AA

Åpnet smarte sykkelskap

  • Ordfører Jan Oddvar Skisland gjenåpnet sykkelskapene ved Slottet. Han var flankert av markedssjef Ellen Loxley i SafeBikely og leder av Areal- og transportenheten i Kristiansand kommune, Jan Erik Lindjord. Foto: Kristiansand kommune
Medlemsnytt

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Som første kommune i landet anskaffet Kristiansand “smarte sykkelskap” i 2018. Nå er skapene gjenåpnet, og klare for bruk.

– Gode sykkelparkeringsløsninger vil gjøre Kvadraturen attraktivt for syklister, en gruppe som bruker mye penger på handel, sa markedssjef Ellen Loxley i SafeBikely ved gjenåpningen av skapene.

Det er SafeBikely som har levert sykkelskapene, som står ved Slottet. Det fungerer slik at syklene parkeres i skap på 1 kvadratmeter, utstyrt med knagger til shoppingposer, sykkelhjelm og sekk. Kristiansand var første kommune i Norge som anskaffet slike sykkelskap, og nå rulles løsningen ut i seks andre norske byer, blant dem Trondheim. Sykkelskapene ved Byhaven kjøpesenter i Trondheim fått god respons med en dekningsgrad på 70 prosent.

Sykkelskapene ved Slottet ble først åpnet tidlig i 2018, uten tilstrekkelig markedsføring. I tillegg har en lang periode med gravearbeider stengt tilgangen til skapene, men nå er de altså gjenåpnet. Sykkelskapene er finansiert av ATP-samarbeidet, sier Bjørne Jortveit, rådgiver i Kristiansand kommune.

Han fortsetter:

– Som syklist styrer du tilgangen til skapet fra telefonen, og du kan enkelt forhåndsreservere plass i appen. Leieprisen er 15 kroner per 24 timer sykkelen står parkert.  10 sykkelbokser (en Parklet) tilsvarer én bilparkeringsplass. Med ny teknologi utplasseres den uten tilkobling til strømnett og wifi.

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Som første kommune i landet anskaffet Kristiansand "smarte sykkelskap" i 2018. Nå er skapene gjenåpnet, og klare for bruk.

– Gode sykkelparkeringsløsninger vil gjøre Kvadraturen attraktivt for syklister, en gruppe som bruker mye penger på handel, sa markedssjef Ellen Loxley i SafeBikely ved gjenåpningen av skapene.

Det er SafeBikely som har levert sykkelskapene, som står ved Slottet. Det fungerer slik at syklene parkeres i skap på 1 kvadratmeter, utstyrt med knagger til shoppingposer, sykkelhjelm og sekk. Kristiansand var første kommune i Norge som anskaffet slike sykkelskap, og nå rulles løsningen ut i seks andre norske byer, blant dem Trondheim. Sykkelskapene ved Byhaven kjøpesenter i Trondheim fått god respons med en dekningsgrad på 70 prosent.

Sykkelskapene ved Slottet ble først åpnet tidlig i 2018, uten tilstrekkelig markedsføring. I tillegg har en lang periode med gravearbeider stengt tilgangen til skapene, men nå er de altså gjenåpnet. Sykkelskapene er finansiert av ATP-samarbeidet, sier Bjørne Jortveit, rådgiver i Kristiansand kommune.

Han fortsetter:

– Som syklist styrer du tilgangen til skapet fra telefonen, og du kan enkelt forhåndsreservere plass i appen. Leieprisen er 15 kroner per 24 timer sykkelen står parkert.  10 sykkelbokser (en Parklet) tilsvarer én bilparkeringsplass. Med ny teknologi utplasseres den uten tilkobling til strømnett og wifi.

Tagger:

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor