AA
  • Forside
  • Aktuelt
  • – Bærekraftsarbeidet må forankres i ledelsen og styret

– Bærekraftsarbeidet må forankres i ledelsen og styret

  • Administrerende direktør, Karl Johan Berge, i Strømmes, sammen med Merete E. Jøranson, prosjektleder, kvalitets- og bærekraftskoordinator.

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Strømmes bretter opp ermene og vil gjøre sitt for å bidra til et grønt skifte. – Vi har en stor påvirkningskraft til å påvirke våre interessenter, og denne ønsker vi å benytte til et grønnere skifte, sier Karl Johan Berge og Merete E. Jøranson i bedriften som selger profileringsartikler og firmagaver.

På hvilken måte jobber Strømmes med bærekraft i dag?

–  Vi forplikter oss til å integrere miljøpolitikken i vår daglige drift og i relevante strategier. Alle ansatte skal kjenne miljøpolitikken vår, og vi skal overholde alle miljøkrav i vårt forretningsområde, inkludert oversikt over relevant miljølovgivning.

– Vi arbeider for å minimere miljøbelastningen i hele verdikjeden vår, inkludert gjennom våre leverandører av produkter, transport, emballasje og gjenvinning. Det skjer gjennom å: redusere bruken av fossile baserte materialer i våre produkter, ha klare mål om å redusere bruken av emballasje pr. produkt, velge kvalitet og bruksverdi fremfor pris, samt et kontinuerlig samarbeid med våre leverandører for å øke verdien av produktgjenvinningen.

– Vi har inngått medlemskap i Sustainability HUB. Vi har også inngått medlemskap i Etisk handel, som danner grunnlaget for vårt arbeid i å sertifisere oss etter veilederen for ISO 26000. Vi har et større samarbeid med Sisters in Business, som er en  sosial virksomhet som skaper arbeid for kvinner med innvandrerbakgrunn gjennom lokal tekstilproduksjon av unike, bærekraftige og funksjonelle produkter. Vi gjennomfører Grønt Punkts Plastløfte, og vi skal også jobbe for klimakompensert produksjon på noen av våre egenproduserte produkter.

Jobber dere mer med bærekraft i dag enn dere gjorde for 1 år siden? Hva har i så fall vært motivasjonen for økt satsing?

– Vi har i mange år hatt sterkt fokus og motivasjon for å jobbe med bærekraft, spesielt det siste året har vi jobbet konkret med FNs bærekraftsmål. Vi har siden i fjor sommer brukt eksterne konsulenter for å utfordre oss ytterligere, og konkretisere vår miljøsatsing. Nå er vi i gang med det strategiske arbeidet for å redesigne egen bærekraftstrategi fra «doing less harm» til og også inneholde «do more good».

– Vi har kommet langt når det gjelder å minimere risiko, og har utviklet gode systemer for risikostyring og produktsikkerhet. Vi ønsker nå å heve blikket og se på smartere og mer ambisiøse miljømål, og sette oss nye, tydelige og mer langsiktige KPI’er. Vi ønsker et sterkere fokus på en mer bærekraftig, progressiv og markedsledende profil. Vi har en stor påvirkningskraft til å påvirke våre interessenter, og denne ønsker vi å benytte til et grønnere skifte.

Hva slags effekt ser dere av den økte satsingen på bærekraft?

– De ansatte er mer bevisste, og har mer kunnskap om bærekraft og miljøpåvirkning. Vi har gjennomført en kundeundersøkelse hvor det fremgår at våre kunder er mer og mer fokusert på bærekraft. Vi ser også at vi har fått nye kunder og forsterkede relasjoner mot de eksisterende kundene grunnet vår bærekraftsatsning. Økonomisk har dette betyd at vi har nå har dedikert et halvt årsverk til denne stillingen.

Hvilke av FNs bærekraftsmål er mest relevante for Strømmes?

– Vi har valgt å fokusere på bærekraftsmål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon, og 13: Stoppe klimaendringene, 17: Samarbeid for å nå målene.

Ser dere spesielle områder i virksomheten hvor dere kan gjøre prosessene mer bærekraftige?

– Vi skal legge et enda større fokus en vi allerede har på feilproduksjoner. Dette for å minimere den ekstra materialbruken, og ekstra transportutslipp som feilproduksjoner fører til. I tillegg skal vi fortsette fokuset på materialvalg og emballasjedesign på egenproduserte produkter, for å finne de beste løsningene med tanke på bærekraftig produksjon, kvalitet, bruksverdi og gjenvinning.

Har dere tips til andre virksomheter som ønsker å komme i gang med bærekraftsarbeidet?

– Det må settes av tid og midler til arbeidet. Man må finne dedikerte ressurspersoner i bedriften som kan lede arbeide. Bærekraftsarbeidet må forankres i ledelsen og styret, og arbeidet må kommuniseres både internt og eksternt til alle interessenter for å øke engasjementet og effekten av arbeidet. Man må benytte seg av læringsmuligheter fra for eksempel Næringsforeningens tilbud på bærekrafsarbeid. Dette er gull verd!

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Strømmes bretter opp ermene og vil gjøre sitt for å bidra til et grønt skifte. - Vi har en stor påvirkningskraft til å påvirke våre interessenter, og denne ønsker vi å benytte til et grønnere skifte, sier Karl Johan Berge og Merete E. Jøranson i bedriften som selger profileringsartikler og firmagaver.

På hvilken måte jobber Strømmes med bærekraft i dag?

–  Vi forplikter oss til å integrere miljøpolitikken i vår daglige drift og i relevante strategier. Alle ansatte skal kjenne miljøpolitikken vår, og vi skal overholde alle miljøkrav i vårt forretningsområde, inkludert oversikt over relevant miljølovgivning.

– Vi arbeider for å minimere miljøbelastningen i hele verdikjeden vår, inkludert gjennom våre leverandører av produkter, transport, emballasje og gjenvinning. Det skjer gjennom å: redusere bruken av fossile baserte materialer i våre produkter, ha klare mål om å redusere bruken av emballasje pr. produkt, velge kvalitet og bruksverdi fremfor pris, samt et kontinuerlig samarbeid med våre leverandører for å øke verdien av produktgjenvinningen.

– Vi har inngått medlemskap i Sustainability HUB. Vi har også inngått medlemskap i Etisk handel, som danner grunnlaget for vårt arbeid i å sertifisere oss etter veilederen for ISO 26000. Vi har et større samarbeid med Sisters in Business, som er en  sosial virksomhet som skaper arbeid for kvinner med innvandrerbakgrunn gjennom lokal tekstilproduksjon av unike, bærekraftige og funksjonelle produkter. Vi gjennomfører Grønt Punkts Plastløfte, og vi skal også jobbe for klimakompensert produksjon på noen av våre egenproduserte produkter.

Jobber dere mer med bærekraft i dag enn dere gjorde for 1 år siden? Hva har i så fall vært motivasjonen for økt satsing?

– Vi har i mange år hatt sterkt fokus og motivasjon for å jobbe med bærekraft, spesielt det siste året har vi jobbet konkret med FNs bærekraftsmål. Vi har siden i fjor sommer brukt eksterne konsulenter for å utfordre oss ytterligere, og konkretisere vår miljøsatsing. Nå er vi i gang med det strategiske arbeidet for å redesigne egen bærekraftstrategi fra «doing less harm» til og også inneholde «do more good».

– Vi har kommet langt når det gjelder å minimere risiko, og har utviklet gode systemer for risikostyring og produktsikkerhet. Vi ønsker nå å heve blikket og se på smartere og mer ambisiøse miljømål, og sette oss nye, tydelige og mer langsiktige KPI’er. Vi ønsker et sterkere fokus på en mer bærekraftig, progressiv og markedsledende profil. Vi har en stor påvirkningskraft til å påvirke våre interessenter, og denne ønsker vi å benytte til et grønnere skifte.

Hva slags effekt ser dere av den økte satsingen på bærekraft?

– De ansatte er mer bevisste, og har mer kunnskap om bærekraft og miljøpåvirkning. Vi har gjennomført en kundeundersøkelse hvor det fremgår at våre kunder er mer og mer fokusert på bærekraft. Vi ser også at vi har fått nye kunder og forsterkede relasjoner mot de eksisterende kundene grunnet vår bærekraftsatsning. Økonomisk har dette betyd at vi har nå har dedikert et halvt årsverk til denne stillingen.

Hvilke av FNs bærekraftsmål er mest relevante for Strømmes?

– Vi har valgt å fokusere på bærekraftsmål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon, og 13: Stoppe klimaendringene, 17: Samarbeid for å nå målene.

Ser dere spesielle områder i virksomheten hvor dere kan gjøre prosessene mer bærekraftige?

– Vi skal legge et enda større fokus en vi allerede har på feilproduksjoner. Dette for å minimere den ekstra materialbruken, og ekstra transportutslipp som feilproduksjoner fører til. I tillegg skal vi fortsette fokuset på materialvalg og emballasjedesign på egenproduserte produkter, for å finne de beste løsningene med tanke på bærekraftig produksjon, kvalitet, bruksverdi og gjenvinning.

Har dere tips til andre virksomheter som ønsker å komme i gang med bærekraftsarbeidet?

– Det må settes av tid og midler til arbeidet. Man må finne dedikerte ressurspersoner i bedriften som kan lede arbeide. Bærekraftsarbeidet må forankres i ledelsen og styret, og arbeidet må kommuniseres både internt og eksternt til alle interessenter for å øke engasjementet og effekten av arbeidet. Man må benytte seg av læringsmuligheter fra for eksempel Næringsforeningens tilbud på bærekrafsarbeid. Dette er gull verd!

Tagger:,

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor