AA

Vest-Agder museum kårets til Årets Museum

  • Vest-Agder museum er kåret til Årets museum. Her fra museets avdeling på Kongsgård II.
  • odderoya-vest-agder-museum
    Vest-Agder museums avdeling på Odderøya.
Medlemsnytt

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Vest-Agder-museet ble tildelt prisen for Årets museum i Norge 2016. Prisen ble delt ut under Museumsforbundets landsmøte 14. september.

arets-museumspris-mottas

En svært glad gjeng fra Vest-Agder museet mottar prisen for Årets museum. Direktør for museet, John Olsen, nummer to fra venstre, med leder for fagseksjonen, Katrin Pabst, til høyre for seg.

– Dette er en pris for hele museet, alle avdelingene inkludert de ansatte og frivillige. Det er positivt at museets arbeid blir lagt merke til både som en samfunnsaktør og for å sette fokus på de utfordrende historiene, men også den løpende driften med å ta vare på de tekniske industrielle kulturminnene, samlingene og bygningene. Prisen henger også veldig høyt da det er pris fra våre egne medspillere, sier direktør for Vest-Agder museet, John Olsen.

Det er blant annet museets arbeid med samfunnsrollen som ligger til grunn for prisen. I sin begrunnelse skriver blant annet juryen følgende: «Vest-Agder-museet er nominert for et ambisiøst og tydelig formulert – og utført – samfunnsoppdrag. Museet setter vanskelige deler av historien på dagsorden.»

– Dette gleder spesielt våre ansatte som har jobbet i flere år for å løfte frem tabubelagte tema som folk flest ikke vil snakke om, sier leder for fagseksjonen på Vest-Agder museet, Kathrin Pabst.

Hun understreker at museet vil sette enda mer fokus på det i tiden som kommer.

– Om bare noen få uker åpner vi en ny utstilling om fattigdom her i regionen, noe som er det mest tabubelagte vi har vært borti så langt. Og det til tross for at cirka 13 prosent av befolkningen, barn og voksne, er berørt. Nye prosjekter med og om flyktninger er under planlegging, og flere av museets avdelinger vil følge opp satsingsområdet, forteller hun.

Vest-Agder-museet vant over Skimuseet i Oslo og Sør-Troms Museum, som også var nominert til den gjeve prisen. I begrunnelsen for prisen trekker juryen også fram museets store mangfold og spennvidde: “Museet har som mål å bidra til en «positiv samfunnsutvikling», samtidig som det tør å sette tabubelagte og vanskelige deler av historien på dagsordenen. Utstillingsprosjektene om religion, kropp og fattigdom er eksempler på dette. Museet har et godt fundert verdigrunnlag og utmerker seg med et grundig og bevisst arbeid med etikk, som er forankret i hele organisasjonen. Vest-Agder-museet viser hvordan man kan lykkes i å binde sammen svært ulike museumsenheter til én samlet og samkjørt organisasjon. Museet har stor spennvidde i sine tilbud og sitt arbeid: Fra en kjørbar smalsporet jernbane, produksjon av tradisjonelle produkter med gamle maskiner på Sjølingstad, bevaring og vedlikehold av immateriell kunnskap – til krigsminner, friluftsmuseum og herregård. Organisasjonen preges av engasjement og kvalitetsbevissthet i alle ledd, og av et godt samarbeid med viktige frivillige støttespillere. I 2015 hadde museet 93.000 besøkende og forvaltet 60.000 gjenstander, 220.000 foto og 97 antikvariske bygg.”

Juryen for Årets museum 2016 besto av stortingsrepresentant Svein Harberg (leder), museumssjef Isabella Nilsson fra Göteborgs konstmuseum og Haakon Bekeng-Flemmen, idéhistoriker og tidligere kulturredaktør i Klassekampen. Sekretær for juryen er Liv Ramskjær, generalsekretær i Norges museumsforbund.

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Vest-Agder-museet ble tildelt prisen for Årets museum i Norge 2016. Prisen ble delt ut under Museumsforbundets landsmøte 14. september.
arets-museumspris-mottas

En svært glad gjeng fra Vest-Agder museet mottar prisen for Årets museum. Direktør for museet, John Olsen, nummer to fra venstre, med leder for fagseksjonen, Katrin Pabst, til høyre for seg.

– Dette er en pris for hele museet, alle avdelingene inkludert de ansatte og frivillige. Det er positivt at museets arbeid blir lagt merke til både som en samfunnsaktør og for å sette fokus på de utfordrende historiene, men også den løpende driften med å ta vare på de tekniske industrielle kulturminnene, samlingene og bygningene. Prisen henger også veldig høyt da det er pris fra våre egne medspillere, sier direktør for Vest-Agder museet, John Olsen.

Det er blant annet museets arbeid med samfunnsrollen som ligger til grunn for prisen. I sin begrunnelse skriver blant annet juryen følgende: «Vest-Agder-museet er nominert for et ambisiøst og tydelig formulert – og utført – samfunnsoppdrag. Museet setter vanskelige deler av historien på dagsorden.»

– Dette gleder spesielt våre ansatte som har jobbet i flere år for å løfte frem tabubelagte tema som folk flest ikke vil snakke om, sier leder for fagseksjonen på Vest-Agder museet, Kathrin Pabst.

Hun understreker at museet vil sette enda mer fokus på det i tiden som kommer.

– Om bare noen få uker åpner vi en ny utstilling om fattigdom her i regionen, noe som er det mest tabubelagte vi har vært borti så langt. Og det til tross for at cirka 13 prosent av befolkningen, barn og voksne, er berørt. Nye prosjekter med og om flyktninger er under planlegging, og flere av museets avdelinger vil følge opp satsingsområdet, forteller hun.

Vest-Agder-museet vant over Skimuseet i Oslo og Sør-Troms Museum, som også var nominert til den gjeve prisen. I begrunnelsen for prisen trekker juryen også fram museets store mangfold og spennvidde: “Museet har som mål å bidra til en «positiv samfunnsutvikling», samtidig som det tør å sette tabubelagte og vanskelige deler av historien på dagsordenen. Utstillingsprosjektene om religion, kropp og fattigdom er eksempler på dette. Museet har et godt fundert verdigrunnlag og utmerker seg med et grundig og bevisst arbeid med etikk, som er forankret i hele organisasjonen. Vest-Agder-museet viser hvordan man kan lykkes i å binde sammen svært ulike museumsenheter til én samlet og samkjørt organisasjon. Museet har stor spennvidde i sine tilbud og sitt arbeid: Fra en kjørbar smalsporet jernbane, produksjon av tradisjonelle produkter med gamle maskiner på Sjølingstad, bevaring og vedlikehold av immateriell kunnskap – til krigsminner, friluftsmuseum og herregård. Organisasjonen preges av engasjement og kvalitetsbevissthet i alle ledd, og av et godt samarbeid med viktige frivillige støttespillere. I 2015 hadde museet 93.000 besøkende og forvaltet 60.000 gjenstander, 220.000 foto og 97 antikvariske bygg.”

Juryen for Årets museum 2016 besto av stortingsrepresentant Svein Harberg (leder), museumssjef Isabella Nilsson fra Göteborgs konstmuseum og Haakon Bekeng-Flemmen, idéhistoriker og tidligere kulturredaktør i Klassekampen. Sekretær for juryen er Liv Ramskjær, generalsekretær i Norges museumsforbund.

Tagger:

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor