AA

– Det digitale skiftet omfatter alle bransjer

  • Aslaug Hagestad Nag, daglig leder i Future Materials, skal prate om forretningsstrategi i et digitalt skifte.

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Aslaug Hagestad Nag, daglig leder i Future Materials er en av foredragsholderne under årets Olje- og Energikonferanse som går av stabelen 12. februar i Kilden Teater- og Konserthus.

– Det er viktig at bedriftene har en bred tilnærming til sitt arbeid med forretningsstrategi i det digitale skiftet, og ikke avgrenser dette til kun en overgang fra manuelle til automatiserte prosesser. Det digitale skiftet omfatter hele verdikjeden og alle bransjer, sier Hagestad Nag.

Hun har flere eksempler på yrker og bransjer hvor digitalisering vil være fremtredende, blant annet trekker hun frem drosjenæringa som får konkurranse fra førerløse biler og elektrikere som bruker VR-briller for å se koblingsskjemaene projisert foran koblingsskapet de jobber med. Videre nevner hun helsevesenet som har fjerndiagnostisering, roboter som personlige assistenter og mye annet.

– Brannvesenet får automatisk varsling fra smarte hus når det er unormal varmeutvikling, og brøytemannskapet får automatisk genererte kjøreruter basert på målestasjoner eller rapporter generert av de vanlige bilene som kjører på veiene, forteller Hagestad Nag.

Hun sier at da Mechatronic Innovation Lab (MIL) for noen uker siden ble utfordret til å komme opp med et yrke som ikke, eller i liten grad, blir påvirket av digitaliseringen var deres beste forslag presteyrket, fordi personlig tilstedeværelse fremdeles er sentralt i mange av deres gjerninger.

I Future Materials jobber de med materialteknologi og framtidens materialer for morgendagens produkter. Et skifte til nye design- og produksjonsmetoder, som for eksempel 3D-printing, mener hun gir andre tilnærminger og muligheter for materialvalg enn tradisjonelle produksjonsprosesser.

– Innen materialteknologi gir for eksempel 3D-printing nye muligheter for produktdesign og dermed materialvalg. Fuglenes hule skjelett er sterkt samtidig som det er veldig lett. Denne type strukturer lar seg ikke støpe eller maskinere uten videre etterarbeid, men kan fint 3D-printes, påpeker Hagestad Nag.

Future Materials gjør veien fra idé til produkt enklere og raskere gjennom å tilby tilgang til utstyr og industriell kompetanse innen materialteknologi, sirkulærøkonomi og nye produksjonsmetoder. Det kan ses på som en god form for delingsøkonomi i industrien.

– Hos oss kan du få tilgang til utstyr for testing, analyse eller pilotproduksjon av prøver og produkter, eller du kan benytte vår kompetanse til for eksempel å gjøre smarte materialvalg og optimalisere en produksjonsprosess, forteller Hagestad Nag, og fortsetter:

– Bedriftene kan også vurdere hvordan bi- og sidestrømmer fra produksjonen kan resirkuleres internt eller tilbys som nye produkter eksternt.

 

Olje- og Energikonferansen er et samarbeid mellom DNB, Næringsforeningen i Kristiansandsregionen og GCE Node, og avholdes i Kilden Teater- og Konserthus tirsdag 12. februar.

 

 

Annonse
Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Annonse
Aslaug Hagestad Nag, daglig leder i Future Materials er en av foredragsholderne under årets Olje- og Energikonferanse som går av stabelen 12. februar i Kilden Teater- og Konserthus.

– Det er viktig at bedriftene har en bred tilnærming til sitt arbeid med forretningsstrategi i det digitale skiftet, og ikke avgrenser dette til kun en overgang fra manuelle til automatiserte prosesser. Det digitale skiftet omfatter hele verdikjeden og alle bransjer, sier Hagestad Nag.

Hun har flere eksempler på yrker og bransjer hvor digitalisering vil være fremtredende, blant annet trekker hun frem drosjenæringa som får konkurranse fra førerløse biler og elektrikere som bruker VR-briller for å se koblingsskjemaene projisert foran koblingsskapet de jobber med. Videre nevner hun helsevesenet som har fjerndiagnostisering, roboter som personlige assistenter og mye annet.

– Brannvesenet får automatisk varsling fra smarte hus når det er unormal varmeutvikling, og brøytemannskapet får automatisk genererte kjøreruter basert på målestasjoner eller rapporter generert av de vanlige bilene som kjører på veiene, forteller Hagestad Nag.

Hun sier at da Mechatronic Innovation Lab (MIL) for noen uker siden ble utfordret til å komme opp med et yrke som ikke, eller i liten grad, blir påvirket av digitaliseringen var deres beste forslag presteyrket, fordi personlig tilstedeværelse fremdeles er sentralt i mange av deres gjerninger.

I Future Materials jobber de med materialteknologi og framtidens materialer for morgendagens produkter. Et skifte til nye design- og produksjonsmetoder, som for eksempel 3D-printing, mener hun gir andre tilnærminger og muligheter for materialvalg enn tradisjonelle produksjonsprosesser.

– Innen materialteknologi gir for eksempel 3D-printing nye muligheter for produktdesign og dermed materialvalg. Fuglenes hule skjelett er sterkt samtidig som det er veldig lett. Denne type strukturer lar seg ikke støpe eller maskinere uten videre etterarbeid, men kan fint 3D-printes, påpeker Hagestad Nag.

Future Materials gjør veien fra idé til produkt enklere og raskere gjennom å tilby tilgang til utstyr og industriell kompetanse innen materialteknologi, sirkulærøkonomi og nye produksjonsmetoder. Det kan ses på som en god form for delingsøkonomi i industrien.

– Hos oss kan du få tilgang til utstyr for testing, analyse eller pilotproduksjon av prøver og produkter, eller du kan benytte vår kompetanse til for eksempel å gjøre smarte materialvalg og optimalisere en produksjonsprosess, forteller Hagestad Nag, og fortsetter:

– Bedriftene kan også vurdere hvordan bi- og sidestrømmer fra produksjonen kan resirkuleres internt eller tilbys som nye produkter eksternt.

 

Olje- og Energikonferansen er et samarbeid mellom DNB, Næringsforeningen i Kristiansandsregionen og GCE Node, og avholdes i Kilden Teater- og Konserthus tirsdag 12. februar.

 

 

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor