AA

Nytt bærekraftsprogram: Øk verdiskapningen din

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Innoventus Sør, Klimapartnere Agder, Næringsforeningen og Greenstat lanserer nytt bærekraftprogram på nyåret. Nå søker vi bedrifter som ønsker å bli bedre på bærekraft, og som ser nye forretningsmuligheter i det grønne skiftet.

Koronakrisen har ført med seg økt oppmerksomhet omkring viktigheten av en rask grønn omstilling i næringslivet. Stadig flere virksomheter stiller krav om en gjennomtenkt bærekraftstrategi fra kunder og leverandører, i tillegg gjør flere ansatte det samme fra virksomheten de jobber i.

Nå får bedrifter i Agder muligheten til å delta i et nytt program: Bærekraft tuftet på profitt.

Vi tilbyr:

 • Konkrete og effektive verktøy for å jobbe målrettet og strategisk med bærekraft i egen virksomhet.
 • Tett og konstruktiv oppfølging av bedriften gjennom 15 timer coaching/veiledning per bedrift
 • Tre halvdagssamlinger av høy faglig kvalitet
 • Nettverksbygging og erfaringsutveksling med de andre virksomhetene som deltar i programmet
 • Omdømmebygging for virksomheten og regionen

Vi ser etter:

 • Virksomheter som ønsker å systematisere sitt arbeid med bærekraft
 • Små- og mellomstore bedrifter i Agder
 • Åpenhet og interesse for nye løsninger og andre måter å jobbe på
 • Bedrifter som allerede er gode på bærekraft, men også de som ikke er det, men ønsker å bli det

Programmet er i regi av Innoventus Sør i samarbeid med Green stat, Næringsforeningen i Kristiansandsregionen og Klimapartnere i Agder, og er finansiert av Kristiansand kommune/BizKRS og Agder fylkeskommune. Programmet strekker seg over tre samlinger á fire timer, med oppstart i februar og avsluttende samling i april.

Det vil blant annet ta for seg grønne forretningsmodeller, innovasjon og gi de deltagende virksomhetene konkrete verktøy og kobling til relevante offentlige virkemidler for implementering av bærekraft. Du får «kick-starten» til å utforske og satse strategisk på bærekraftige forretningsmuligheter som kan gi lønnsom gevinst i egen organisasjon.

Send en kortfattet søknad, hvor du forteller kort om bedriften, hvorfor dere ønsker å delta i programmet og hva dere håper å få igjen av det. Maks 1 side. 

HER SENDER DU SØKNAD (Til: post@innoventussor.no)

FRIST FOR Å SØKE: 22. JANUAR

Vi har plass til 20 virksomheter, med opp til 2 deltagere per bedrift, og tilbudet retter seg særlig mot den delen av næringslivet (SMBs) som ikke har råd eller kompetanse til å starte dette arbeidet selv, for eksempel innen industri, teknologi og helse, m.fl.

Pris for programmet 3750 kroner (eks. mva)

Program for samlingene: (Alle finner sted i Næringsforeningens lokaler, i Dronningensgate 2A)

Samling 1, 17. februar fra kl 09.00-13.00

(På Thon hotel Norge)


Klimakrisen – Nå haster det!

På denne samlingen får du en innføring i hva klimautfordringene består i, og hvordan næringslivet kan være en del av løsningen på utfordringene. Samt hvordan man kan gjøre bærekraft til et konkurransefortrinn.

9-10: Runden rundt- presentasjon av deltakerne/bedriftene

10-10.10: Benstrekk og kaffepause

10.10-10.50: Ed Gillespie, Co-founder Futerra keynote speaker, futurist & writer

10.50- 11.20: Refleksjonsoppgaver

11.20-11.30: Frukt/snacks

11.30-12.30: Stina Torjesen, Associate Professor at University of Agder, School of Business & Law 

Avsluttende refleksjonsoppgave

12.30-13.00: Lunsj

Samling 2, 17. mars, kl 09.00-13.00

Grønne forretningsmodeller

Hvordan jobbe med innovasjon med grønn bevissthet? På denne samlingen får du innføring i grønn forretningsmodellering og vi går nærmere inn på nye forretningsmuligheter som gir lønnsom gevinst.

Program:

09-0915: Introduksjon

0915-1030: Hvordan starte en bærekraftig innovasjonsprosess (RESTART), ved Sveinung Jørgensen og Lars Jacob Tynes Pedersen.

1030-1045: Spørsmål fra salen

1045-1100: Pause

1100-1130: Erfaringer rundt sirkulærøkonomi. Aslaug Hagestad Nag, daglig leder i Future Materials.

1130-1200: Lunsj

1200-1245: Erfaringer fra innovasjonsprosjekter med bærekraft i fokusPer Alfred Holte, prosessleder InnovasjonsLAB,  ProtoMore

1245-13: Oppsummering

Samling 3, 14. april, kl 0900-13.00

Den grønne verktøykassa

På tredje samlingen får du innføring i en tilnærming og metodikk som gjør at bedriften din kan jobbe målrettet med bærekraft som en integrert del av virksomhetsstrategien, for å styrke konkurransekraften og lønnsomheten. Det handler både om å kartlegge og håndtere bærekraftrisikoer og sikre en kontinuerlig forbedring, samt aktivt benytte bærekraft (på linje med kvalitet og pris) som element i produkt og tjenesteutviklingen.

0900-0930: Forankring av bærekraftstrategi i egen organisasjon: Hva må til for å få alle til å jobbe mot samme mål? v/ Karen Landmark,  Manager Business Development and Energy System i Greenstat.

09.30-11.30: Bærekraft i kjernen av forretningen, v/ Kia Klavenes. Klavenes er leder av strategi i KPMG Pure Sustainability, og er ekspert i bærekraftig strategi- og forretningsutvikling. Hun har lang erfaring fra å jobbe med noen av Nordens mest toneangivende private og offentlig eide virksomheter. Denne seansen vil også inneholde praktiske oppgaver.

1130-1200: Lunsj

1200-1245: Praktiske oppgaver og refleksjoner v/Kia Klavenes.

1245-1300: Oppsummering

Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Innoventus Sør, Klimapartnere Agder, Næringsforeningen og Greenstat lanserer nytt bærekraftprogram på nyåret. Nå søker vi bedrifter som ønsker å bli bedre på bærekraft, og som ser nye forretningsmuligheter i det grønne skiftet.

Koronakrisen har ført med seg økt oppmerksomhet omkring viktigheten av en rask grønn omstilling i næringslivet. Stadig flere virksomheter stiller krav om en gjennomtenkt bærekraftstrategi fra kunder og leverandører, i tillegg gjør flere ansatte det samme fra virksomheten de jobber i.

Nå får bedrifter i Agder muligheten til å delta i et nytt program: Bærekraft tuftet på profitt.

Vi tilbyr:

 • Konkrete og effektive verktøy for å jobbe målrettet og strategisk med bærekraft i egen virksomhet.
 • Tett og konstruktiv oppfølging av bedriften gjennom 15 timer coaching/veiledning per bedrift
 • Tre halvdagssamlinger av høy faglig kvalitet
 • Nettverksbygging og erfaringsutveksling med de andre virksomhetene som deltar i programmet
 • Omdømmebygging for virksomheten og regionen

Vi ser etter:

 • Virksomheter som ønsker å systematisere sitt arbeid med bærekraft
 • Små- og mellomstore bedrifter i Agder
 • Åpenhet og interesse for nye løsninger og andre måter å jobbe på
 • Bedrifter som allerede er gode på bærekraft, men også de som ikke er det, men ønsker å bli det

Programmet er i regi av Innoventus Sør i samarbeid med Green stat, Næringsforeningen i Kristiansandsregionen og Klimapartnere i Agder, og er finansiert av Kristiansand kommune/BizKRS og Agder fylkeskommune. Programmet strekker seg over tre samlinger á fire timer, med oppstart i februar og avsluttende samling i april.

Det vil blant annet ta for seg grønne forretningsmodeller, innovasjon og gi de deltagende virksomhetene konkrete verktøy og kobling til relevante offentlige virkemidler for implementering av bærekraft. Du får «kick-starten» til å utforske og satse strategisk på bærekraftige forretningsmuligheter som kan gi lønnsom gevinst i egen organisasjon.

Send en kortfattet søknad, hvor du forteller kort om bedriften, hvorfor dere ønsker å delta i programmet og hva dere håper å få igjen av det. Maks 1 side. 

HER SENDER DU SØKNAD (Til: post@innoventussor.no)

FRIST FOR Å SØKE: 22. JANUAR

Vi har plass til 20 virksomheter, med opp til 2 deltagere per bedrift, og tilbudet retter seg særlig mot den delen av næringslivet (SMBs) som ikke har råd eller kompetanse til å starte dette arbeidet selv, for eksempel innen industri, teknologi og helse, m.fl.

Pris for programmet 3750 kroner (eks. mva)

Program for samlingene: (Alle finner sted i Næringsforeningens lokaler, i Dronningensgate 2A)

Samling 1, 17. februar fra kl 09.00-13.00

(På Thon hotel Norge)


Klimakrisen – Nå haster det!

På denne samlingen får du en innføring i hva klimautfordringene består i, og hvordan næringslivet kan være en del av løsningen på utfordringene. Samt hvordan man kan gjøre bærekraft til et konkurransefortrinn.

9-10: Runden rundt- presentasjon av deltakerne/bedriftene

10-10.10: Benstrekk og kaffepause

10.10-10.50: Ed Gillespie, Co-founder Futerra keynote speaker, futurist & writer

10.50- 11.20: Refleksjonsoppgaver

11.20-11.30: Frukt/snacks

11.30-12.30: Stina Torjesen, Associate Professor at University of Agder, School of Business & Law 

Avsluttende refleksjonsoppgave

12.30-13.00: Lunsj

Samling 2, 17. mars, kl 09.00-13.00

Grønne forretningsmodeller

Hvordan jobbe med innovasjon med grønn bevissthet? På denne samlingen får du innføring i grønn forretningsmodellering og vi går nærmere inn på nye forretningsmuligheter som gir lønnsom gevinst.

Program:

09-0915: Introduksjon

0915-1030: Hvordan starte en bærekraftig innovasjonsprosess (RESTART), ved Sveinung Jørgensen og Lars Jacob Tynes Pedersen.

1030-1045: Spørsmål fra salen

1045-1100: Pause

1100-1130: Erfaringer rundt sirkulærøkonomi. Aslaug Hagestad Nag, daglig leder i Future Materials.

1130-1200: Lunsj

1200-1245: Erfaringer fra innovasjonsprosjekter med bærekraft i fokusPer Alfred Holte, prosessleder InnovasjonsLAB,  ProtoMore

1245-13: Oppsummering

Samling 3, 14. april, kl 0900-13.00

Den grønne verktøykassa

På tredje samlingen får du innføring i en tilnærming og metodikk som gjør at bedriften din kan jobbe målrettet med bærekraft som en integrert del av virksomhetsstrategien, for å styrke konkurransekraften og lønnsomheten. Det handler både om å kartlegge og håndtere bærekraftrisikoer og sikre en kontinuerlig forbedring, samt aktivt benytte bærekraft (på linje med kvalitet og pris) som element i produkt og tjenesteutviklingen.

0900-0930: Forankring av bærekraftstrategi i egen organisasjon: Hva må til for å få alle til å jobbe mot samme mål? v/ Karen Landmark,  Manager Business Development and Energy System i Greenstat.

09.30-11.30: Bærekraft i kjernen av forretningen, v/ Kia Klavenes. Klavenes er leder av strategi i KPMG Pure Sustainability, og er ekspert i bærekraftig strategi- og forretningsutvikling. Hun har lang erfaring fra å jobbe med noen av Nordens mest toneangivende private og offentlig eide virksomheter. Denne seansen vil også inneholde praktiske oppgaver.

1130-1200: Lunsj

1200-1245: Praktiske oppgaver og refleksjoner v/Kia Klavenes.

1245-1300: Oppsummering

Tagger:, , ,

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor