AA

Nytt bærekraftsprogram: Øk verdiskapningen din

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Innoventus Sør, Klimapartnere Agder, Næringsforeningen og Greenstat lanserer nytt bærekraftprogram på nyåret. Nå søker vi bedrifter som ønsker å bli bedre på bærekraft, og som ser nye forretningsmuligheter i det grønne skiftet.

Koronakrisen har ført med seg økt oppmerksomhet omkring viktigheten av en rask grønn omstilling i næringslivet. Stadig flere virksomheter stiller krav om en gjennomtenkt bærekraftstrategi fra kunder og leverandører, i tillegg gjør flere ansatte det samme fra virksomheten de jobber i.

Nå får bedrifter i Agder muligheten til å delta i et nytt program: Bærekraft tuftet på profitt.

Samling 1, 17.  mars fra kl 09.00-13.00

Heldigital samling på Teams

Klimakrisen – Nå haster det!

På denne samlingen får du en innføring i hva klimautfordringene består i, og hvordan næringslivet kan være en del av løsningen på utfordringene. Samt hvordan man kan gjøre bærekraft til et konkurransefortrinn.

9-9.10: Åpning av programmet

9.10-10: Runden rundt- presentasjon av deltakerne/bedriftene

10-10.10: Benstrekk og kaffepause

10.10-10.50: Ed Gillespie, Co-founder Futerra keynote speaker, futurist & writer

10.50- 11.10: Refleksjonsoppgaver i grupper

1110-1120: Gjennomgang av refleksjonsoppgaver i plenum

11.20-11.40: Pause

11.40-12.40: Stina Torjesen, Associate Professor at University of Agder, School of Business & Law 

12.40-12.50: Oppsummering av dagen

 

Samling 2, 14. april, kl 09.00-13.00

Grønne forretningsmodeller

Hvordan jobbe med innovasjon med grønn bevissthet? På denne samlingen får du innføring i grønn forretningsmodellering og vi går nærmere inn på nye forretningsmuligheter som gir lønnsom gevinst.

Program:

09-0915: Introduksjon

0915-1030: Hvordan starte en bærekraftig innovasjonsprosess (RESTART), ved Sveinung Jørgensen og Lars Jacob Tynes Pedersen.

1030-1045: Spørsmål fra salen

1045-1100: Pause

1100-1130: Erfaringer rundt sirkulærøkonomi. Aslaug Hagestad Nag, daglig leder i Future Materials.

1130-1200: Lunsj

1200-1245: Erfaringer fra innovasjonsprosjekter med bærekraft i fokusGabriele H. Jünge, RD&I Manager, Ikuben

1245-13: Oppsummering

 

Samling 3, 19.mai , kl 0900-13.00

Den grønne verktøykassa

På tredje samlingen får du innføring i en tilnærming og metodikk som gjør at bedriften din kan jobbe målrettet med bærekraft som en integrert del av virksomhetsstrategien, for å styrke konkurransekraften og lønnsomheten. Det handler både om å kartlegge og håndtere bærekraftrisikoer og sikre en kontinuerlig forbedring, samt aktivt benytte bærekraft (på linje med kvalitet og pris) som element i produkt og tjenesteutviklingen.

0900-0930: Forankring av bærekraftstrategi i egen organisasjon: Hva må til for å få alle til å jobbe mot samme mål? v/ Karen Landmark, Manager Business Development and Energy System i Greenstat.

09.30-11.30: Bærekraft i kjernen av forretningen, v/ Kia Klavenes. Klavenes er leder av strategi i KPMG Pure Sustainability, og er ekspert i bærekraftig strategi- og forretningsutvikling. Hun har lang erfaring fra å jobbe med noen av Nordens mest toneangivende private og offentlig eide virksomheter. Det blir praktiske oppgaver under denne seansen.

1130-1200: Lunsj

1200-1245: Praktiske oppgaver og refleksjoner v/ Kia Klavenes)

1245-1300: Oppsummering

 

Dette inngår i programmet:

Vi tilbyr:

 • Konkrete og effektive verktøy for å jobbe målrettet og strategisk med bærekraft i egen virksomhet.
 • Tett og konstruktiv oppfølging av bedriften gjennom 15 timer coaching/veiledning per bedrift
 • Tre halvdagssamlinger av høy faglig kvalitet
 • Nettverksbygging og erfaringsutveksling med de andre virksomhetene som deltar i programmet
 • Omdømmebygging for virksomheten og regionen

Vi ser etter:

 • Virksomheter som ønsker å systematisere sitt arbeid med bærekraft
 • Små- og mellomstore bedrifter i Agder
 • Åpenhet og interesse for nye løsninger og andre måter å jobbe på
 • Bedrifter som allerede er gode på bærekraft, men også de som ikke er det, men ønsker å bli det

Programmet er i regi av Innoventus Sør i samarbeid med Green stat, Næringsforeningen i Kristiansandsregionen og Klimapartnere i Agder, og er finansiert av Kristiansand kommune/BizKRS og Agder fylkeskommune. Programmet strekker seg over tre samlinger á fire timer, med oppstart i februar og avsluttende samling i april.

Det vil blant annet ta for seg grønne forretningsmodeller, innovasjon og gi de deltagende virksomhetene konkrete verktøy og kobling til relevante offentlige virkemidler for implementering av bærekraft. Du får «kick-starten» til å utforske og satse strategisk på bærekraftige forretningsmuligheter som kan gi lønnsom gevinst i egen organisasjon.

Pris for programmet 3750 kroner (eks. mva)

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Innoventus Sør, Klimapartnere Agder, Næringsforeningen og Greenstat lanserer nytt bærekraftprogram på nyåret. Nå søker vi bedrifter som ønsker å bli bedre på bærekraft, og som ser nye forretningsmuligheter i det grønne skiftet.

Koronakrisen har ført med seg økt oppmerksomhet omkring viktigheten av en rask grønn omstilling i næringslivet. Stadig flere virksomheter stiller krav om en gjennomtenkt bærekraftstrategi fra kunder og leverandører, i tillegg gjør flere ansatte det samme fra virksomheten de jobber i.

Nå får bedrifter i Agder muligheten til å delta i et nytt program: Bærekraft tuftet på profitt.

Samling 1, 17.  mars fra kl 09.00-13.00

Heldigital samling på Teams

Klimakrisen – Nå haster det!

På denne samlingen får du en innføring i hva klimautfordringene består i, og hvordan næringslivet kan være en del av løsningen på utfordringene. Samt hvordan man kan gjøre bærekraft til et konkurransefortrinn.

9-9.10: Åpning av programmet

9.10-10: Runden rundt- presentasjon av deltakerne/bedriftene

10-10.10: Benstrekk og kaffepause

10.10-10.50: Ed Gillespie, Co-founder Futerra keynote speaker, futurist & writer

10.50- 11.10: Refleksjonsoppgaver i grupper

1110-1120: Gjennomgang av refleksjonsoppgaver i plenum

11.20-11.40: Pause

11.40-12.40: Stina Torjesen, Associate Professor at University of Agder, School of Business & Law 

12.40-12.50: Oppsummering av dagen

 

Samling 2, 14. april, kl 09.00-13.00

Grønne forretningsmodeller

Hvordan jobbe med innovasjon med grønn bevissthet? På denne samlingen får du innføring i grønn forretningsmodellering og vi går nærmere inn på nye forretningsmuligheter som gir lønnsom gevinst.

Program:

09-0915: Introduksjon

0915-1030: Hvordan starte en bærekraftig innovasjonsprosess (RESTART), ved Sveinung Jørgensen og Lars Jacob Tynes Pedersen.

1030-1045: Spørsmål fra salen

1045-1100: Pause

1100-1130: Erfaringer rundt sirkulærøkonomi. Aslaug Hagestad Nag, daglig leder i Future Materials.

1130-1200: Lunsj

1200-1245: Erfaringer fra innovasjonsprosjekter med bærekraft i fokusGabriele H. Jünge, RD&I Manager, Ikuben

1245-13: Oppsummering

 

Samling 3, 19.mai , kl 0900-13.00

Den grønne verktøykassa

På tredje samlingen får du innføring i en tilnærming og metodikk som gjør at bedriften din kan jobbe målrettet med bærekraft som en integrert del av virksomhetsstrategien, for å styrke konkurransekraften og lønnsomheten. Det handler både om å kartlegge og håndtere bærekraftrisikoer og sikre en kontinuerlig forbedring, samt aktivt benytte bærekraft (på linje med kvalitet og pris) som element i produkt og tjenesteutviklingen.

0900-0930: Forankring av bærekraftstrategi i egen organisasjon: Hva må til for å få alle til å jobbe mot samme mål? v/ Karen Landmark, Manager Business Development and Energy System i Greenstat.

09.30-11.30: Bærekraft i kjernen av forretningen, v/ Kia Klavenes. Klavenes er leder av strategi i KPMG Pure Sustainability, og er ekspert i bærekraftig strategi- og forretningsutvikling. Hun har lang erfaring fra å jobbe med noen av Nordens mest toneangivende private og offentlig eide virksomheter. Det blir praktiske oppgaver under denne seansen.

1130-1200: Lunsj

1200-1245: Praktiske oppgaver og refleksjoner v/ Kia Klavenes)

1245-1300: Oppsummering

 

Dette inngår i programmet:

Vi tilbyr:

 • Konkrete og effektive verktøy for å jobbe målrettet og strategisk med bærekraft i egen virksomhet.
 • Tett og konstruktiv oppfølging av bedriften gjennom 15 timer coaching/veiledning per bedrift
 • Tre halvdagssamlinger av høy faglig kvalitet
 • Nettverksbygging og erfaringsutveksling med de andre virksomhetene som deltar i programmet
 • Omdømmebygging for virksomheten og regionen

Vi ser etter:

 • Virksomheter som ønsker å systematisere sitt arbeid med bærekraft
 • Små- og mellomstore bedrifter i Agder
 • Åpenhet og interesse for nye løsninger og andre måter å jobbe på
 • Bedrifter som allerede er gode på bærekraft, men også de som ikke er det, men ønsker å bli det

Programmet er i regi av Innoventus Sør i samarbeid med Green stat, Næringsforeningen i Kristiansandsregionen og Klimapartnere i Agder, og er finansiert av Kristiansand kommune/BizKRS og Agder fylkeskommune. Programmet strekker seg over tre samlinger á fire timer, med oppstart i februar og avsluttende samling i april.

Det vil blant annet ta for seg grønne forretningsmodeller, innovasjon og gi de deltagende virksomhetene konkrete verktøy og kobling til relevante offentlige virkemidler for implementering av bærekraft. Du får «kick-starten» til å utforske og satse strategisk på bærekraftige forretningsmuligheter som kan gi lønnsom gevinst i egen organisasjon.

Pris for programmet 3750 kroner (eks. mva)

Tagger:, , ,

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor