AA

Bachelorprosjekter bestilt fra næringslivet

Medlemsnytt

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

UiAs institutt for IT- og informasjonssystemer oppfordrer bedrifter til å legge inn bestillinger på bachelorprosjekter.

I løpet av våren har 15 ulike studentgrupper på IT- og informasjonssystemer arbeidet med bachelorprosjekter på oppdrag fra virksomheter i regionen. Førstelektor, Hallgeir Nilsen, forteller at samarbeidet er vinn-vinn for både studenter og virksomheter.

– Tilbakemeldingene fra både studentene og oppdragsgiverne er veldig gode. Det er flere studenter på et prosjekt, og vi anslår at arbeidet deres utgjør ca. ett årsverk totalt. For bedriftene gir dette en stor gevinst. De får muligheten til å “teste” en student uten videre forpliktelse. Samtidig opplever de at studentene leverer solide prosjekter, og hvert eneste år er det noen av bedriftene som er så fornøyde at samarbeidet videreføres, for eksempel i form av faste ansettelser, sier Nilsen, på UiAs hjemmesider.

Oppfordrer til bestillinger

Han sier instituttet alltid er interessert i nye spennende prosjekter, og oppfordrer flere virksomheter til å legge ut oppgaveforslag på kompetansetorget eller å ta direkte kontakt.

– Vi er mye mer åpne enn tidligere, og er interesserte i nye spennende prosjekter. Fokuset ligger mer på kvalitet og gjennomføring av selve prosjektet, og mindre på strenge rammer i fagplanen. Det gir en stor fleksibilitet for alle parter.

Odinstiftelsen og Evry er to av bedriftene som beskriver samarbeidet som spennende og fruktbart.

– Vi satte studentene i gang med en forundersøkelse til en applikasjon som skal kunne utvikles til å bli en arena for erfaringsutveksling for lærere som opplever mobbing i klasserommet, forteller Katrine Hoff, pedagogisk rådgiver i Odinstiftelsen. Studentene har gjort en analyse av brukernes behov og laget et forslag til design. I dag finnes det ikke noen gode systemer for å hjelpe hverandre, og studentenes arbeid har lagt et viktig grunnlag for utviklingen av en slik applikasjon. Jeg er mektig imponert – og ikke minst takknemlig – for arbeidet studentene har lagt ned.

Utviklet chatbot

I Evry har studentene vært med på å utvikle en chatbot. Hensikten er å i fremtiden kunne forenkle forespørsler som kommer inn til kommunen. Norske kommuner bruker mye tid på å svare på henvendelser med “klipp-og-lim”, og Kristiansand kommune anslår at man kan redusere antall henvendelser med 20% dersom man har en slik type chatbot som det studentene har utviklet.

– Vi snakket først med Kristiansand kommune for å finne ut hva slags behov de hadde, forteller Mathias Hartveit. Senere i prosjektet brukte vi et datasett fra Stavanger og utviklet en chatbot som kan svare på enkle spørsmål, som for eksempel hvor man finner parkeringsplasser eller når søpla blir hentet. Det er veldig gøy å se at vi her har vært med på å skape noe helt nytt.

Det er ikke bare studentene som er fornøyde; Merete Sjøberg, konsulent i Evry, kan fortelle at også de er strålende fornøyde med samarbeidet.

– Vi syns det er veldig gøy og givende å samarbeide med studentene på denne måten. I tillegg er et slikt samarbeid en gylden mulighet for oss til å rekruttere. Vi i Evry ønsker å ha et ungt miljø som kan bidra til å utvikle organisasjonen i den retningen vi ønsker å gå, og derfor er det ekstra gøy at tre av de seks studentene som har arbeidet med oss har takket ja til videre jobb.

Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
UiAs institutt for IT- og informasjonssystemer oppfordrer bedrifter til å legge inn bestillinger på bachelorprosjekter.

I løpet av våren har 15 ulike studentgrupper på IT- og informasjonssystemer arbeidet med bachelorprosjekter på oppdrag fra virksomheter i regionen. Førstelektor, Hallgeir Nilsen, forteller at samarbeidet er vinn-vinn for både studenter og virksomheter.

– Tilbakemeldingene fra både studentene og oppdragsgiverne er veldig gode. Det er flere studenter på et prosjekt, og vi anslår at arbeidet deres utgjør ca. ett årsverk totalt. For bedriftene gir dette en stor gevinst. De får muligheten til å “teste” en student uten videre forpliktelse. Samtidig opplever de at studentene leverer solide prosjekter, og hvert eneste år er det noen av bedriftene som er så fornøyde at samarbeidet videreføres, for eksempel i form av faste ansettelser, sier Nilsen, på UiAs hjemmesider.

Oppfordrer til bestillinger

Han sier instituttet alltid er interessert i nye spennende prosjekter, og oppfordrer flere virksomheter til å legge ut oppgaveforslag på kompetansetorget eller å ta direkte kontakt.

– Vi er mye mer åpne enn tidligere, og er interesserte i nye spennende prosjekter. Fokuset ligger mer på kvalitet og gjennomføring av selve prosjektet, og mindre på strenge rammer i fagplanen. Det gir en stor fleksibilitet for alle parter.

Odinstiftelsen og Evry er to av bedriftene som beskriver samarbeidet som spennende og fruktbart.

– Vi satte studentene i gang med en forundersøkelse til en applikasjon som skal kunne utvikles til å bli en arena for erfaringsutveksling for lærere som opplever mobbing i klasserommet, forteller Katrine Hoff, pedagogisk rådgiver i Odinstiftelsen. Studentene har gjort en analyse av brukernes behov og laget et forslag til design. I dag finnes det ikke noen gode systemer for å hjelpe hverandre, og studentenes arbeid har lagt et viktig grunnlag for utviklingen av en slik applikasjon. Jeg er mektig imponert – og ikke minst takknemlig – for arbeidet studentene har lagt ned.

Utviklet chatbot

I Evry har studentene vært med på å utvikle en chatbot. Hensikten er å i fremtiden kunne forenkle forespørsler som kommer inn til kommunen. Norske kommuner bruker mye tid på å svare på henvendelser med “klipp-og-lim”, og Kristiansand kommune anslår at man kan redusere antall henvendelser med 20% dersom man har en slik type chatbot som det studentene har utviklet.

– Vi snakket først med Kristiansand kommune for å finne ut hva slags behov de hadde, forteller Mathias Hartveit. Senere i prosjektet brukte vi et datasett fra Stavanger og utviklet en chatbot som kan svare på enkle spørsmål, som for eksempel hvor man finner parkeringsplasser eller når søpla blir hentet. Det er veldig gøy å se at vi her har vært med på å skape noe helt nytt.

Det er ikke bare studentene som er fornøyde; Merete Sjøberg, konsulent i Evry, kan fortelle at også de er strålende fornøyde med samarbeidet.

– Vi syns det er veldig gøy og givende å samarbeide med studentene på denne måten. I tillegg er et slikt samarbeid en gylden mulighet for oss til å rekruttere. Vi i Evry ønsker å ha et ungt miljø som kan bidra til å utvikle organisasjonen i den retningen vi ønsker å gå, og derfor er det ekstra gøy at tre av de seks studentene som har arbeidet med oss har takket ja til videre jobb.

Tagger:

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor