AA

Derfor egner Støleheia seg til batterifabrikk

 • Arkivbilde, Støleheia 2016

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Forslaget om å plassere batterifabrikken på Støleheia, er svært bra. Av flere grunner.

Men la oss først slå fast at etablering av en batterifabrikk i denne skalaen på Agder, er en av de beste nyhetene for vårt næringsliv på svært lang tid. Det peker vei mot en utvikling som er villet av alle parter i Agders næringsliv: Satsingen på grønne energiformer. Etableringen kopler seg på våre industrielle tradisjoner og fortrinn, bruker av våre rene strøm og er en bekreftelse på at retningsvalget regionen har tatt om å satse på ulike grønne energikilder, er riktig.

Så til forslaget som Kristiansand kommune har tatt initiativ til: At Morrows batterifabrikk på Agder havner på Støleheia. Arbeidet med å regulere det store området har begynt i samarbeid med Vennesla kommune, og det har vår fulle støtte.

Fabrikken skal ligge i Agder – det er det viktigste – men når endelig sted skal velges, mener vi Støleheia har flere fortrinn som bør gjøre det svært aktuelt:

 • Området er stort nok. Fabrikken vil kreve 500-700 dekar.
 • Støleheia er et knutepunkt for kraft. Det må ikke bygges ny infrastruktur for å skaffe nok strøm til fabrikken. En fullt utbygget fabrikk trenger opp mot 300 megawatt med strøm. Utover sparte kostnader, så slipper man også eventuelle interessekonflikter der kabelgaten må gå.
 • Det foreslåtte stedet har vann i nærheten som kan brukes til kjøling.
 • Det er nært flyplass, kompetansemiljøer innen akademia og næringsliv, prosessindustri det naturlig å samarbeide med, nær godsterminal for jernbane, enkel atkomst til stor havn og internasjonal flyplass.
 • Videre vil en lokalisering på Støleheia i Kristiansand være midt i et område man ser vil vokse i årene som kommer. Regionen har god tilgang på arbeidskraft og har lang erfaring i å ta imot kvalifisert utenlandsk arbeidskraft. Å være attraktiv for utenlandske spesialister er et av kravene som er satt. Ved en lokalisering på Støleheia er man også i en region som har gått gjennom en betydelig utvikling de siste årene, der tydelige urbane kvaliteter kombineres med nærhet til gode friluftsområder. Videre er Kristiansand omringet av bygder og byer med sterke kvaliteter som det er attraktivt å bosette seg i. I tillegg gir en maksimal uttelling i den pågående forbedring av veinettet i regionen, et stort bo- og arbeidsmarked å rekruttere fra.

Vi mener altså det er gode grunner til å velge Støleheia, men aller viktigst er det at fabrikken kommer til Agder.

 

Alexander Etsy Jensen

Styreleder Vennesla Næringsforening

 

Trond M Backer

Adm. dir. Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

Annonse
Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Annonse
Forslaget om å plassere batterifabrikken på Støleheia, er svært bra. Av flere grunner.

Men la oss først slå fast at etablering av en batterifabrikk i denne skalaen på Agder, er en av de beste nyhetene for vårt næringsliv på svært lang tid. Det peker vei mot en utvikling som er villet av alle parter i Agders næringsliv: Satsingen på grønne energiformer. Etableringen kopler seg på våre industrielle tradisjoner og fortrinn, bruker av våre rene strøm og er en bekreftelse på at retningsvalget regionen har tatt om å satse på ulike grønne energikilder, er riktig.

Så til forslaget som Kristiansand kommune har tatt initiativ til: At Morrows batterifabrikk på Agder havner på Støleheia. Arbeidet med å regulere det store området har begynt i samarbeid med Vennesla kommune, og det har vår fulle støtte.

Fabrikken skal ligge i Agder – det er det viktigste – men når endelig sted skal velges, mener vi Støleheia har flere fortrinn som bør gjøre det svært aktuelt:

 • Området er stort nok. Fabrikken vil kreve 500-700 dekar.
 • Støleheia er et knutepunkt for kraft. Det må ikke bygges ny infrastruktur for å skaffe nok strøm til fabrikken. En fullt utbygget fabrikk trenger opp mot 300 megawatt med strøm. Utover sparte kostnader, så slipper man også eventuelle interessekonflikter der kabelgaten må gå.
 • Det foreslåtte stedet har vann i nærheten som kan brukes til kjøling.
 • Det er nært flyplass, kompetansemiljøer innen akademia og næringsliv, prosessindustri det naturlig å samarbeide med, nær godsterminal for jernbane, enkel atkomst til stor havn og internasjonal flyplass.
 • Videre vil en lokalisering på Støleheia i Kristiansand være midt i et område man ser vil vokse i årene som kommer. Regionen har god tilgang på arbeidskraft og har lang erfaring i å ta imot kvalifisert utenlandsk arbeidskraft. Å være attraktiv for utenlandske spesialister er et av kravene som er satt. Ved en lokalisering på Støleheia er man også i en region som har gått gjennom en betydelig utvikling de siste årene, der tydelige urbane kvaliteter kombineres med nærhet til gode friluftsområder. Videre er Kristiansand omringet av bygder og byer med sterke kvaliteter som det er attraktivt å bosette seg i. I tillegg gir en maksimal uttelling i den pågående forbedring av veinettet i regionen, et stort bo- og arbeidsmarked å rekruttere fra.

Vi mener altså det er gode grunner til å velge Støleheia, men aller viktigst er det at fabrikken kommer til Agder.

 

Alexander Etsy Jensen

Styreleder Vennesla Næringsforening

 

Trond M Backer

Adm. dir. Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

Tagger:

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor