AA

Brenner for byutvikling

  • Jill Akselsen, administrerende direktør i J.B Ugland Eiendom er ny leder av Næringsforeningens ressursgruppe Infrastruktur og byutvikling. Foto: Erling Slyngstad-Hægeland

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Jill Akselsen, administrerende direktør i J.B. Ugland eiendom, er ny leder for Næringsforeningens ressursgruppe Infrastruktur og byutvikling.

– Jeg brenner for byutvikling. Skal byer og tettsteder vokse, er de avhengige av et attraktivt næringsliv som skaper arbeidsplasser. Å få være med i en slik gruppe gir mulighet til å komme tett på de mulighetene og utfordringene vi har til å bygge Kristiansandsregionen som en kraftsenter for næringsutvikling, sier Akselsen.

Hun tok over som ny leder for Næringsforeningens ressursgruppe Infrastruktur og byutvikling tidligere i høst, etter Tom Bredesen, administrerende direktør i Skeie Eiendom. Næringspolitisk leder i Næringsforeningen, Roar Osmundsen, er svært fornøyd med å ha Akselsen som leder.

– Hun har en allsidig bakgrunn og kjenner eiendomsbransjen godt, også utover Kristiansand. JBU er en aktør som satser stort i regionen og vil sammen med andre aktører, kunne gi oss verdifulle innspill og kunnskap, påpeker han, og trekker fram gruppens funksjon.

– Den er helt sentral for å peke på vesentlige utfordringer og muligheter knyttet til både infrastruktursaker og regionens utvikling, herunder byens betydning som motor i regionen. Det overordnede målet er å bidra til å skape en enda mer attraktiv region å bo, arbeide og investere i, sier han.

Selv har Akselsen følgende ambisjoner på vegne av ressursgruppen:

– Vi skal være relevante, tett på trender og utviklingstrekk, og åpne. Vi skal gi Næringsforeningen og medlemmene en tydelig stemme for å kunne etablere Kristiansandsregionen som et kraftsenter. Gjennom samarbeid mellom næringsliv, det politiske miljøet og utdanningsinstitusjonene i regionen, skal vi jobbe for å tiltrekke oss arbeidsplasser og få flest mulig ut i arbeid. Infrastruktur og andre rammebetingelser må legges til rette for næringsutviklingen, unødige hindringer skal vi jobbe for å få fjernet. Det hadde vært fantastisk om Kristiansandsregionen ble Norges beste bo- og arbeidssted, påpeker Akselsen.

– På hvilken måte kan medlemmene benytte seg av ressursgruppen?

– Henvende seg hvis de mener noe, har et innspill, forslag til tema og så videre. Vi er takknemlige for alle innspill, og det er bare å ta kontakt med meg direkte, eller noen av de andre i ressursgruppen eller Roar Osmundsen i Næringsforeningen.

Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Jill Akselsen, administrerende direktør i J.B. Ugland eiendom, er ny leder for Næringsforeningens ressursgruppe Infrastruktur og byutvikling.

– Jeg brenner for byutvikling. Skal byer og tettsteder vokse, er de avhengige av et attraktivt næringsliv som skaper arbeidsplasser. Å få være med i en slik gruppe gir mulighet til å komme tett på de mulighetene og utfordringene vi har til å bygge Kristiansandsregionen som en kraftsenter for næringsutvikling, sier Akselsen.

Hun tok over som ny leder for Næringsforeningens ressursgruppe Infrastruktur og byutvikling tidligere i høst, etter Tom Bredesen, administrerende direktør i Skeie Eiendom. Næringspolitisk leder i Næringsforeningen, Roar Osmundsen, er svært fornøyd med å ha Akselsen som leder.

– Hun har en allsidig bakgrunn og kjenner eiendomsbransjen godt, også utover Kristiansand. JBU er en aktør som satser stort i regionen og vil sammen med andre aktører, kunne gi oss verdifulle innspill og kunnskap, påpeker han, og trekker fram gruppens funksjon.

– Den er helt sentral for å peke på vesentlige utfordringer og muligheter knyttet til både infrastruktursaker og regionens utvikling, herunder byens betydning som motor i regionen. Det overordnede målet er å bidra til å skape en enda mer attraktiv region å bo, arbeide og investere i, sier han.

Selv har Akselsen følgende ambisjoner på vegne av ressursgruppen:

– Vi skal være relevante, tett på trender og utviklingstrekk, og åpne. Vi skal gi Næringsforeningen og medlemmene en tydelig stemme for å kunne etablere Kristiansandsregionen som et kraftsenter. Gjennom samarbeid mellom næringsliv, det politiske miljøet og utdanningsinstitusjonene i regionen, skal vi jobbe for å tiltrekke oss arbeidsplasser og få flest mulig ut i arbeid. Infrastruktur og andre rammebetingelser må legges til rette for næringsutviklingen, unødige hindringer skal vi jobbe for å få fjernet. Det hadde vært fantastisk om Kristiansandsregionen ble Norges beste bo- og arbeidssted, påpeker Akselsen.

– På hvilken måte kan medlemmene benytte seg av ressursgruppen?

– Henvende seg hvis de mener noe, har et innspill, forslag til tema og så videre. Vi er takknemlige for alle innspill, og det er bare å ta kontakt med meg direkte, eller noen av de andre i ressursgruppen eller Roar Osmundsen i Næringsforeningen.

Tagger:, ,

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor