AA

Begeistring for “Felles løft”

  • F.v. Frps Gisle Meininger Saudland (Frp), Tellef Inge Mørland (Ap), Torhild Brandsdal (Krf), Kjell Ingolf Ropstad (Krf), Roar Osmundsen (Næringsforeningen), Ingunn Foss (H), Åshild Bruun-Gundersen (Frp), Anita Dietrichson, Kari Henriksen (Ap), Jan Willy Føreland, Svein Harberg (H) og Hans Fredrik Grøvan (Krf).

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

— Dette bragte betydelig åtgaum, som dere hører, konkluderte leder for Sørlandsbenken, Svein Harberg (H) da han avrundet presentasjonen som Næringsforeningen for Kristiansandsregionen hadde overfor Sørlandsbenken på Stortinget,. Tema var Felles Løft, et samarbeid mellom UiA, NHO og syv næringsforeninger.

– Målet for Næringsforeningen er at prosjektet kommer på statsbudsjettet. Viljen og ønsket om å satse er der, men midlene til å få et prosjekt som gir et varig avtrykk, mangler, sier Roar Osmundsen, næringspolitisk leder i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.

Møtet med Sørlandsbenken fant sted på Stortinget 18. april og bakgrunnen for møtet var prosjektet Felles Løft, et prosjekt som vakte stor interesse hos Agder-politikerne.

Kari Henriksen (Ap) mente dette var noe å heise flagget for, og flere av de andre fulgte opp og støttet dette. Henriksen var opptatt av at Felles løft forankres inn i ett konkret departementet.

Næringsforeningen har hatt samtaler med statsråd for forskning og høyere utdanning, Iselin Nybø, i Kunnskapsdepartementet om å forankre prosjektet der, siden dette handler om å tilrettelegge for både utdannelse og forskning i samarbeid med næringslivet og etter bedriftenes behov.

Styreleder i Næringsforeningen, Jan WIlly Føreland, forteller om prosjektet til Svein Harberg, Ingunn Foss, Kari Henriksen, Tellef Inge Mørland og Hans Fredrik Grøvan.

– Sørlandsbenken er enig i at dette er et naturlig departement å forankre prosjektet i. Sentralt i Felles løft ligger både praksisplasser for studenter, samarbeid med næringsliv om oppgaveskriving, etterutdanning, det å utvikle universitetsbyen og støtte opp om studenter og ansatte på UiA som har ideer til næringslivet, forklarer Osmundsen.

– Møtet viste med all tydelighet at dette var det et bredt tverrpolitisk enighet om. Samtidig utfordret stortingsrepresentantene oss på å finne flere finansieringskilder, som Fylkeskommunene, Kompetansefondet og andre relevante steder, supplerer han.

Næringsforeningen kommer nå til sende en søknad til Kunnskapsdepartementet om prosjektstøtte.

– Vi er avhengig av finansiering til et eget prosjekt. Vi har hatt en stilling på 40 prosent til prosjektet, men det er ikke tilstrekkelig for at vi skal oppnå det potensialet dette banebrytende prosjektet har, sier administrerende direktør i Næringsforeningen, Anita S. Dietrichson.

– Dette prosjektet vil posisjonere UiA på en fortreffelig måte, og vil kunne danne grunnlaget for andre universitet og næringsforeninger i å gjøre det samme. Dette har både strategisk betydning for UiA, som bør bli kjent for universitet der de gis god tilgang til praksis i næringslivet, og dette er viktig for næringslivet fordi de får inn studenter som kan gi nye ideer og innspill til bedriftene, sier Dietrichson videre, og trekker særlig fram bachelor- og masteroppgaver knyttet til konkrete problemstillinger i bedriftene.

Prosjektet er i første omgang et toårig prosjekt, deretter vil man ta stilling til hva man bør gjøre videre.

Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
— Dette bragte betydelig åtgaum, som dere hører, konkluderte leder for Sørlandsbenken, Svein Harberg (H) da han avrundet presentasjonen som Næringsforeningen for Kristiansandsregionen hadde overfor Sørlandsbenken på Stortinget,. Tema var Felles Løft, et samarbeid mellom UiA, NHO og syv næringsforeninger.

– Målet for Næringsforeningen er at prosjektet kommer på statsbudsjettet. Viljen og ønsket om å satse er der, men midlene til å få et prosjekt som gir et varig avtrykk, mangler, sier Roar Osmundsen, næringspolitisk leder i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.

Møtet med Sørlandsbenken fant sted på Stortinget 18. april og bakgrunnen for møtet var prosjektet Felles Løft, et prosjekt som vakte stor interesse hos Agder-politikerne.

Kari Henriksen (Ap) mente dette var noe å heise flagget for, og flere av de andre fulgte opp og støttet dette. Henriksen var opptatt av at Felles løft forankres inn i ett konkret departementet.

Næringsforeningen har hatt samtaler med statsråd for forskning og høyere utdanning, Iselin Nybø, i Kunnskapsdepartementet om å forankre prosjektet der, siden dette handler om å tilrettelegge for både utdannelse og forskning i samarbeid med næringslivet og etter bedriftenes behov.

Styreleder i Næringsforeningen, Jan WIlly Føreland, forteller om prosjektet til Svein Harberg, Ingunn Foss, Kari Henriksen, Tellef Inge Mørland og Hans Fredrik Grøvan.

– Sørlandsbenken er enig i at dette er et naturlig departement å forankre prosjektet i. Sentralt i Felles løft ligger både praksisplasser for studenter, samarbeid med næringsliv om oppgaveskriving, etterutdanning, det å utvikle universitetsbyen og støtte opp om studenter og ansatte på UiA som har ideer til næringslivet, forklarer Osmundsen.

– Møtet viste med all tydelighet at dette var det et bredt tverrpolitisk enighet om. Samtidig utfordret stortingsrepresentantene oss på å finne flere finansieringskilder, som Fylkeskommunene, Kompetansefondet og andre relevante steder, supplerer han.

Næringsforeningen kommer nå til sende en søknad til Kunnskapsdepartementet om prosjektstøtte.

– Vi er avhengig av finansiering til et eget prosjekt. Vi har hatt en stilling på 40 prosent til prosjektet, men det er ikke tilstrekkelig for at vi skal oppnå det potensialet dette banebrytende prosjektet har, sier administrerende direktør i Næringsforeningen, Anita S. Dietrichson.

– Dette prosjektet vil posisjonere UiA på en fortreffelig måte, og vil kunne danne grunnlaget for andre universitet og næringsforeninger i å gjøre det samme. Dette har både strategisk betydning for UiA, som bør bli kjent for universitet der de gis god tilgang til praksis i næringslivet, og dette er viktig for næringslivet fordi de får inn studenter som kan gi nye ideer og innspill til bedriftene, sier Dietrichson videre, og trekker særlig fram bachelor- og masteroppgaver knyttet til konkrete problemstillinger i bedriftene.

Prosjektet er i første omgang et toårig prosjekt, deretter vil man ta stilling til hva man bør gjøre videre.

Tagger:, ,

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor