AA

Kristiansand er årets mest attraktive by

  • Kvadraturen Foto: (Kunnskapsverket.org)

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

I konkurranse med Askim og Svolvær stakk Kristiansand av med prisen for årets mest attraktive by 2018, en pris som henger høyt og som deles ut av Staten for bærekraftig utvikling.

Juryen legger vekt på flere aspekter som gjør at Kristiansand er kåret til årets mest attraktive by, og trekker blant annet fram følgende:

«Gjennom et markant skifte i by-politikken har de klart å skape en attraktiv by gjennom å knytte sammen den gamle sentrums-kjernen med den utbyggingen som har kommet i etterkrigstiden. I dag er Kristiansand en foregangsby i arbeidet med å styrke en samordnet bolig-, areal- og transportpolitikk.  Det er lagt sterk vekt på sykkel og gange, og byen har arbeidet aktivt for å sikre grønn struktur og god funksjonsblanding i sentrum med blant annet lokalisering av to videregående skoler i Kvadraturen», skriver juryen i sin begrunnelse.

Videre trekke både bystranda, det nye Torvet, Kunsthallen, Makerspace og Teateret fram som gode attraksjoner og prosjekter som løfter byen.

«Ikke minst er denne prioriteringen gjort synlig gjennom hvordan bystranden er urbanisert og bragt inn i byen.  Et annet vesentlig grep er arbeidet for å gjøre koplingen mellom universitetsområdet på Gimle og byen sterkere med utgangspunkt i visjonen om Universitetsbyen Kristiansand. Tilsvarende arbeid pågår for helsebyen Eg, noe som viser at tidligere perifere områder nå gjøres om til strategiske satsningsområder i byutviklingen.  Utbyggingen av Rådhuset og torget er forbilledlig byplanarbeid. Her er ny arkitektur av høy kvalitet sømløst koplet på den eksisterende arkitekturarven»

» Et annet markant trekk ved byens utvikling, er den rollen kunst og kultur fyller. Dette er synlig gjennom store og ambisiøse investeringer som Kilden og den nye kunstsiloen, men også gjennom en rekke andre mer uformelle arenaer, som en vital kunsthall, Makerspace og gjenåpningen av Agder Teater som et bredere kulturhus. Dette gir byen et variert og interessant kunst- og kulturliv, og Kristiansands identitet anno 2018 er i stigende grad knyttet til kunst og kultur.»

Annonse
Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Annonse
I konkurranse med Askim og Svolvær stakk Kristiansand av med prisen for årets mest attraktive by 2018, en pris som henger høyt og som deles ut av Staten for bærekraftig utvikling.

Juryen legger vekt på flere aspekter som gjør at Kristiansand er kåret til årets mest attraktive by, og trekker blant annet fram følgende:

«Gjennom et markant skifte i by-politikken har de klart å skape en attraktiv by gjennom å knytte sammen den gamle sentrums-kjernen med den utbyggingen som har kommet i etterkrigstiden. I dag er Kristiansand en foregangsby i arbeidet med å styrke en samordnet bolig-, areal- og transportpolitikk.  Det er lagt sterk vekt på sykkel og gange, og byen har arbeidet aktivt for å sikre grønn struktur og god funksjonsblanding i sentrum med blant annet lokalisering av to videregående skoler i Kvadraturen», skriver juryen i sin begrunnelse.

Videre trekke både bystranda, det nye Torvet, Kunsthallen, Makerspace og Teateret fram som gode attraksjoner og prosjekter som løfter byen.

«Ikke minst er denne prioriteringen gjort synlig gjennom hvordan bystranden er urbanisert og bragt inn i byen.  Et annet vesentlig grep er arbeidet for å gjøre koplingen mellom universitetsområdet på Gimle og byen sterkere med utgangspunkt i visjonen om Universitetsbyen Kristiansand. Tilsvarende arbeid pågår for helsebyen Eg, noe som viser at tidligere perifere områder nå gjøres om til strategiske satsningsområder i byutviklingen.  Utbyggingen av Rådhuset og torget er forbilledlig byplanarbeid. Her er ny arkitektur av høy kvalitet sømløst koplet på den eksisterende arkitekturarven»

» Et annet markant trekk ved byens utvikling, er den rollen kunst og kultur fyller. Dette er synlig gjennom store og ambisiøse investeringer som Kilden og den nye kunstsiloen, men også gjennom en rekke andre mer uformelle arenaer, som en vital kunsthall, Makerspace og gjenåpningen av Agder Teater som et bredere kulturhus. Dette gir byen et variert og interessant kunst- og kulturliv, og Kristiansands identitet anno 2018 er i stigende grad knyttet til kunst og kultur.»

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor