AA

– Det blir sikkert noen stormer

  • Etter noen måneder som statssekretær i Oslo er Harald Furre klar for å komme tilbake til Kristiansand.
spenn logo

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Harald Furre blir ny Kilden-direktør i en ekstra utfordrende tid. Men når Kunstsilo står ferdig, åpner det seg nye muligheter.

– Først av alt, Furre: Har du peiling på kultur?

– Jeg har rimelig bra peiling. Jeg er en ivrig bruker av kultur, og har jobbet tett opp mot kulturvirksomhet tidligere. Samtidig tenker jeg at Kilden først og fremst kan ses på som en virksomhet med kunnskapsarbeidere, og jeg har lang erfaring i ledelse av kunnskapsorganisasjoner hvor bedriftens verdier er de ansatte.

– Hva slags muligheter ser du for Kilden fremover?

– Kilden skal være et regionalt kraftsenter og utvikle seg til en markert kulturvirksomhet i Norden. Kilden har stor kraft selv, men også samarbeid med andre er viktig. Samspillet vi får med Kunstsilo, ny kulturskole og Vest-Agder-museet, er en unik anledning til å utvikle noe som står frem i det nordiske kulturmiljøet. Kunstsilo og Kilden kan sammen utvikle en nordisk profil, slik at publikum andre steder ønsker å komme hit.

– Du har vært statssekretær siden nyttår, hva er det som tiltrekker deg med Kilden-stillingen?

– Jeg er opptatt av å ha en jobb med mening, og det å være leder for Norges nest største scenekunstinstitusjoner veldig inspirerende. Kunst og kultur er viktig i folks liv, og viktig som utviklingskraft i samfunnet vårt. Både kunst som opplevelser og kultur som næring er interessant å jobbe videre med. Jobben som statssekretær har også vært spennende. Regjeringsapparatet er et stort beslutningsmaskineri med veldig innøvde retningslinjer på hvordan ting skal håndteres. Det er et imponerende system, som det har vært lærerikt å få innsikt i.

– Økonomien er en utfordring for Kilden for tiden, og etter koronaavlysningene vil det ikke bli noe enklere. Du har ikke begynt å angre på at du har begitt deg ut på dette?

– Neida, jeg har ikke det. Men det er åpenbart at det å begynne i denne jobben i en tid hvor Kilden er stengt og man taper publikumsinntekter, blir en ekstra utfordring. Det skal mye til at det ikke blir et dårlig økonomisk resultat i 2020. På lenger sikt handler det om å finne balansen mellom oppsetninger som trekker mye folk, og det å sprenge noen kunstneriske grenser.

– Utad kan du virke både streng og mild, hva slags ledertype er du?

– Streng og mild er en fin kombinasjon, synes jeg. Jeg forsøker å være tydelig, og samtidig en leder som lytter og er sensitiv for innspill fra omgivelsene. Jeg er nok bedre på visjoner og arbeidet med å nå målsettinger, enn detaljer. Da er det viktig å ha gode folk rundt seg på detaljene, og ha tillit til at de er kompetente på sine områder.

– Det kommer til å storme på Kilden innimellom, slik det også gjorde da du var ordfører. Er du en fyr som trives i stormer?

– Nei, jeg oppsøker ikke konflikter, men jeg er heller ikke en fyr som sier og mener ting bare for å få venner. Det blir sikkert noen stormer jeg må stå i, både interne og eksterne. Men det kan komme mye kreativt ut av uenighet også.

– Vi har sett eksempler på at kultur kan være polariserende i Kristiansand. Er det mulig å forene byen kulturelt?

– Til en viss grad, så tror jeg det. Det har tidvis vært en opphetet debatt om bruk av penger til kultur og kulturbygg i Kristiansand, og det er en debatt som alltid vil være i samfunnet. Jeg opplever at dørstokken til Kilden er lav, det er et sted for alle. Det er mange grupper til stede i mange ulike sammenhenger. Dette skal utvikles videre.

FAKTA: Harald Furre (55)

Stilling: Påtroppende administrerende direktør ved Kilden teater og konserthus.

Bakgrunn: Statssekretær i Kommunal- og Moderniseringsdepartementet fra januar 2020. Har blant annet vært ordfører i Kristiansand kommune, samt administrerende direktør i Oxford Research og Agderforskning. Utdannet siviløkonom med lang ledererfaring fra forsknings- og konsulentbransjen.

Bor i Kristiansand.

Familie: Gift, tre barn.

Leser: Krim og biografier.

Hører på: Alt fra coverlåter til klassisk musikk.

Gir meg energi: Interaksjon med folk, og naturopplevelser.

VIL DU MOTTA SPENN I POSTEN?

Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

VIL DU MOTTA SPENN I POSTEN?

Annonse
Harald Furre blir ny Kilden-direktør i en ekstra utfordrende tid. Men når Kunstsilo står ferdig, åpner det seg nye muligheter.

– Først av alt, Furre: Har du peiling på kultur?

– Jeg har rimelig bra peiling. Jeg er en ivrig bruker av kultur, og har jobbet tett opp mot kulturvirksomhet tidligere. Samtidig tenker jeg at Kilden først og fremst kan ses på som en virksomhet med kunnskapsarbeidere, og jeg har lang erfaring i ledelse av kunnskapsorganisasjoner hvor bedriftens verdier er de ansatte.

– Hva slags muligheter ser du for Kilden fremover?

– Kilden skal være et regionalt kraftsenter og utvikle seg til en markert kulturvirksomhet i Norden. Kilden har stor kraft selv, men også samarbeid med andre er viktig. Samspillet vi får med Kunstsilo, ny kulturskole og Vest-Agder-museet, er en unik anledning til å utvikle noe som står frem i det nordiske kulturmiljøet. Kunstsilo og Kilden kan sammen utvikle en nordisk profil, slik at publikum andre steder ønsker å komme hit.

– Du har vært statssekretær siden nyttår, hva er det som tiltrekker deg med Kilden-stillingen?

– Jeg er opptatt av å ha en jobb med mening, og det å være leder for Norges nest største scenekunstinstitusjoner veldig inspirerende. Kunst og kultur er viktig i folks liv, og viktig som utviklingskraft i samfunnet vårt. Både kunst som opplevelser og kultur som næring er interessant å jobbe videre med. Jobben som statssekretær har også vært spennende. Regjeringsapparatet er et stort beslutningsmaskineri med veldig innøvde retningslinjer på hvordan ting skal håndteres. Det er et imponerende system, som det har vært lærerikt å få innsikt i.

– Økonomien er en utfordring for Kilden for tiden, og etter koronaavlysningene vil det ikke bli noe enklere. Du har ikke begynt å angre på at du har begitt deg ut på dette?

– Neida, jeg har ikke det. Men det er åpenbart at det å begynne i denne jobben i en tid hvor Kilden er stengt og man taper publikumsinntekter, blir en ekstra utfordring. Det skal mye til at det ikke blir et dårlig økonomisk resultat i 2020. På lenger sikt handler det om å finne balansen mellom oppsetninger som trekker mye folk, og det å sprenge noen kunstneriske grenser.

– Utad kan du virke både streng og mild, hva slags ledertype er du?

– Streng og mild er en fin kombinasjon, synes jeg. Jeg forsøker å være tydelig, og samtidig en leder som lytter og er sensitiv for innspill fra omgivelsene. Jeg er nok bedre på visjoner og arbeidet med å nå målsettinger, enn detaljer. Da er det viktig å ha gode folk rundt seg på detaljene, og ha tillit til at de er kompetente på sine områder.

– Det kommer til å storme på Kilden innimellom, slik det også gjorde da du var ordfører. Er du en fyr som trives i stormer?

– Nei, jeg oppsøker ikke konflikter, men jeg er heller ikke en fyr som sier og mener ting bare for å få venner. Det blir sikkert noen stormer jeg må stå i, både interne og eksterne. Men det kan komme mye kreativt ut av uenighet også.

– Vi har sett eksempler på at kultur kan være polariserende i Kristiansand. Er det mulig å forene byen kulturelt?

– Til en viss grad, så tror jeg det. Det har tidvis vært en opphetet debatt om bruk av penger til kultur og kulturbygg i Kristiansand, og det er en debatt som alltid vil være i samfunnet. Jeg opplever at dørstokken til Kilden er lav, det er et sted for alle. Det er mange grupper til stede i mange ulike sammenhenger. Dette skal utvikles videre.

FAKTA: Harald Furre (55)

Stilling: Påtroppende administrerende direktør ved Kilden teater og konserthus.

Bakgrunn: Statssekretær i Kommunal- og Moderniseringsdepartementet fra januar 2020. Har blant annet vært ordfører i Kristiansand kommune, samt administrerende direktør i Oxford Research og Agderforskning. Utdannet siviløkonom med lang ledererfaring fra forsknings- og konsulentbransjen.

Bor i Kristiansand.

Familie: Gift, tre barn.

Leser: Krim og biografier.

Hører på: Alt fra coverlåter til klassisk musikk.

Gir meg energi: Interaksjon med folk, og naturopplevelser.

Tagger:

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor