AA

Bærekraftundersøkelsen 2021

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Næringsforeningen har, i samarbeid med PwC og Spareskillingsbanken, foretatt en bærekraftsundersøkelse blant næringsforeningens medlemsbedrifter. 

Det er næringsforeningens ressursgruppe Grønn omstilling som står bak bestillingen, i samarbeid med ressursgruppen Flere i arbeid.

Undersøkelsen, som ble sendt ut i mars i år, har tatt for seg alle tre dimensjoner av bærekraftbegrepet: den sosiale, miljømessige og økonomiske.

Les hele rapporten her: Bærekraftsundersøkelsen 2021

Se opptak lansering av undersøkelsen her

Mål om årlig undersøkelse

Målet med undersøkelsen har vært å få innsikt i hvordan medlemsvirksomhetene arbeider med bærekraft, grønn omstilling og mangfold. Rapporten er basert på responsen fra totalt 141 virksomheter, fordelt på en rekke bransjer, små og store virksomheter. Vi håper funnene vil bidra til gode diskusjoner, og nye refleksjoner rundt samarbeid om å løse felles utfordringer knyttet til bærekraft/grønn omstilling og flere i arbeid, sier Ingrid Michalsen, leder for strategi og utvikling i Næringsforeningen.

Ingrid Michalsen

– Dette markerer starten på det vi ønsker skal bli en årlig rapport, hvor hensikten er å måle utvikling fra år til år. Denne satsingen er helt i tråd med næringsforeningens overordnede strategi, hvor vi har grønn omstilling av næringslivet og det å jobbe for å skape et mangfoldig  arbeidsliv, som to av våre fire hovedmål, påpeker Michalsen videre.

Hvor fremoverlente er vi?

Linn Grøtberg

Linn Grøtberg, leder for organisasjon og samfunn i Stiftelsen Miljøfyrtårn, og leder av Næringsforeningens ressursgruppe Grønn omstilling, håper undersøkelsen kan utløse gode diskusjoner og være en “vekker” for næringslivet.

– Vi mener det ligger avgjørende muligheter – og risikoer  for bedrifter med tanke på grønn omstilling. Hvis man ikke tar høyde for disse, står man i fare for å tape i morgendagens markeder. Fra et bedriftsøkonomisk perspektiv kan man ikke se forbi megatrenden bærekraft, det får konsekvenser for finansiering, for politiske rammebetingelser og for kundepreferanser.  Et næringsliv som tar bærekraft på alvor, står langt bedre rustet til å møte morgendagens utfordringer, understreker Grøtberg.

– Denne undersøkelsen er derfor en temperaturmåler på hvor fremoverlent næringslivet på Sørlandet er, supplerer hun.

Kenneth Engedal, administrerende banksjef i Spareskillingsbanken.

Et viktig omstillingsarbeid

Kenneth Engedal, administrerende banksjef i Spareskillingsbanken, sier det for dem har vært viktig å bli med som samarbeidspartner på undersøkelsen fordi de ønsker å være med som pådriver for et grønt skifte i næringslivet på Sørlandet.

– Samfunnet og næringslivet står foran et nødvendig omstillingsarbeid i forbindelse med det grønne skiftet. For oss var dette en fin anledning til bidra til å sette fokus på dette viktige arbeidet blant næringslivet på Agder, forklarer Engedal.

– Bærekraftarbeidet vil være en viktig og integrert del av bankens virksomhet i tiden som kommer. Vi har tro på at fokus på bærekraft vil bidra til å skape lønnsom vekst for banken og for lokalsamfunnet i fremtiden, poengterer Engedal videre.

Annonse
Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Annonse
Næringsforeningen har, i samarbeid med PwC og Spareskillingsbanken, foretatt en bærekraftsundersøkelse blant næringsforeningens medlemsbedrifter. 

Det er næringsforeningens ressursgruppe Grønn omstilling som står bak bestillingen, i samarbeid med ressursgruppen Flere i arbeid.

Undersøkelsen, som ble sendt ut i mars i år, har tatt for seg alle tre dimensjoner av bærekraftbegrepet: den sosiale, miljømessige og økonomiske.

Les hele rapporten her: Bærekraftsundersøkelsen 2021

Se opptak lansering av undersøkelsen her

Mål om årlig undersøkelse

Målet med undersøkelsen har vært å få innsikt i hvordan medlemsvirksomhetene arbeider med bærekraft, grønn omstilling og mangfold. Rapporten er basert på responsen fra totalt 141 virksomheter, fordelt på en rekke bransjer, små og store virksomheter. Vi håper funnene vil bidra til gode diskusjoner, og nye refleksjoner rundt samarbeid om å løse felles utfordringer knyttet til bærekraft/grønn omstilling og flere i arbeid, sier Ingrid Michalsen, leder for strategi og utvikling i Næringsforeningen.

Ingrid Michalsen

– Dette markerer starten på det vi ønsker skal bli en årlig rapport, hvor hensikten er å måle utvikling fra år til år. Denne satsingen er helt i tråd med næringsforeningens overordnede strategi, hvor vi har grønn omstilling av næringslivet og det å jobbe for å skape et mangfoldig  arbeidsliv, som to av våre fire hovedmål, påpeker Michalsen videre.

Hvor fremoverlente er vi?

Linn Grøtberg

Linn Grøtberg, leder for organisasjon og samfunn i Stiftelsen Miljøfyrtårn, og leder av Næringsforeningens ressursgruppe Grønn omstilling, håper undersøkelsen kan utløse gode diskusjoner og være en “vekker” for næringslivet.

– Vi mener det ligger avgjørende muligheter – og risikoer  for bedrifter med tanke på grønn omstilling. Hvis man ikke tar høyde for disse, står man i fare for å tape i morgendagens markeder. Fra et bedriftsøkonomisk perspektiv kan man ikke se forbi megatrenden bærekraft, det får konsekvenser for finansiering, for politiske rammebetingelser og for kundepreferanser.  Et næringsliv som tar bærekraft på alvor, står langt bedre rustet til å møte morgendagens utfordringer, understreker Grøtberg.

– Denne undersøkelsen er derfor en temperaturmåler på hvor fremoverlent næringslivet på Sørlandet er, supplerer hun.

Kenneth Engedal, administrerende banksjef i Spareskillingsbanken.

Et viktig omstillingsarbeid

Kenneth Engedal, administrerende banksjef i Spareskillingsbanken, sier det for dem har vært viktig å bli med som samarbeidspartner på undersøkelsen fordi de ønsker å være med som pådriver for et grønt skifte i næringslivet på Sørlandet.

– Samfunnet og næringslivet står foran et nødvendig omstillingsarbeid i forbindelse med det grønne skiftet. For oss var dette en fin anledning til bidra til å sette fokus på dette viktige arbeidet blant næringslivet på Agder, forklarer Engedal.

– Bærekraftarbeidet vil være en viktig og integrert del av bankens virksomhet i tiden som kommer. Vi har tro på at fokus på bærekraft vil bidra til å skape lønnsom vekst for banken og for lokalsamfunnet i fremtiden, poengterer Engedal videre.

Tagger:, , , , ,

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor