AA

Den som leter – finner!

  • Women in Business er en viktig møteplass for kvinner som vil opp og frem.

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Det finnes ikke lenger noen unnskyldning for ikke å ha en eneste kvinnelig foredragsholder, eller en eneste kvinne på listen til lederstillingen eller styrevervet. Kvinnene finnes, vi har 217 av dem i nettverket vårt.

For ett år siden etablerte vi i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen Women in Business, et forretningsnettverk for kvinner som enten har lederstilling i dag eller ambisjon om å få det. Rundt 200 kvinner deltok på lanseringen 7. mars i fjor, ett år senere teller vi 217 medlemmer.

Målet vårt er helt tydelig: Å styrke andelen kvinner på arenaer der beslutninger fattes. Det vil si i styrerommene, i ledergruppene, rundt møtebordene, i bystyresalen, i avisspaltene og på konferanser.

Andelen kvinnelige ledere i Vest-Agder er ikke mer enn 31,7 prosent. I 2014 var tallet 32,3, (SSBs likestillingsindeks). Tallet representerer totalen for alle sektorer og ulike nivåer. Siden utviklingen går sent, ønsker vi å hjelpe. Hjelpe dem som leter etter kvinnelige leder- eller styrekandidater, de som jakter nye, ekspertkilder eller dyktige foredragsholdere. I Women in Business har vi forskere, advokater, styreledere, eiendomsmeglere, gründere, studenter, toppledere, mellomledere, kvinner med lang ledererfaring og kvinner i startfasen av karrieren. Kvinner fra offentlig sektor og privat sektor.

Dermed finnes det ikke lenger noen unnskyldning for ikke å ha kvinner på listen. Det er samtidig på tide å parkere argumentet om at kvinnene mangler de “rette” ambisjonene. Vi har 217 kvinner som motbeviser denne påstanden.

Vi har også lyst til å applaudere de som bevisst jobber for å løfte fram kvinner. Som da Harald Furre i Fædrelandsvennen presenterte sin liste over potensielle, kvinnelige kandidater til nasjonale styreverv. Visst kunne listen hatt flere navn, men det er en god start. Og det synliggjør at det fremdeles er kjønnsskjevheter i styrerommene, og at Sørlandet er underrepresentert i nasjonale styrer. Eller når bedrifter som DnB og PwC går strategisk og skikkelig til verks for å legge langsiktige planer for å skape kjønnsbalanse i alle ledd av virksomheten.

I vår strategi i Women in Business sier vi at vi skal være en tydelig samfunnsaktør, som tar en posisjon i den offentlige debatten og som jobber for å synliggjøre de mange medlemmene i nettverket. Vi jobber for å styrke kompetansen til deltakerne, blant annet gjennom medietreningskurs, kurs i presentasjonsteknikk eller gjennom styreseminar.

Vi har en mentorordning, der mentorer som blant annet Saint-Gobains toppleder Hilde Brunvand Nordvik og Avigo-sjef Monica Grimstad er mentorer og bidrar med kompetanse og erfaring til yngre ledertalenter.

Så ønsker vi å utfordre tilbake: Hodejegerne og rekruttererne som skal finne kandidater til lederstillinger og styreverv. Toppledere som skal sette sammen ledergrupper.  Journalister som skal finne kilder: Leter dere nesten utelukkende blant de kjente og rutinerte, eller søker dere, og satser dere, på nye, kommende talenter?

Et sted å starte kan være å søke i den åpne LinkedIn-gruppen til  Women in Business Sørlandet. Her er et mangfold av kvinner, med ulik bakgrunn, i ulik alder og i ulike posisjoner enten med ledererfaring allerede – eller et ønske om å få det.

SIGNERT:

Styringsgruppen i Women in Business

Helle I. Mellingen (VAF)

Vibeke Holm Ruud (Dyreparken)

Vibekke Hellesund (Hennig-Olsen Is)

Anita Dietrichson (Næringsforeningen i Kristiansandsregionen)

Ingrid Michalsen (Næringsforeningen i Kristiansandsregionen)

Tina Abrahamsen (Business region Kristiansand)

Nina Moland Andersen (Color Line)

Nina Torjesen (Evry)

 

Annonse
Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Annonse
Det finnes ikke lenger noen unnskyldning for ikke å ha en eneste kvinnelig foredragsholder, eller en eneste kvinne på listen til lederstillingen eller styrevervet. Kvinnene finnes, vi har 217 av dem i nettverket vårt.

For ett år siden etablerte vi i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen Women in Business, et forretningsnettverk for kvinner som enten har lederstilling i dag eller ambisjon om å få det. Rundt 200 kvinner deltok på lanseringen 7. mars i fjor, ett år senere teller vi 217 medlemmer.

Målet vårt er helt tydelig: Å styrke andelen kvinner på arenaer der beslutninger fattes. Det vil si i styrerommene, i ledergruppene, rundt møtebordene, i bystyresalen, i avisspaltene og på konferanser.

Andelen kvinnelige ledere i Vest-Agder er ikke mer enn 31,7 prosent. I 2014 var tallet 32,3, (SSBs likestillingsindeks). Tallet representerer totalen for alle sektorer og ulike nivåer. Siden utviklingen går sent, ønsker vi å hjelpe. Hjelpe dem som leter etter kvinnelige leder- eller styrekandidater, de som jakter nye, ekspertkilder eller dyktige foredragsholdere. I Women in Business har vi forskere, advokater, styreledere, eiendomsmeglere, gründere, studenter, toppledere, mellomledere, kvinner med lang ledererfaring og kvinner i startfasen av karrieren. Kvinner fra offentlig sektor og privat sektor.

Dermed finnes det ikke lenger noen unnskyldning for ikke å ha kvinner på listen. Det er samtidig på tide å parkere argumentet om at kvinnene mangler de “rette” ambisjonene. Vi har 217 kvinner som motbeviser denne påstanden.

Vi har også lyst til å applaudere de som bevisst jobber for å løfte fram kvinner. Som da Harald Furre i Fædrelandsvennen presenterte sin liste over potensielle, kvinnelige kandidater til nasjonale styreverv. Visst kunne listen hatt flere navn, men det er en god start. Og det synliggjør at det fremdeles er kjønnsskjevheter i styrerommene, og at Sørlandet er underrepresentert i nasjonale styrer. Eller når bedrifter som DnB og PwC går strategisk og skikkelig til verks for å legge langsiktige planer for å skape kjønnsbalanse i alle ledd av virksomheten.

I vår strategi i Women in Business sier vi at vi skal være en tydelig samfunnsaktør, som tar en posisjon i den offentlige debatten og som jobber for å synliggjøre de mange medlemmene i nettverket. Vi jobber for å styrke kompetansen til deltakerne, blant annet gjennom medietreningskurs, kurs i presentasjonsteknikk eller gjennom styreseminar.

Vi har en mentorordning, der mentorer som blant annet Saint-Gobains toppleder Hilde Brunvand Nordvik og Avigo-sjef Monica Grimstad er mentorer og bidrar med kompetanse og erfaring til yngre ledertalenter.

Så ønsker vi å utfordre tilbake: Hodejegerne og rekruttererne som skal finne kandidater til lederstillinger og styreverv. Toppledere som skal sette sammen ledergrupper.  Journalister som skal finne kilder: Leter dere nesten utelukkende blant de kjente og rutinerte, eller søker dere, og satser dere, på nye, kommende talenter?

Et sted å starte kan være å søke i den åpne LinkedIn-gruppen til  Women in Business Sørlandet. Her er et mangfold av kvinner, med ulik bakgrunn, i ulik alder og i ulike posisjoner enten med ledererfaring allerede – eller et ønske om å få det.

SIGNERT:

Styringsgruppen i Women in Business

Helle I. Mellingen (VAF)

Vibeke Holm Ruud (Dyreparken)

Vibekke Hellesund (Hennig-Olsen Is)

Anita Dietrichson (Næringsforeningen i Kristiansandsregionen)

Ingrid Michalsen (Næringsforeningen i Kristiansandsregionen)

Tina Abrahamsen (Business region Kristiansand)

Nina Moland Andersen (Color Line)

Nina Torjesen (Evry)

 

Tagger:

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor