flere enn i mars 2019. Antallet arbeidssøkere som er i tiltak er på samme nivå som i forrige måned, men arbeidssøkere som er delvis ledige har økt fra 1 635 i februar til 5 517 i mars. Mange av de som har registrert seg hos NAV har fortsatt noe arbeid og er dermed registrert som delvis ledige, skriver NAV i pressemeldingen.

Bykle kommune har høyest ledighet med 21,2 prosent, deretter følger Kristiansand med 11,3 prosent og Arendal med 10,4 prosent. Vegårshei kommune har Agders laveste ledighet med 7,4 prosent. De fleste som meldte seg arbeidsledige denne måneden kom fra butikk- og salgsarbeid, reiseliv og transport og serviceyrker og annet arbeid. Det er også fra disse yrkesgruppene det er flest ledige i fylket.

Færre ledige stillinger

Denne måneden var det registrert 1 534 ledige stillinger i Agder, på arbeidsplassen.no. Dette er 192 færre stillinger enn i samme periode i 2019. Det er det størst tilgang på ledige stillinger innenfor helse, pleie og omsorg, industri og kontorarbeid.

De siste tre ukene har nesten 16 500 personer registrert seg på www.nav.no. De fleste er permittert fra jobben sin. Fortsatt er det daglig om lag 500 mennesker som registrer seg hos NAV i Agder, og vi mottar fremdeles varsler fra bedrifter som sier de er nødt til å permittere sine ansatte.

– Siden 12. mars har NAV hatt fullt fokus på å sikre penger til folk som har mistet jobb og inntekt, så de kan klare seg. Nå som mye av dette er på plass, vil vi snu innsatsen over på å hjelpe de som ikke kan vende tilbake til den gamle jobben sin når dette er over, slik at de kan finne nytt arbeid, sier Blørstad i pressemeldingen.

Tagger:,

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor