AA

Bli med på satsingen «En by for alle»

  • Prosjektleder for Kristiansand- en by for alle, Toril Hogstad, med Ragna Marie Henden, kommunikasjonsrådgiver i Kristiansand kommune, og Ingrid Michalsen i Næringsforeningen.

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen er en av støttespillerne når Kristiansand kommune inviterer til satsingen «En by for alle» i uke 6 2018. Målet er at et stort antall ulike aktører setter opp arrangementer denne uken som står i likestillingens, inkluderingens og mangfoldets tegn. Har din bedrift lyst til å bidra?

– Målet er å få med en rekke bedrifter og aktører på dette, slik at vi virkelig preger byen denne uken, sier Toril Hogstad, leder for tiltaket Kristiansand – en by for alle.

Kristiansand kommune har som mål å være en foregangskommune når det gjelder likestilling, inkludering og mangfold. De har derfor sett til Oslo, og arrangementet OXLO-uka, som har blitt arrangert i ti år hvor hensikten er å synliggjøre integrerings – og mangfolsarbeidet i kommunen. Nå vil man gjøre noe lignende i Kristiansand, i uke 6, fra 6.-12. februar,  neste år.

– Kristiansand kommune ser på mangfold som en ressurs, og jobber for å være en fremtidsrettet, kompetent og inkluderende organisasjon. Vi har en mengde gode planer og strategier i kommunen for inkludering og likestilling på alle områder. Strategier vedtatt politisk, men som svært få andre vet om. Nå ønsker vi å få et massivt og synlig fokus og løfte temaet i mange fora, understreker Hogstad.

En rekke representanter har meldt sin interesse for å bidra allerede , som IMDI, UiA, Batteriet, Knuden, Kirkens Bymisjon, Samsen, Folkebiblioteket, Senter for likestilling, fylkeskommunene og flere. Næringsforeningen i Kristiansandsregionen ønsker også å delta denne uken, ettersom temaene likestilling, integrering og mangfold er viktige satsingsområder for foreningen.

– Vi oppfordrer derfor bedrifter som ønsker å ha et arrangement, enten et frokostmøte eller et lunsjmøte, i våre lokaler denne uken til å melde sin interesse til oss. Vi har en rekke medlemsbedrifter som jobber svært godt med inkludering, mangfold og likestilling, og vi har flere medlemsforeninger- og organisasjoner som jobber eksplisitt med denne tematikken. De kunne bidratt med kompetanse og erfaring i form av foredrag eller workshops denne uken, sier Anita S. Dietrichson, administrerende direktør i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.

– Vi  håper på stor entusiasme rundt dette, og håper at flere medlemmer melder sin interesse.  Tanken er at vi kommer til å velge ut et eller to arrangementer blant de innsendte forslag, som får holde møter hos oss denne uken, og som vi vil markedsføre i våre kanaler fram mot uke 6. Det er innholdet i møtet som helt klart er det viktigste kriterium, og det at vi ser det har relevans og nytteverdi for flere.

Forslag til møter eller workshops kan sendes til: ingrid@kristiansand-chamber.no innen 15. desember.

 

Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Næringsforeningen i Kristiansandsregionen er en av støttespillerne når Kristiansand kommune inviterer til satsingen "En by for alle" i uke 6 2018. Målet er at et stort antall ulike aktører setter opp arrangementer denne uken som står i likestillingens, inkluderingens og mangfoldets tegn. Har din bedrift lyst til å bidra?

– Målet er å få med en rekke bedrifter og aktører på dette, slik at vi virkelig preger byen denne uken, sier Toril Hogstad, leder for tiltaket Kristiansand – en by for alle.

Kristiansand kommune har som mål å være en foregangskommune når det gjelder likestilling, inkludering og mangfold. De har derfor sett til Oslo, og arrangementet OXLO-uka, som har blitt arrangert i ti år hvor hensikten er å synliggjøre integrerings – og mangfolsarbeidet i kommunen. Nå vil man gjøre noe lignende i Kristiansand, i uke 6, fra 6.-12. februar,  neste år.

– Kristiansand kommune ser på mangfold som en ressurs, og jobber for å være en fremtidsrettet, kompetent og inkluderende organisasjon. Vi har en mengde gode planer og strategier i kommunen for inkludering og likestilling på alle områder. Strategier vedtatt politisk, men som svært få andre vet om. Nå ønsker vi å få et massivt og synlig fokus og løfte temaet i mange fora, understreker Hogstad.

En rekke representanter har meldt sin interesse for å bidra allerede , som IMDI, UiA, Batteriet, Knuden, Kirkens Bymisjon, Samsen, Folkebiblioteket, Senter for likestilling, fylkeskommunene og flere. Næringsforeningen i Kristiansandsregionen ønsker også å delta denne uken, ettersom temaene likestilling, integrering og mangfold er viktige satsingsområder for foreningen.

– Vi oppfordrer derfor bedrifter som ønsker å ha et arrangement, enten et frokostmøte eller et lunsjmøte, i våre lokaler denne uken til å melde sin interesse til oss. Vi har en rekke medlemsbedrifter som jobber svært godt med inkludering, mangfold og likestilling, og vi har flere medlemsforeninger- og organisasjoner som jobber eksplisitt med denne tematikken. De kunne bidratt med kompetanse og erfaring i form av foredrag eller workshops denne uken, sier Anita S. Dietrichson, administrerende direktør i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.

– Vi  håper på stor entusiasme rundt dette, og håper at flere medlemmer melder sin interesse.  Tanken er at vi kommer til å velge ut et eller to arrangementer blant de innsendte forslag, som får holde møter hos oss denne uken, og som vi vil markedsføre i våre kanaler fram mot uke 6. Det er innholdet i møtet som helt klart er det viktigste kriterium, og det at vi ser det har relevans og nytteverdi for flere.

Forslag til møter eller workshops kan sendes til: ingrid@kristiansand-chamber.no innen 15. desember.

 

Våre hovedsamarbeidspartnere