AA

Bedriftene må gjøre seg attraktive

  • Fra venstre: Ingebjørg Trydal (Agder Energi), Anna Gunningberg (Trainee Sør), Rolf Michaelsen (Qualified Professionals), Hege Gabrielsen og Lindy Taraldsen (PwC).

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Hva som skal til for å lykkes i fremtidens arbeidsmarked, og hvordan din bedrift kan tiltrekke seg og beholde ny kompetanse, var tema da PwC, Qualified Professionals, Trainee Sør og Agder Energi holdt foredrag for over 50 personer hos Næringsforeningen denne uka.

Hege Gabrielsen og Lindy Taraldsen ved PwC presenterte funn fra to nye rapporter, hvor det er identifisert evner og ferdigheter som er viktige i møte med fremtidens endringer.

– Vi ser for eksempel at evnen til kontinuerlig læring er veldig viktig i en usikker fremtid, sa Taraldsen.

Skap engasjement

Gabrielsen og Taraldsen trakk frem seks områder hvor organisasjoner bør ta grep dersom de vil være best mulig rustet for fremtiden:

– Skap engasjement blant de ansatte

– Samkjør HR og bedriftsledere

– Benytt mulighetene fleksibel arbeidskraft gir deg

– Bruk dataanalyse til effektiv planlegging og oppfølging av kompetansebehov

– Gi HR mer teknisk kompetanse

– Skap en felles fremtidshistorie

Mål og strategier er viktig for de fleste organisasjoner, men vel så viktig er organisasjonskulturen.

– Det handler om å oppnå eierskap og engasjement blant ledere og ansatte i organisasjonen. Brekk opp strategien slik at hver enkelt ser hva det betyr for vedkommende. Strategier endrer seg, og vi er i endring hele tiden. Derfor blir visjon og verdier svært viktig fremover. Få verdiene til å leve, sa Gabrielsen.

Å gjøre seg relevant

Ingebjørg Trydal fra Agder Energi snakket om hvilke grep de tar for å være relevante i tiden fremover.

– For oss handler det mye om innovasjon. Vi arbeider med kontinuerlig innovasjon i vår kjernevirksomhet, sa hun.

I den forbindelse trakk hun frem flere partnerskap Agder Energi har inngått, blant annet med Microsoft. De samarbeider også med forskningsmiljøer ved Universitetet i Agder, og har stort fokus på rekruttering av ny arbeidskraft via blant andre Trainee Sør.

– De siste 14 årene har vi hatt 80 traineer, fortalte hun.

Andre krav til arbeidsgiver

Daglig leder i Trainee Sør, Anna Gunningberg, møter mange nyutdannede i sin jobbhverdag. Hun fortalte om hva den neste generasjonen av arbeidstakere er opptatt av når de skal ut i jobb.

– I 2020 er mer enn 1/3 av din arbeidsstokk såkalte millennials, altså født mellom 1985 og 1995. Stadig flere tilhører også generasjon Z, de som er født mellom 1995 og 2005. Dette kan føre til et gap på arbeidsplassen, fordi generasjonene har ulike måter å tenke på, sa Gunningberg.

Hun viste til statistikk på at millennials har høyere tendens enn eldre generasjoner til å bytte jobbe ofte, og at dette kan føre til større turnover i bedrifter.

– De slutter ikke fordi de mistrives, men fordi de ønsker fleksibilitet. For å beholde disse, er det viktig å forstå hva som motiverer dem i arbeidshverdagen.

Hun trakk frem fire måter å beholde milleniumsgenerasjonen på:

– Vekstmuligheter: generasjonen ønsker kontinuerlig vekst og personlig utvikling.

– Tilgjengelighet: mange er styrt av engasjement, og søker informasjon og samhandling her og nå. De lever i sanntid.

– Mål og mening: studier viser at denne generasjonen ønsker å utføre et meningsfylt arbeid, og gjøre en forskjell. De vil gjøre mer av det de er gode på, fordi svakheter aldri kan utvikles til styrker.

– Coach: de nye generasjonene av arbeidstakere ønsker seg en coach fremfor en leder. De ønsker å bli verdsatt, anerkjent og lyttet til.

Gjør din bedrift attraktiv

Ifølge en undersøkelse utført av Qualified Solutions Group i 2018, har syv av ti bedrifter opplevd feilansettelse. Flere opplyser at det er vanskelig å finne en som passer inn både faglig og i bedriftskulturen.

– En av årsakene til dette kan være at man ikke har gjort en god nok analyse av egen bedrift. Hvis man ikke selv vet hvilke holdninger og verdier bedriften står for, hvordan skal man da evne å definere hva som kreves av nye kandidater? Det er også viktig å vite hva som kreves når bedriften nå må tilpasse seg en ny generasjon, med helt andre krav enn vi er vant til. Da må man ha et annet fokus ved rekruttering, sa Rolf Michaelsen fra Qualified Professionals.

Han trakk frem at markedet har gått fra å være virksomhetsstyrt til å bli kandidatstyrt.

– I dag er det talentene som kan velge og vrake. De unge tenker annerledes, og ønsker å være en del av noe større. Man må hele tiden jobbe for å være attraktiv nok til å beholde dem.

Generelt er det mer vanlig å bytte jobb i dag, enn det var tidligere.

– 66 prosent av alle ansatte søker etter, eller er åpne for, nye muligheter. For oss som ledere krever det at vi evner å gi muligheter og tilpasse oss nye krav, for eksempel der nye generasjoner er opptatt av fleksibilitet og har behov for å bli hørt og få nye utfordringer.

Annonse
Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Annonse
Hva som skal til for å lykkes i fremtidens arbeidsmarked, og hvordan din bedrift kan tiltrekke seg og beholde ny kompetanse, var tema da PwC, Qualified Professionals, Trainee Sør og Agder Energi holdt foredrag for over 50 personer hos Næringsforeningen denne uka.

Hege Gabrielsen og Lindy Taraldsen ved PwC presenterte funn fra to nye rapporter, hvor det er identifisert evner og ferdigheter som er viktige i møte med fremtidens endringer.

– Vi ser for eksempel at evnen til kontinuerlig læring er veldig viktig i en usikker fremtid, sa Taraldsen.

Skap engasjement

Gabrielsen og Taraldsen trakk frem seks områder hvor organisasjoner bør ta grep dersom de vil være best mulig rustet for fremtiden:

– Skap engasjement blant de ansatte

– Samkjør HR og bedriftsledere

– Benytt mulighetene fleksibel arbeidskraft gir deg

– Bruk dataanalyse til effektiv planlegging og oppfølging av kompetansebehov

– Gi HR mer teknisk kompetanse

– Skap en felles fremtidshistorie

Mål og strategier er viktig for de fleste organisasjoner, men vel så viktig er organisasjonskulturen.

– Det handler om å oppnå eierskap og engasjement blant ledere og ansatte i organisasjonen. Brekk opp strategien slik at hver enkelt ser hva det betyr for vedkommende. Strategier endrer seg, og vi er i endring hele tiden. Derfor blir visjon og verdier svært viktig fremover. Få verdiene til å leve, sa Gabrielsen.

Å gjøre seg relevant

Ingebjørg Trydal fra Agder Energi snakket om hvilke grep de tar for å være relevante i tiden fremover.

– For oss handler det mye om innovasjon. Vi arbeider med kontinuerlig innovasjon i vår kjernevirksomhet, sa hun.

I den forbindelse trakk hun frem flere partnerskap Agder Energi har inngått, blant annet med Microsoft. De samarbeider også med forskningsmiljøer ved Universitetet i Agder, og har stort fokus på rekruttering av ny arbeidskraft via blant andre Trainee Sør.

– De siste 14 årene har vi hatt 80 traineer, fortalte hun.

Andre krav til arbeidsgiver

Daglig leder i Trainee Sør, Anna Gunningberg, møter mange nyutdannede i sin jobbhverdag. Hun fortalte om hva den neste generasjonen av arbeidstakere er opptatt av når de skal ut i jobb.

– I 2020 er mer enn 1/3 av din arbeidsstokk såkalte millennials, altså født mellom 1985 og 1995. Stadig flere tilhører også generasjon Z, de som er født mellom 1995 og 2005. Dette kan føre til et gap på arbeidsplassen, fordi generasjonene har ulike måter å tenke på, sa Gunningberg.

Hun viste til statistikk på at millennials har høyere tendens enn eldre generasjoner til å bytte jobbe ofte, og at dette kan føre til større turnover i bedrifter.

– De slutter ikke fordi de mistrives, men fordi de ønsker fleksibilitet. For å beholde disse, er det viktig å forstå hva som motiverer dem i arbeidshverdagen.

Hun trakk frem fire måter å beholde milleniumsgenerasjonen på:

– Vekstmuligheter: generasjonen ønsker kontinuerlig vekst og personlig utvikling.

– Tilgjengelighet: mange er styrt av engasjement, og søker informasjon og samhandling her og nå. De lever i sanntid.

– Mål og mening: studier viser at denne generasjonen ønsker å utføre et meningsfylt arbeid, og gjøre en forskjell. De vil gjøre mer av det de er gode på, fordi svakheter aldri kan utvikles til styrker.

– Coach: de nye generasjonene av arbeidstakere ønsker seg en coach fremfor en leder. De ønsker å bli verdsatt, anerkjent og lyttet til.

Gjør din bedrift attraktiv

Ifølge en undersøkelse utført av Qualified Solutions Group i 2018, har syv av ti bedrifter opplevd feilansettelse. Flere opplyser at det er vanskelig å finne en som passer inn både faglig og i bedriftskulturen.

– En av årsakene til dette kan være at man ikke har gjort en god nok analyse av egen bedrift. Hvis man ikke selv vet hvilke holdninger og verdier bedriften står for, hvordan skal man da evne å definere hva som kreves av nye kandidater? Det er også viktig å vite hva som kreves når bedriften nå må tilpasse seg en ny generasjon, med helt andre krav enn vi er vant til. Da må man ha et annet fokus ved rekruttering, sa Rolf Michaelsen fra Qualified Professionals.

Han trakk frem at markedet har gått fra å være virksomhetsstyrt til å bli kandidatstyrt.

– I dag er det talentene som kan velge og vrake. De unge tenker annerledes, og ønsker å være en del av noe større. Man må hele tiden jobbe for å være attraktiv nok til å beholde dem.

Generelt er det mer vanlig å bytte jobb i dag, enn det var tidligere.

– 66 prosent av alle ansatte søker etter, eller er åpne for, nye muligheter. For oss som ledere krever det at vi evner å gi muligheter og tilpasse oss nye krav, for eksempel der nye generasjoner er opptatt av fleksibilitet og har behov for å bli hørt og få nye utfordringer.

Tagger:, , , ,

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor