AA

Den store smittesporingsdugnaden

Medlemsnytt

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

I flere byer diskuteres det behov for registrering av besøkende, særlig på utesteder og i butikker. Knowit Sør stilte seg spørsmålet “hvorfor vente på et krav?”, og utarbeidet en ny tjeneste.

Ved hjelp av en QR kode kan kunder og besøkende registrere seg selv, slik at man enkelt kan ha oversikt over hvem som har vært i lokalet.

Nina Torjesen fra Knowit sier:

– Vi ser for oss at det fremover vil oppleves som god kundeservice å tilby trygghet om at man blir varslet dersom man kan ha vært utsatt for covid-19 smitte.

Fordelene med å ha oversikt over besøkende er betydelige.

– Dersom en av de ansatte eller gjester får påvist covid-19 kan en hindre store smitteutbrudd ved at kommunen raskt får varslet andre ansatte og gjester og satt dem i karantene. Bedriften blir en aktiv og god medspiller når oversikten er tilgjengelig, sier Torjesen.

– Hvorfor valgte dere å utarbeide denne tjenesten?

– Vi opprettet i utgangspunktet en QR kode for å registrere ansatte og kunder som var innom våre lokaler. Dette er enkelt å gjøre i Microsoft 365, alle som har det kan opprette en slik løsning selv. Samtidig opplevde vi at utesteder, butikker og ikke minst idrettslag noterte tilstedeværende med penn og papir. Det er både tid- og ressurskrevende. Kø skaper det også. Mange av disse aktørene har ikke mulighet til å opprette en digital registrering selv, eller kjenner seg ikke trygge nok når det gjelder håndtering av persondata og sletting, forteller Torjesen.

Resultatet er lanseringen av Korteks, en tjeneste fra Knowit Sør som bidrar til smittesporingsdugnaden. En trenger ingen software; ansatte og gjester registrerer seg selv, Knowit passer på innsendt data og sletter den etter kort tid.

– Ved behov utleverer bedriften data til kommunen for hjelpe dem med smittesporing, forteller Torjesen og avslutter:

– Vi gleder oss til jul og håper vi kan feire den sammen med våre kjære, gamle som unge. Det motiverer oss til å gjøre en innsats i smittesporingsdugnaden.

Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
I flere byer diskuteres det behov for registrering av besøkende, særlig på utesteder og i butikker. Knowit Sør stilte seg spørsmålet "hvorfor vente på et krav?", og utarbeidet en ny tjeneste.

Ved hjelp av en QR kode kan kunder og besøkende registrere seg selv, slik at man enkelt kan ha oversikt over hvem som har vært i lokalet.

Nina Torjesen fra Knowit sier:

– Vi ser for oss at det fremover vil oppleves som god kundeservice å tilby trygghet om at man blir varslet dersom man kan ha vært utsatt for covid-19 smitte.

Fordelene med å ha oversikt over besøkende er betydelige.

– Dersom en av de ansatte eller gjester får påvist covid-19 kan en hindre store smitteutbrudd ved at kommunen raskt får varslet andre ansatte og gjester og satt dem i karantene. Bedriften blir en aktiv og god medspiller når oversikten er tilgjengelig, sier Torjesen.

– Hvorfor valgte dere å utarbeide denne tjenesten?

– Vi opprettet i utgangspunktet en QR kode for å registrere ansatte og kunder som var innom våre lokaler. Dette er enkelt å gjøre i Microsoft 365, alle som har det kan opprette en slik løsning selv. Samtidig opplevde vi at utesteder, butikker og ikke minst idrettslag noterte tilstedeværende med penn og papir. Det er både tid- og ressurskrevende. Kø skaper det også. Mange av disse aktørene har ikke mulighet til å opprette en digital registrering selv, eller kjenner seg ikke trygge nok når det gjelder håndtering av persondata og sletting, forteller Torjesen.

Resultatet er lanseringen av Korteks, en tjeneste fra Knowit Sør som bidrar til smittesporingsdugnaden. En trenger ingen software; ansatte og gjester registrerer seg selv, Knowit passer på innsendt data og sletter den etter kort tid.

– Ved behov utleverer bedriften data til kommunen for hjelpe dem med smittesporing, forteller Torjesen og avslutter:

– Vi gleder oss til jul og håper vi kan feire den sammen med våre kjære, gamle som unge. Det motiverer oss til å gjøre en innsats i smittesporingsdugnaden.

Tagger:, , ,

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor