AA

Åpnet nytt helsehus i Grimstad

  • Digitaliseringsminister Nikolai Astrup klipper snoren under åpningen av I4Helse. Foto: Walter Wehus
Medlemsnytt

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Digitaliseringsminister Nikolai Astrup (H) åpnet fredag forsknings- og utviklingslaboratoriet I4Helse på UiA i Grimstad. Satsingen skal gi svar på morgendagens helseutfordringer.

– Teknologi og digitalisering er viktige virkemidler for å få til innovasjon, nye løsninger, bedre og enklere liv. Men helse og omsorg handler om mennesker. Teknologi er kun et virkemiddel. For å utløse potensialet må vi sette brukeren i sentrum og samarbeide på tvers av sektorer, sa digitaliseringsminister Nikolai Astrup under åpningen.

250 gjester var samlet da det nye bygget ble åpnet fredag 30. august på Campus Grimstad.

UiA-rektor Sunniva Whittaker. Foto: Walter Wehus

– Dette prosjektet er unikt i sitt slag, og vil bidra til å styrke både Grimstads og UiAs synlighet som samskapingsarenaer, sa Sunniva Whittaker, rektor ved Universitetet i Agder, under åpningen.

Hun la vekt på at I4Helse skal bidra til innovasjon ikke bare når det gjelder utvikling av ny helseteknologi, men også i nye måter å samhandle på tvers av faggrenser og sektorer. Selve bygningen I4Helse er oppført av Ugland eiendom. Bygget har 21 energibrønner som er 250 meter dype, og 900 kvadratmeter solceller på taket. Til sammen produserer bygget rundt 80 prosent av sitt eget energibehov.

– I tillegg til å være nyskapende i sitt innhold, er bygget også et miljøprosjekt som vi kan være stolte av, sa Whittaker.

I talen trakk hun frem hvordan de fire I-ene i I4Helse står for: idé, involvering, innovasjon og implementering.

– Vi har levert på de tre første i-ene. Det er nå det mest spennende arbeidet begynner, og vi gleder oss til fortsettelsen, sa hun.

Tine Sundtoft, påtroppende fylkesrådmann for Agder fylkeskommune, snakket om at alle skal være i stand til å leve sine liv og ta vare på seg selv så lenge som mulig.

– Agder har samlet seg om store mål frem til 2030. Agder skal bli en miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig region. Dette bygget har svar på mange av de utfordringene vi har foran oss. Agder har klart å knekke samarbeidskoden. Sammen kan vi løse de enorme utfordringene Agder, Norge og verden står overfor, sa Sundtoft.

Nina Mevold fra Sørlandet sykehus la vekt på hvordan I4Helse tilbyr en kunnskapsbasert arena for utvikling av helsetjenestene.

– Den samler viktige aktører, på tvers av helsetjenester og forskningsinstitusjoner. På tvers av helsesektoren, med både kommuner og sykehus. Og ikke minst på tvers av offentlig og privat sektor. Vi er aktører som allerede har et utstrakt og godt samarbeid om e-helse. Og som er motivert for enda mer og tettere samarbeid, sa hun.

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Digitaliseringsminister Nikolai Astrup (H) åpnet fredag forsknings- og utviklingslaboratoriet I4Helse på UiA i Grimstad. Satsingen skal gi svar på morgendagens helseutfordringer.

– Teknologi og digitalisering er viktige virkemidler for å få til innovasjon, nye løsninger, bedre og enklere liv. Men helse og omsorg handler om mennesker. Teknologi er kun et virkemiddel. For å utløse potensialet må vi sette brukeren i sentrum og samarbeide på tvers av sektorer, sa digitaliseringsminister Nikolai Astrup under åpningen.

250 gjester var samlet da det nye bygget ble åpnet fredag 30. august på Campus Grimstad.

UiA-rektor Sunniva Whittaker. Foto: Walter Wehus

– Dette prosjektet er unikt i sitt slag, og vil bidra til å styrke både Grimstads og UiAs synlighet som samskapingsarenaer, sa Sunniva Whittaker, rektor ved Universitetet i Agder, under åpningen.

Hun la vekt på at I4Helse skal bidra til innovasjon ikke bare når det gjelder utvikling av ny helseteknologi, men også i nye måter å samhandle på tvers av faggrenser og sektorer. Selve bygningen I4Helse er oppført av Ugland eiendom. Bygget har 21 energibrønner som er 250 meter dype, og 900 kvadratmeter solceller på taket. Til sammen produserer bygget rundt 80 prosent av sitt eget energibehov.

– I tillegg til å være nyskapende i sitt innhold, er bygget også et miljøprosjekt som vi kan være stolte av, sa Whittaker.

I talen trakk hun frem hvordan de fire I-ene i I4Helse står for: idé, involvering, innovasjon og implementering.

– Vi har levert på de tre første i-ene. Det er nå det mest spennende arbeidet begynner, og vi gleder oss til fortsettelsen, sa hun.

Tine Sundtoft, påtroppende fylkesrådmann for Agder fylkeskommune, snakket om at alle skal være i stand til å leve sine liv og ta vare på seg selv så lenge som mulig.

– Agder har samlet seg om store mål frem til 2030. Agder skal bli en miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig region. Dette bygget har svar på mange av de utfordringene vi har foran oss. Agder har klart å knekke samarbeidskoden. Sammen kan vi løse de enorme utfordringene Agder, Norge og verden står overfor, sa Sundtoft.

Nina Mevold fra Sørlandet sykehus la vekt på hvordan I4Helse tilbyr en kunnskapsbasert arena for utvikling av helsetjenestene.

– Den samler viktige aktører, på tvers av helsetjenester og forskningsinstitusjoner. På tvers av helsesektoren, med både kommuner og sykehus. Og ikke minst på tvers av offentlig og privat sektor. Vi er aktører som allerede har et utstrakt og godt samarbeid om e-helse. Og som er motivert for enda mer og tettere samarbeid, sa hun.

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor