AA
  • Forside
  • Aktuelt
  • Bymiljøpakken – fordel eller ulempe for næringslivet?

Bymiljøpakken – fordel eller ulempe for næringslivet?

  • Fra venstre Anita S. Dietrichson, Jan Willy Føreland og Trond Madsen planlegger møtet som skal avholdes 31.august.

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Mye av fokus rundt Bymiljøpakken har vært knyttet til bompenger og rushtidsavgift. Men hva ligger egentlig i avtalen, og hva betyr det for næringslivet i det lange løpet?

NHO og Næringsforeningen setter fokus på dette i et utvidet møte hvor vi ønsker å få kunnskap og samtidig påvirke innholdet i hvordan bymiljøavtalen skal formes. Våre synspunkt skal formes og danne grunnlag for en retning på politikken som skisseres i vår høringsuttalelse med frist den 2. september 2016.

For å sikre involvering, eierskap, kvalitet og forankring for avtalen, legger vi opp til en work-shop den 31. august fra kl 12.00 og utover.

De som inviteres som innledere, vil blant annet være fylkesrådmann Tine Sundtoft (Vest-Agder Fylkeskommune), prosjektleder for Bymiljøpakken, Jo Wiljam Drivdal (Vest-Agder Fylkeskommune), Siv Wiken, administrerende direktør (Agder Kollektivtransport), Arild Syvertsen (Aust-Agder Fylkeskommune), styreleder i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen Jan Willy Føreland.

Etter innledning vil det bli lagt opp til work-shop hvor seniorrådgiver Trond Madsen i NHO Agder har et spesielt ansvar for fasilitering av møtet.

Vi inviterer bredt til dette møtet, og kommer tilbake til sted senere.

Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Mye av fokus rundt Bymiljøpakken har vært knyttet til bompenger og rushtidsavgift. Men hva ligger egentlig i avtalen, og hva betyr det for næringslivet i det lange løpet?

NHO og Næringsforeningen setter fokus på dette i et utvidet møte hvor vi ønsker å få kunnskap og samtidig påvirke innholdet i hvordan bymiljøavtalen skal formes. Våre synspunkt skal formes og danne grunnlag for en retning på politikken som skisseres i vår høringsuttalelse med frist den 2. september 2016.

For å sikre involvering, eierskap, kvalitet og forankring for avtalen, legger vi opp til en work-shop den 31. august fra kl 12.00 og utover.

De som inviteres som innledere, vil blant annet være fylkesrådmann Tine Sundtoft (Vest-Agder Fylkeskommune), prosjektleder for Bymiljøpakken, Jo Wiljam Drivdal (Vest-Agder Fylkeskommune), Siv Wiken, administrerende direktør (Agder Kollektivtransport), Arild Syvertsen (Aust-Agder Fylkeskommune), styreleder i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen Jan Willy Føreland.

Etter innledning vil det bli lagt opp til work-shop hvor seniorrådgiver Trond Madsen i NHO Agder har et spesielt ansvar for fasilitering av møtet.

Vi inviterer bredt til dette møtet, og kommer tilbake til sted senere.

Tagger:, ,

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor