AA

Åpnet vannkraftverk

  • Øystein Flåt i Bekk og Strøm forklarte hvordan vannkraftverket var bygget opp.
  • Åpning Boen kraft3
    Boen Foss kraftverk
Medlemsnytt

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Flommen i 2017 ødela vannkraftverket på Boen i Kristiansand. Nå har nye eiere åpnet anlegget på nytt.

– Da det gamle kraftverket ble ødelagt av flommen i 2017, ønsket ikke de gamle eierne å bygge det opp igjen. De hadde imidlertid allerede fått tillatelse til å utvide til fire ganger størrelsen, og solgte det videre med denne tillatelsen, forteller Carl-Fredrik Lehland, daglig leder i Bekk og Strøm. Bekk og Strøm drifter, mens Boen Foss eier anlegget.

Siden 2018 har de jobbet med å bygge opp det gamle kraftverket, og denne høsten er Boen Foss kraftverk endelig klart. Kraftverket skal forsyne omtrent 1000 husstander med strøm.

– Bor du i nærheten er det en sjanse for at strømmen kommer herfra. Kortreist er bærekraftig, sier Lehland.

Det nye kraftverket er bygget på en slik måte at det skal tåle en ny, eventuell flom.

– Det ligger litt høyere enn det gamle. I tillegg har vi brukt vanntett betong.

Topdalselva er kjent for sitt laksefiske, og noe av det aller viktigste i arbeidet med å bygge opp igjen og utvide kraftverket har vært å bevare laksen i elva.

– Vi har samarbeidet tett med elveeierlaget som har store interesser her, og har brukt mye penger på å legge til rette for laksen. Målet var at laksen skulle få det like godt, eller enda bedre, i elva. Det har vi lykkes med, sier Lehland.

 

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Flommen i 2017 ødela vannkraftverket på Boen i Kristiansand. Nå har nye eiere åpnet anlegget på nytt.

– Da det gamle kraftverket ble ødelagt av flommen i 2017, ønsket ikke de gamle eierne å bygge det opp igjen. De hadde imidlertid allerede fått tillatelse til å utvide til fire ganger størrelsen, og solgte det videre med denne tillatelsen, forteller Carl-Fredrik Lehland, daglig leder i Bekk og Strøm. Bekk og Strøm drifter, mens Boen Foss eier anlegget.

Siden 2018 har de jobbet med å bygge opp det gamle kraftverket, og denne høsten er Boen Foss kraftverk endelig klart. Kraftverket skal forsyne omtrent 1000 husstander med strøm.

– Bor du i nærheten er det en sjanse for at strømmen kommer herfra. Kortreist er bærekraftig, sier Lehland.

Det nye kraftverket er bygget på en slik måte at det skal tåle en ny, eventuell flom.

– Det ligger litt høyere enn det gamle. I tillegg har vi brukt vanntett betong.

Topdalselva er kjent for sitt laksefiske, og noe av det aller viktigste i arbeidet med å bygge opp igjen og utvide kraftverket har vært å bevare laksen i elva.

– Vi har samarbeidet tett med elveeierlaget som har store interesser her, og har brukt mye penger på å legge til rette for laksen. Målet var at laksen skulle få det like godt, eller enda bedre, i elva. Det har vi lykkes med, sier Lehland.

 

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor