AA

– Dere er vårt viktigste talerør for næringslivet

 • Harald Furre og kommunalutvalgets medlemmer får innsikt i tilstanden i regionens næringsliv.
 • 2017-10-31 09.21.18
  Styreleder i Næringsforeningen Jan-Willy Føreland, presenterer.
 • 2017-10-31 09.10.29
  Anita S. Dietrichson presenterer overordnet retning for hvordan næringsforeningen skal jobbe framove.r
 • 2017-10-31 10.54.21
  Tor Sommerseth trer snart av som rådmann i Kristiansand. Her fra møtet med kommunalutvalget.

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

To ganger i året møter Næringsforeningen i Kristiansandsregionen kommunalutvalget i Kristiansand for å orientere om status i næringslivet. – Dere har vokst til å bli talerør nummer én for næringslivet, uttalte Harald Furre etter møtet.

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen orienterte tirsdag denne uken kommunalutvalget i Kristiansand om status og utsikter for næringslivet i regionen. I tillegg til å orientere om avtalen som er inngått med Universitetet i Agder, og de sju næringsforeningen i regionen, og om hva Næringsforeningen legger i utspillet om at Kristiansand må bli en «JA-kommune».

– Vi jobber for å styrke næringslivet i regionen. Regionen vår har vært hardt rammet av nedgangen i oljeprisen, med den påfølgende reduksjon i etterspørsel etter varer og tjenester produsert nettopp til denne industrien. Derfor hadde vi forberedt oss godt før møtet og sett på noen utvalgte parametere, samt foretatt noen kvalitative undersøkelser. Det vi får tilbakemelding om fra næringslivet, er at det verste ligger bak oss, og at trenden nå peker oppover og i riktig retning, sier Anita S. Dietrichson, administrerende direktør i Næringsforeningen.

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen og Kristiansand kommune avholder to årlige møter sammen, et om våren og et om høsten, for å få en tettere oppdatering på næringslivet i regionen.

I dette ble møtet ble også ledighetstallene fra NAV og sysselsettingstallene fra SSB diskutert.

– Og vi ser at vi har en jobb å gjøre, spesielt opp mot yngre personer, i vår region, påpekte Dietrichson.

Ordfører Harald Furre sier næringsforeningens statusrapport fra næringslivet er svært verdifull for kommunalutvalget.

– Dere har vokst til å bli talerør nummer én for næringslivet, poengterte Furre.

Fakta om utviklingen i regionen:

 • Varebilsalget i regionen når et rekordhøyt nivå, og øker med over 40 prosent fra i fjor (Geografi: Kristiansand politidistrikt(Lillesand-Mandal+ Setesdalen opp til Hovden).
 • Utleie av kontorlokaler går bedre enn før. Et vanlig omsetningsnivå på eiendom i regionen ligger på ca 500 millioner. I år ligger det allerede på ca 2 milliarder. likevel, ca 35.000kvm for mye ledig lokaler. Tilsvarer 1700 kontorarbeidsplasser, som igjen tilsier at rundt 2500-3000 arbeidsplasser må skapes totalt(ekstra) før vi er i balanse.
 • Bygg og anlegg ser også frem mot nye store prosjekter som er på vei til å realiseres. Det kan nevnes ny Varoddbro, E39, fengsel og veiprosjekter.
 • Kjevik: Det er en svak vekst i antall flypassasjerer. 0,5 prosent vekst pr dags dato. Dette tilsvarer rundt 4000 flere reisende.
 • Prosessindustrien gjør det bra, godt hjulpet av en svak kronekurs. Fra Nikkelverket kan vi for eksempel nevne at det skal investeres ca 280 millioner kr fra konsernet i anlegget her i byen. Det tilsvarer 100-150 ekstra innlede, utover det fast ansatt personellet.
 • For hotellmarkedet så er bildet noe mer nyansert. Helårsmarkedet er krevende, og 2018 forventes å fremdeles være krevende. Særlig med et nytt Thon Hotel Wergeland med ca 200 nye rom, samt at Caledonien kommer tilbake i markedet med nye rom. På den positive siden så skal man nevne at Kristiansand har den høyeste snittpris og omsetning per tilgjengelig rom i juli for andre år på rad.
 • Fra MHWhirth meldes det også om den første boreutstyrs-kontrakten på 3,5 år. Anslått verdi er på rundt 500 millioner. Det er heller ikke lenge siden de ble meldt om en vedlikeholdsavtale til 800 mill. fra samme selskap.
Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
To ganger i året møter Næringsforeningen i Kristiansandsregionen kommunalutvalget i Kristiansand for å orientere om status i næringslivet. - Dere har vokst til å bli talerør nummer én for næringslivet, uttalte Harald Furre etter møtet.

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen orienterte tirsdag denne uken kommunalutvalget i Kristiansand om status og utsikter for næringslivet i regionen. I tillegg til å orientere om avtalen som er inngått med Universitetet i Agder, og de sju næringsforeningen i regionen, og om hva Næringsforeningen legger i utspillet om at Kristiansand må bli en «JA-kommune».

– Vi jobber for å styrke næringslivet i regionen. Regionen vår har vært hardt rammet av nedgangen i oljeprisen, med den påfølgende reduksjon i etterspørsel etter varer og tjenester produsert nettopp til denne industrien. Derfor hadde vi forberedt oss godt før møtet og sett på noen utvalgte parametere, samt foretatt noen kvalitative undersøkelser. Det vi får tilbakemelding om fra næringslivet, er at det verste ligger bak oss, og at trenden nå peker oppover og i riktig retning, sier Anita S. Dietrichson, administrerende direktør i Næringsforeningen.

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen og Kristiansand kommune avholder to årlige møter sammen, et om våren og et om høsten, for å få en tettere oppdatering på næringslivet i regionen.

I dette ble møtet ble også ledighetstallene fra NAV og sysselsettingstallene fra SSB diskutert.

– Og vi ser at vi har en jobb å gjøre, spesielt opp mot yngre personer, i vår region, påpekte Dietrichson.

Ordfører Harald Furre sier næringsforeningens statusrapport fra næringslivet er svært verdifull for kommunalutvalget.

– Dere har vokst til å bli talerør nummer én for næringslivet, poengterte Furre.

Fakta om utviklingen i regionen:

 • Varebilsalget i regionen når et rekordhøyt nivå, og øker med over 40 prosent fra i fjor (Geografi: Kristiansand politidistrikt(Lillesand-Mandal+ Setesdalen opp til Hovden).
 • Utleie av kontorlokaler går bedre enn før. Et vanlig omsetningsnivå på eiendom i regionen ligger på ca 500 millioner. I år ligger det allerede på ca 2 milliarder. likevel, ca 35.000kvm for mye ledig lokaler. Tilsvarer 1700 kontorarbeidsplasser, som igjen tilsier at rundt 2500-3000 arbeidsplasser må skapes totalt(ekstra) før vi er i balanse.
 • Bygg og anlegg ser også frem mot nye store prosjekter som er på vei til å realiseres. Det kan nevnes ny Varoddbro, E39, fengsel og veiprosjekter.
 • Kjevik: Det er en svak vekst i antall flypassasjerer. 0,5 prosent vekst pr dags dato. Dette tilsvarer rundt 4000 flere reisende.
 • Prosessindustrien gjør det bra, godt hjulpet av en svak kronekurs. Fra Nikkelverket kan vi for eksempel nevne at det skal investeres ca 280 millioner kr fra konsernet i anlegget her i byen. Det tilsvarer 100-150 ekstra innlede, utover det fast ansatt personellet.
 • For hotellmarkedet så er bildet noe mer nyansert. Helårsmarkedet er krevende, og 2018 forventes å fremdeles være krevende. Særlig med et nytt Thon Hotel Wergeland med ca 200 nye rom, samt at Caledonien kommer tilbake i markedet med nye rom. På den positive siden så skal man nevne at Kristiansand har den høyeste snittpris og omsetning per tilgjengelig rom i juli for andre år på rad.
 • Fra MHWhirth meldes det også om den første boreutstyrs-kontrakten på 3,5 år. Anslått verdi er på rundt 500 millioner. Det er heller ikke lenge siden de ble meldt om en vedlikeholdsavtale til 800 mill. fra samme selskap.

Våre hovedsamarbeidspartnere