AA

Best på samarbeid med næringslivet

  • Underdirektør ved UiA, og sentral i arbeidet med Felles Løft, Eli Skaranger.
  • IMG_0459
    Rundt 80 personer deltok på konferanse om Universitetsbyen hos Næringsforeningen 3. mai.
  • IMG_0453
  • IMG_0494
    Administrerende direktør på Kilden, Hans Antonsen.
  • IMG_0523
  • IMG_0452

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Slik vil de løfte universitetsbyen Kristiansand, for å få flere studenter til å komme hit og slik at flere skal velge å bosette seg her etter studiene.

– Jeg tror samarbeidet med næringslivet er et av de viktigste elementene som gjør oss spesielle. Det er helt fantastisk, og noe ikke alle universitet kan skryte av. Det bør vi fortelle om, mener student Solveig Vik Hofseth fra Vadsø.

NHO Agders Trond Madsen.

Universitetsbyen Kristiansand er et prosjekt i Felles Løft, der Kristiansand kommune, Universitetet i Agder (UiA) og Næringsforeningen i Kristiansandsregionen jobber med en felles strategi for å gjøre Kristiansand til en enda bedre universitetsby. 3. mai ble det arrangert en konferanse om prosjektet i Næringsforeningens lokaler.

Her fikk deltakerne se prosjektgruppas foreløpige utkast til strategi, og ble utfordret til å si hva de mener er viktigst. Mange av de rundt 80 deltakerne bidro med sine tanker. Blant dem var Trond Madsen i NHO Agder. Han etterlyste tydeligere valg.

– Dere må identifisere hva vi kan som ingen andre kan, hva kan vi bli best på, hva kan vi utmerke oss på. Jeg tror vårt naturlige fortrinn er samskaping, hvor vi har tett interaksjon mellom universitetet, nærmiljø og næringsliv, sa Madsen.

Universitetsby-prosjektet skal lage en langsiktig strategi for 2018-2030, og en konkret handlingsplan for de første fire årene. Dette skal ut på høring før sommeren, med høringsfrist 1. september 2018. Etter høringsrunden skal UiA-styret, Formannskapet og Bystyret i Kristiansand vedta planene.

Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Slik vil de løfte universitetsbyen Kristiansand, for å få flere studenter til å komme hit og slik at flere skal velge å bosette seg her etter studiene.

– Jeg tror samarbeidet med næringslivet er et av de viktigste elementene som gjør oss spesielle. Det er helt fantastisk, og noe ikke alle universitet kan skryte av. Det bør vi fortelle om, mener student Solveig Vik Hofseth fra Vadsø.

NHO Agders Trond Madsen.

Universitetsbyen Kristiansand er et prosjekt i Felles Løft, der Kristiansand kommune, Universitetet i Agder (UiA) og Næringsforeningen i Kristiansandsregionen jobber med en felles strategi for å gjøre Kristiansand til en enda bedre universitetsby. 3. mai ble det arrangert en konferanse om prosjektet i Næringsforeningens lokaler.

Her fikk deltakerne se prosjektgruppas foreløpige utkast til strategi, og ble utfordret til å si hva de mener er viktigst. Mange av de rundt 80 deltakerne bidro med sine tanker. Blant dem var Trond Madsen i NHO Agder. Han etterlyste tydeligere valg.

– Dere må identifisere hva vi kan som ingen andre kan, hva kan vi bli best på, hva kan vi utmerke oss på. Jeg tror vårt naturlige fortrinn er samskaping, hvor vi har tett interaksjon mellom universitetet, nærmiljø og næringsliv, sa Madsen.

Universitetsby-prosjektet skal lage en langsiktig strategi for 2018-2030, og en konkret handlingsplan for de første fire årene. Dette skal ut på høring før sommeren, med høringsfrist 1. september 2018. Etter høringsrunden skal UiA-styret, Formannskapet og Bystyret i Kristiansand vedta planene.

Tagger:,

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du bli medlem?

Fyll ut skjemaet nedenfor