AA

BDO ansetter innen alle forretningsområder

  • Foto: elitefoto Kjøstvedt. Fra venstre: Asbjørn Berntsen, Eva Lise Dahl, Erik Reinertsen og Kjetil Baldersheim.

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

BDO styrker tjenestene innen skybaserte ERP-løsninger og rapporteringsverktøy, setter bærekraft og miljø på dagsorden, utvider med ny advokat og forsterker SMB-satsingen.

Asbjørn Berntsen (51)
Som et ledd i BDOs satsing på skybaserte ERP- og økonomistyringsløsninger er Berntsen ansatt som ERP/IT-konsulent. Han har lang erfaring fra IT, drift, ledelse og integrering av forretningssystemer både nasjonalt og internasjonalt. Berntsen har sin utdannelse fra BI og Høyskolen i Østfold. Han kom til BDO fra stillingen som Leder for forretningssystemer i National Oilwell Norway AS.

– Ansettelsen av Asbjørn er helt sentral for å kunne levere stadig mer omfattende og komplekse ERP-løsninger til våre kunder. Asbjørn gjør oss i stand til å hjelpe våre kunder med å utnytte de digitale mulighetene som finnes i dag, knyttet til det stadig økende behovet for styring og ledelsesrapportering, sier partner i BDO Regnskap, Henrik Jørgensen.

Eva Lise Dahl (39)
Eva Lise Dahl ansettes som manager for rådgivning hos BDO. Hun har over ti års erfaring med kvalitets- og revisjonsledelse i flere ulike bransjer innen både offentlig og privat sektor. Hun har jobbet åtte år i konsulenthus, og har i tillegg jobbet som kvalitetssjef. Eva Lise har en mastergrad i Environmental Management, og hun er spesialist på implementering av styringssystemer (kvalitets-, HMS-, miljøstyringssystemer) og GDPR.

Partner i BDO, Tanja Erichsen, er svært fornøyd med sin nye kollega.

– Ansettelsen av Eva Lise er et resultat av BDOs tydelige strategi knyttet til bærekraftig utvikling. Eva Lise styrker også vårt allerede solide rådgivningsmiljø innen kvalitets- og miljøledelse, sier hun.

Erik Reinertsen (29)
Som et ledd i satsingen innen revisjonstjenester har BDO ansatt Erik Reinertsen. Han har mastergrad i finansiell økonomi fra NHH, og mastergrad i revisjon og regnskap fra BI Nydalen. Reinertsen er oppvokst i Kristiansand og vender hjem etter å ha jobbet flere år som revisor i KPMG både i Bergen og Oslo. Erik har arbeidet spesielt tett opp mot SMB og eierdrevne virksomheter. I tillegg til å være en sentral del av revisjonsteamet vil han også få ansvar for den markedsmessige delen av BDOs virksomhet på Sørlandet.

– Eriks fagprofil og bakgrunn passer som hånd i hanske med BDOs nasjonale strategi om å være det ledende rådgivnings- og revisjonsselskapet for SMB-markedet. Lokalt eide og drevne virksomheter er selve grunnfjellet i norsk næringsliv, også her på Sørlandet. Ansettelsen av Erik er derfor viktig i lys av våre planer fremover, sier leder for BDO i Agder, Jostein Håland.

Kjetil Baldersheim (37)
Baldersheim er ansatt for å styrke advokatavdelingen i Agder. Han har forretningsjuridisk bakgrunn fra Advokatfirmaet Selmer AS i Oslo hvor han særlig jobbet med transaksjoner. Han har også jobbet med større kontrakter i staten. Han er utdannet jurist ved Universitetet i Bergen og har i tillegg en Mastergrad (LLM) med spesialisering innen International Trade Law fra Bond University i Australia. Baldersheim kommer fra stillingen som advokat i Advokatfirma Wigemyr & Co DA.

BDO styrker nå et allerede meget sterkt og kompetent forretningsjuridisk miljø med ansettelsen av Kjetil Baldersheim.

– Vi er utrolig glade for at en profil med Kjetils erfaring og bakgrunn nå blir en del av laget vårt. Kjetil bidrar til at våre kunder vil få førsteklasses rådgivning og bistand innen blant annet M&A, omorganiseringer og aksjonæravtaler, sier partner og leder i BDO Advokater, Øyvind Haaland.

Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
BDO styrker tjenestene innen skybaserte ERP-løsninger og rapporteringsverktøy, setter bærekraft og miljø på dagsorden, utvider med ny advokat og forsterker SMB-satsingen.

Asbjørn Berntsen (51)
Som et ledd i BDOs satsing på skybaserte ERP- og økonomistyringsløsninger er Berntsen ansatt som ERP/IT-konsulent. Han har lang erfaring fra IT, drift, ledelse og integrering av forretningssystemer både nasjonalt og internasjonalt. Berntsen har sin utdannelse fra BI og Høyskolen i Østfold. Han kom til BDO fra stillingen som Leder for forretningssystemer i National Oilwell Norway AS.

– Ansettelsen av Asbjørn er helt sentral for å kunne levere stadig mer omfattende og komplekse ERP-løsninger til våre kunder. Asbjørn gjør oss i stand til å hjelpe våre kunder med å utnytte de digitale mulighetene som finnes i dag, knyttet til det stadig økende behovet for styring og ledelsesrapportering, sier partner i BDO Regnskap, Henrik Jørgensen.

Eva Lise Dahl (39)
Eva Lise Dahl ansettes som manager for rådgivning hos BDO. Hun har over ti års erfaring med kvalitets- og revisjonsledelse i flere ulike bransjer innen både offentlig og privat sektor. Hun har jobbet åtte år i konsulenthus, og har i tillegg jobbet som kvalitetssjef. Eva Lise har en mastergrad i Environmental Management, og hun er spesialist på implementering av styringssystemer (kvalitets-, HMS-, miljøstyringssystemer) og GDPR.

Partner i BDO, Tanja Erichsen, er svært fornøyd med sin nye kollega.

– Ansettelsen av Eva Lise er et resultat av BDOs tydelige strategi knyttet til bærekraftig utvikling. Eva Lise styrker også vårt allerede solide rådgivningsmiljø innen kvalitets- og miljøledelse, sier hun.

Erik Reinertsen (29)
Som et ledd i satsingen innen revisjonstjenester har BDO ansatt Erik Reinertsen. Han har mastergrad i finansiell økonomi fra NHH, og mastergrad i revisjon og regnskap fra BI Nydalen. Reinertsen er oppvokst i Kristiansand og vender hjem etter å ha jobbet flere år som revisor i KPMG både i Bergen og Oslo. Erik har arbeidet spesielt tett opp mot SMB og eierdrevne virksomheter. I tillegg til å være en sentral del av revisjonsteamet vil han også få ansvar for den markedsmessige delen av BDOs virksomhet på Sørlandet.

– Eriks fagprofil og bakgrunn passer som hånd i hanske med BDOs nasjonale strategi om å være det ledende rådgivnings- og revisjonsselskapet for SMB-markedet. Lokalt eide og drevne virksomheter er selve grunnfjellet i norsk næringsliv, også her på Sørlandet. Ansettelsen av Erik er derfor viktig i lys av våre planer fremover, sier leder for BDO i Agder, Jostein Håland.

Kjetil Baldersheim (37)
Baldersheim er ansatt for å styrke advokatavdelingen i Agder. Han har forretningsjuridisk bakgrunn fra Advokatfirmaet Selmer AS i Oslo hvor han særlig jobbet med transaksjoner. Han har også jobbet med større kontrakter i staten. Han er utdannet jurist ved Universitetet i Bergen og har i tillegg en Mastergrad (LLM) med spesialisering innen International Trade Law fra Bond University i Australia. Baldersheim kommer fra stillingen som advokat i Advokatfirma Wigemyr & Co DA.

BDO styrker nå et allerede meget sterkt og kompetent forretningsjuridisk miljø med ansettelsen av Kjetil Baldersheim.

– Vi er utrolig glade for at en profil med Kjetils erfaring og bakgrunn nå blir en del av laget vårt. Kjetil bidrar til at våre kunder vil få førsteklasses rådgivning og bistand innen blant annet M&A, omorganiseringer og aksjonæravtaler, sier partner og leder i BDO Advokater, Øyvind Haaland.

Tagger:

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor