AA

Bygger egen helsebydel

  • Rådmann i Kristiansand kommune, Ragnar Evensen.

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

I fem år har Kristiansand kommune og flere andre aktører jobbet med det de kaller “Helsebyen Eg”.

– Dette er starten på et større byutviklingsprosjekt, hvor det skal utvikles en ny bydel. Tanken er blant annet å få frem et nyskapende kompetansemiljø der fremtidens helsetjenester kan utvikles og realiseres. Vi ønsker kompetanseutvikling til fordel for hele regionen, sa Ragnar Evensen, rådmann i Kristiansand kommune, da han presenterte planene hos Næringsforeningen denne uken.

Utvikler helsetjenestene

Evensen presenterte prosjektet som “koordinert byutvikling i samarbeid mellom Sørlandet sykehus, Kristiansand kommune og Universitetet i Agder”.

– Sambruk og samarbeid er viktig. Sykehuset, campus på UiA og kommunen blir liggende i et gyllent triangel, sa han.

Tanken er å bruke Otra som et sosialt bindeledd, bygge broer over elva og utvikle områdene rundt til rekreative tilbud til befolkningen.

– Vi håper at helsebyen kan bidra til utvikling av sykehuset og regionens helsetjenester i et langsiktig perspektiv, helserelatert næringsaktivitet og synergier ved samlokalisering av statlige og kommunale helsetjenester.

Helsebyens totale bruksareal er på cirka 300 000 kvadratmeter, med mulighet for 3000 parkeringsplasser.

Teknologisk fremtid

Inger Holen, administrerende direktør for i4Helse var også til stede under møtet, for å snakke om hvordan Agder kan utløse innovasjonskraften og bidra til bærekraftig verdiskaping. De fire i-ene står for ideen, involvering, implementering og innovasjon, og ifølge Holen er det dette som er avgjørende for å få til det man ønsker.

– Teknologien styrer fremtiden. Agder trenger flere arbeidsplasser, og vi har det meste for å kunne skape men da må vi hente ut potensialet.

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
I fem år har Kristiansand kommune og flere andre aktører jobbet med det de kaller "Helsebyen Eg".

– Dette er starten på et større byutviklingsprosjekt, hvor det skal utvikles en ny bydel. Tanken er blant annet å få frem et nyskapende kompetansemiljø der fremtidens helsetjenester kan utvikles og realiseres. Vi ønsker kompetanseutvikling til fordel for hele regionen, sa Ragnar Evensen, rådmann i Kristiansand kommune, da han presenterte planene hos Næringsforeningen denne uken.

Utvikler helsetjenestene

Evensen presenterte prosjektet som “koordinert byutvikling i samarbeid mellom Sørlandet sykehus, Kristiansand kommune og Universitetet i Agder”.

– Sambruk og samarbeid er viktig. Sykehuset, campus på UiA og kommunen blir liggende i et gyllent triangel, sa han.

Tanken er å bruke Otra som et sosialt bindeledd, bygge broer over elva og utvikle områdene rundt til rekreative tilbud til befolkningen.

– Vi håper at helsebyen kan bidra til utvikling av sykehuset og regionens helsetjenester i et langsiktig perspektiv, helserelatert næringsaktivitet og synergier ved samlokalisering av statlige og kommunale helsetjenester.

Helsebyens totale bruksareal er på cirka 300 000 kvadratmeter, med mulighet for 3000 parkeringsplasser.

Teknologisk fremtid

Inger Holen, administrerende direktør for i4Helse var også til stede under møtet, for å snakke om hvordan Agder kan utløse innovasjonskraften og bidra til bærekraftig verdiskaping. De fire i-ene står for ideen, involvering, implementering og innovasjon, og ifølge Holen er det dette som er avgjørende for å få til det man ønsker.

– Teknologien styrer fremtiden. Agder trenger flere arbeidsplasser, og vi har det meste for å kunne skape men da må vi hente ut potensialet.

Tagger:, ,

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor