AA

Åpner nytt rehabiliteringssenter

  • Klinikk for Alle Brain Camp & Nevrosenter Kristiansand tilbyr blant annet behandling av krystallsyke med TRV-Stol.
Medlemsnytt

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Mandag 17. august åpner Klinikk for Alle Kristiansand og kiropraktor Kim Tore Johansen “Brain Camp & Nevrosenter Kristiansand”, et nytt rehabiliteringssenter for barn og voksne med plager som følge av blant annet nevrologisk sykdom, traumatiske hjerneskader, og funksjonsvakheter i hjernen og nervesystemet.

Ved klinikken behandles også symptomer og plager som følge av kronisk hjernerystelse syndrom, hjerneslag, multippel sklerose, Parkinsons sykdom og autismespekter diagnoser.

– Denne type skader og sykdommer forårsaker funksjonsforstyrrelser i hjernen og nervesystemet, som kan resultere i komplekse synlige og usynlige symptomer. Det er faktisk de færreste symptomene som er synlige, for eksempel lammelse eller spasmer i muskler. Majoriteten av symptomene er usynlige og det er ofte disse symptomene som skaper størst utfordringer og begrensinger i hverdagen, sier kiropraktor Kim Tore Johansen.

Han forteller at usynlige symptomene blant annet inkluderer svimmelhet, hodepine, konsentrasjonsvansker, nedsatt hukommelse, vansker med eksekutive funksjoner som planlegging og organisering av oppgaver, høysensitivitet til sanseinntrykk, utmattelse, og nedsatt terskel til fysisk, mental og sosial aktivitet.

– Hva som forårsaker de usynlige symptomene kan ofte være vanskelige å forstå seg på, da en hovedskade eller hovedsvakhet i hjernene og nervesystemet kan forårsake en dominoeffekt. Dette kan føre til nedsatt kontroll og funksjon i andre deler av hjernen og nervesystemet, som igjen forårsaker andre symptomer som ikke er direkte forårsaket av hovedskaden, sier Johansen.

Ved Brain Camp & Nevrosenter Kristiansand gjøres det omfattende undersøkelser som utfordrer både hovedskaden og resten av hjernen og nervesystemet.

– Dette gjør vi for å etterforske om noen av pasientens symptomer kan skyldes sekundære funksjonsforstyrrelser som en konsekvens av hovedskaden. Alle våre pasienter blir derfor utredet med en rekke avansert databasert utstyr, som kan vise funksjonsforstyrrelser i hjernen og nervesystemet som har behov for rehabilitering. Erfaringen vår er at når hovedskaden og dens dominoeffekt er ordentlig kartlagt, kan en tilpasse mer effektiv rehabilitering, avslutter Johansen.

Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Mandag 17. august åpner Klinikk for Alle Kristiansand og kiropraktor Kim Tore Johansen "Brain Camp & Nevrosenter Kristiansand", et nytt rehabiliteringssenter for barn og voksne med plager som følge av blant annet nevrologisk sykdom, traumatiske hjerneskader, og funksjonsvakheter i hjernen og nervesystemet.

Ved klinikken behandles også symptomer og plager som følge av kronisk hjernerystelse syndrom, hjerneslag, multippel sklerose, Parkinsons sykdom og autismespekter diagnoser.

– Denne type skader og sykdommer forårsaker funksjonsforstyrrelser i hjernen og nervesystemet, som kan resultere i komplekse synlige og usynlige symptomer. Det er faktisk de færreste symptomene som er synlige, for eksempel lammelse eller spasmer i muskler. Majoriteten av symptomene er usynlige og det er ofte disse symptomene som skaper størst utfordringer og begrensinger i hverdagen, sier kiropraktor Kim Tore Johansen.

Han forteller at usynlige symptomene blant annet inkluderer svimmelhet, hodepine, konsentrasjonsvansker, nedsatt hukommelse, vansker med eksekutive funksjoner som planlegging og organisering av oppgaver, høysensitivitet til sanseinntrykk, utmattelse, og nedsatt terskel til fysisk, mental og sosial aktivitet.

– Hva som forårsaker de usynlige symptomene kan ofte være vanskelige å forstå seg på, da en hovedskade eller hovedsvakhet i hjernene og nervesystemet kan forårsake en dominoeffekt. Dette kan føre til nedsatt kontroll og funksjon i andre deler av hjernen og nervesystemet, som igjen forårsaker andre symptomer som ikke er direkte forårsaket av hovedskaden, sier Johansen.

Ved Brain Camp & Nevrosenter Kristiansand gjøres det omfattende undersøkelser som utfordrer både hovedskaden og resten av hjernen og nervesystemet.

– Dette gjør vi for å etterforske om noen av pasientens symptomer kan skyldes sekundære funksjonsforstyrrelser som en konsekvens av hovedskaden. Alle våre pasienter blir derfor utredet med en rekke avansert databasert utstyr, som kan vise funksjonsforstyrrelser i hjernen og nervesystemet som har behov for rehabilitering. Erfaringen vår er at når hovedskaden og dens dominoeffekt er ordentlig kartlagt, kan en tilpasse mer effektiv rehabilitering, avslutter Johansen.

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor