AA

Blir ny næringspolitisk leder i Næringsforeningen

  • Roar Osmundsen kommer fra stillingen som redaktør i Søgne og Songdalen budstikke. Foto: Anja K Wunsch

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Osmundsen har vært redaktør i Søgne og Songdalen i nesten 18 år, og i media hele sitt yrkesaktive liv.  De siste ti årene har han også hatt flere tillitsverv for Landslaget for lokalaviser (LLA). 

– Når den rette utfordringen dukker opp, må man våge å gjøre noe annet. Denne jobben er en slik utfordring. Kristiansandsregionen står foran store og spennende utfordringer, der samspillet mellom næringsliv, politikk, utdanningsinstitusjonene og samfunnslivet forøvrig, vil være avgjørende for å lykkes, sier Osmundsen.

– Jeg har et veldig godt inntrykk av Næringsforeningen. De har hatt en spennende utvikling og er helt sentralt for å fremme interessene for landsdelens bedrifter. Å bli tilbudt muligheten til å delta i dette spennende arbeidet, er jeg svært takknemlig for. Og jeg gleder meg veldig til å begynne, sier han.

Han har de siste årene også vært styreleder i Landslaget for lokalaviser (LLA).

– I LLA har jeg vært med i flere utfordringer for bransjen som vil komme til nytte i denne jobben. Den største saken var arbeidet for at kjøp av digitale avisutgaver får 0-moms slik trykte utgaver har hatt i flere tiår. Her var LLA avgjørende i en komplisert, politisk prosess, fortsetter han.

Anita S. Dietrichson, administrerende direktør i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, er svært fornøyd med å fått Osmundsen med på laget.

– Han har bred ledererfaring i næringsliv og politikk, som redaktør i Budstikka og som styreleder i LLA. Som styreleder i LLA har han jobbet mye med næringspolitikk, hvor lokalavisene blant annet møter en del næringspolitiske utfordringer. I tillegg er han god på kommunikasjon og har erfaring som møte- og debattleder. Det at han i tillegg kjenner, og kan være tett på, våre medlemmer i Søgne og Songdalen i forbindelse med K3-arbeidet er også en styrke for oss, sier Dietrichson.

Osmundsen vil i Næringsforeningen få ansvar for å definere foreningens viktigste næringspolitiske utfordringer, i tett samarbeid med ressursgrupper og styret. I tillegg skal han bidra til å gjøre foreningen synlig i samfunnsdebatten, og jobbe med næringsanalyse av regionen. Han vil også ha ansvar for prosjekter knyttet opp mot det offentlige, akademia og næringslivet.

 

Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Osmundsen har vært redaktør i Søgne og Songdalen i nesten 18 år, og i media hele sitt yrkesaktive liv.  De siste ti årene har han også hatt flere tillitsverv for Landslaget for lokalaviser (LLA). 

– Når den rette utfordringen dukker opp, må man våge å gjøre noe annet. Denne jobben er en slik utfordring. Kristiansandsregionen står foran store og spennende utfordringer, der samspillet mellom næringsliv, politikk, utdanningsinstitusjonene og samfunnslivet forøvrig, vil være avgjørende for å lykkes, sier Osmundsen.

– Jeg har et veldig godt inntrykk av Næringsforeningen. De har hatt en spennende utvikling og er helt sentralt for å fremme interessene for landsdelens bedrifter. Å bli tilbudt muligheten til å delta i dette spennende arbeidet, er jeg svært takknemlig for. Og jeg gleder meg veldig til å begynne, sier han.

Han har de siste årene også vært styreleder i Landslaget for lokalaviser (LLA).

– I LLA har jeg vært med i flere utfordringer for bransjen som vil komme til nytte i denne jobben. Den største saken var arbeidet for at kjøp av digitale avisutgaver får 0-moms slik trykte utgaver har hatt i flere tiår. Her var LLA avgjørende i en komplisert, politisk prosess, fortsetter han.

Anita S. Dietrichson, administrerende direktør i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, er svært fornøyd med å fått Osmundsen med på laget.

– Han har bred ledererfaring i næringsliv og politikk, som redaktør i Budstikka og som styreleder i LLA. Som styreleder i LLA har han jobbet mye med næringspolitikk, hvor lokalavisene blant annet møter en del næringspolitiske utfordringer. I tillegg er han god på kommunikasjon og har erfaring som møte- og debattleder. Det at han i tillegg kjenner, og kan være tett på, våre medlemmer i Søgne og Songdalen i forbindelse med K3-arbeidet er også en styrke for oss, sier Dietrichson.

Osmundsen vil i Næringsforeningen få ansvar for å definere foreningens viktigste næringspolitiske utfordringer, i tett samarbeid med ressursgrupper og styret. I tillegg skal han bidra til å gjøre foreningen synlig i samfunnsdebatten, og jobbe med næringsanalyse av regionen. Han vil også ha ansvar for prosjekter knyttet opp mot det offentlige, akademia og næringslivet.

 

Våre hovedsamarbeidspartnere