AA

Deloitte har 175-års jubileum

Medlemsnytt

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Deloitte fyller 175 år i år, og de ansatte har stor respekt for firmaets historie. Dette sier Roar Skuland (regional leder), Olav Kristian Stokkenes og Jens Petter Pedersen, alle partnere i Deloitte Sørlandet.

– Deloitte Sørlandet er sterkt lokalt forankret og drar samtidig stor nytte av å være del av en integrert global organisasjon som faktisk er verdens største profesjonelle firma. De store revisjonsfirmaene ble etablert i sin tid fordi det var behov for at revisor kunne følge sine kunder over hele verden, og det er særlig viktig i Norge og på Sørlandet som har en åpen og utadrettet økonomi, forteller revisorene Roar Skuland og Olav Kristian Stokkenes, og advokat Jens Petter Pedersen. De er 3 av i alt 5 partnere i Deloitte Sørlandet.

Om jubileet sier de:

– Man får respekt for historien til Deloitte, og om kriser, kriger og teknologiske skift som Deloitte har overlevd i 175 år og hver gang kommet styrket ut av. Dette har påvirket virksomheten, og vi får innblikk i hvilke grep, verdier og strategiske valg som har ført virksomheten dit den er i dag. Det å jobbe i en såpass gammel bedrift gjør at en blir ydmyk og føler seg privilegert når man har direkte tilgang til så mye erfaring, kunnskap og muligheter både internt og hos kundene våre. Historien har lært oss at tillit sammen med kompetanse er det viktigste aktiva som gjør oss bærekraftige over tid.

– Hvordan har utviklingen vært i Deloitte Kristiansand?

– Deloitte på Sørlandet har røtter tilbake til rett etter krigen i lokale revisjonsfirma, som Deloitte har kjøpt opp i perioden fra 1973 og frem til i dag og deretter utviklet videre. Deloitte på Sørlandet startet sitt første oppkjøp i 1973. Gjennom naturlig vekst samt oppkjøp i Kristiansand, Grimstad og Lyngdal, og etablering av integrert advokat- og konsulentvirksomhet, er vi nå over 40 medarbeidere fordelt på fire kontorer. På grunn av bredden i bransjer vi betjener, størrelse og kompleksitet hos kundene våre, har vi klart å frembringe et lokalt miljø med mye ulik kompetanse til nytte for våre kunder. Det har vært en veldig utvikling særlig de siste 25 årene, hvor vår omsetning målt i kroner har økt ti ganger.

– Hvordan opplever dere etterspørselen? Hvordan benytter bedrifter seg av Deloitte på Sørlandet?

– Deloitte Sørlandet opplever økning i etterspørselen etter våre tjenester sammen med veksten i det lokale næringslivet, og behov for våre tjenester øker ved økt krav til våre kunder fra markedet og myndigheter. Vi leverer mange tjenester og type kompetanse til både små og store virksomheter, men det er revisjonsrelaterte tjenester som utgjør hoveddelen. Der virksomheter opplever kompleksitet, risiko, regelendringer og utfordringer, tilbyr vi løsninger og støtte til kundene våre. Vi bistår i forbindelse med oppkjøp og salg av bedrifter samt i strategiprosesser og forbedringsprosesser for økonomistyring mv.

Olav Stokkenes legger til:

– Eksempelvis opplever vi akkurat nå koronarelaterte behov hos kundene våre knyttet til kvalitetssikring av søknader og grunnlag for støtte og finansiering, permittering og ansatte, virksomhetsoverdragelser, kostnadskontroll og kapitalfrigjøring, opplysninger i rapportering og regnskap, styreansvar og skatteregler.

– Hvordan feires jubileet?

– Med mange frister og mye overtid nå på våren, skyver vi normalt avslutninger og feiringer fram mot sommeren. Selv om det er korona-unntakstilstand på mange måter må vi selvsagt markere 175-års jubileet skikkelig i år. Feiringen vil nok bli lagt til en av våre kunder når vi får anledning til å samle alle våre medarbeidere – for feiringen må jo alle våre medarbeidere være med på.

Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Deloitte fyller 175 år i år, og de ansatte har stor respekt for firmaets historie. Dette sier Roar Skuland (regional leder), Olav Kristian Stokkenes og Jens Petter Pedersen, alle partnere i Deloitte Sørlandet.

– Deloitte Sørlandet er sterkt lokalt forankret og drar samtidig stor nytte av å være del av en integrert global organisasjon som faktisk er verdens største profesjonelle firma. De store revisjonsfirmaene ble etablert i sin tid fordi det var behov for at revisor kunne følge sine kunder over hele verden, og det er særlig viktig i Norge og på Sørlandet som har en åpen og utadrettet økonomi, forteller revisorene Roar Skuland og Olav Kristian Stokkenes, og advokat Jens Petter Pedersen. De er 3 av i alt 5 partnere i Deloitte Sørlandet.

Om jubileet sier de:

– Man får respekt for historien til Deloitte, og om kriser, kriger og teknologiske skift som Deloitte har overlevd i 175 år og hver gang kommet styrket ut av. Dette har påvirket virksomheten, og vi får innblikk i hvilke grep, verdier og strategiske valg som har ført virksomheten dit den er i dag. Det å jobbe i en såpass gammel bedrift gjør at en blir ydmyk og føler seg privilegert når man har direkte tilgang til så mye erfaring, kunnskap og muligheter både internt og hos kundene våre. Historien har lært oss at tillit sammen med kompetanse er det viktigste aktiva som gjør oss bærekraftige over tid.

– Hvordan har utviklingen vært i Deloitte Kristiansand?

– Deloitte på Sørlandet har røtter tilbake til rett etter krigen i lokale revisjonsfirma, som Deloitte har kjøpt opp i perioden fra 1973 og frem til i dag og deretter utviklet videre. Deloitte på Sørlandet startet sitt første oppkjøp i 1973. Gjennom naturlig vekst samt oppkjøp i Kristiansand, Grimstad og Lyngdal, og etablering av integrert advokat- og konsulentvirksomhet, er vi nå over 40 medarbeidere fordelt på fire kontorer. På grunn av bredden i bransjer vi betjener, størrelse og kompleksitet hos kundene våre, har vi klart å frembringe et lokalt miljø med mye ulik kompetanse til nytte for våre kunder. Det har vært en veldig utvikling særlig de siste 25 årene, hvor vår omsetning målt i kroner har økt ti ganger.

– Hvordan opplever dere etterspørselen? Hvordan benytter bedrifter seg av Deloitte på Sørlandet?

– Deloitte Sørlandet opplever økning i etterspørselen etter våre tjenester sammen med veksten i det lokale næringslivet, og behov for våre tjenester øker ved økt krav til våre kunder fra markedet og myndigheter. Vi leverer mange tjenester og type kompetanse til både små og store virksomheter, men det er revisjonsrelaterte tjenester som utgjør hoveddelen. Der virksomheter opplever kompleksitet, risiko, regelendringer og utfordringer, tilbyr vi løsninger og støtte til kundene våre. Vi bistår i forbindelse med oppkjøp og salg av bedrifter samt i strategiprosesser og forbedringsprosesser for økonomistyring mv.

Olav Stokkenes legger til:

– Eksempelvis opplever vi akkurat nå koronarelaterte behov hos kundene våre knyttet til kvalitetssikring av søknader og grunnlag for støtte og finansiering, permittering og ansatte, virksomhetsoverdragelser, kostnadskontroll og kapitalfrigjøring, opplysninger i rapportering og regnskap, styreansvar og skatteregler.

– Hvordan feires jubileet?

– Med mange frister og mye overtid nå på våren, skyver vi normalt avslutninger og feiringer fram mot sommeren. Selv om det er korona-unntakstilstand på mange måter må vi selvsagt markere 175-års jubileet skikkelig i år. Feiringen vil nok bli lagt til en av våre kunder når vi får anledning til å samle alle våre medarbeidere – for feiringen må jo alle våre medarbeidere være med på.

Tagger:,

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor