AA
  • Forside
  • Aktuelt
  • – Det er en utfordrende, men også spennende tid som leder

– Det er en utfordrende, men også spennende tid som leder

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Ifølge Rolf Michaelsen, daglig leder og partner i rekrutteringsfirmaet Qualified Professionals, byr koronakrisen på viktig lærdom for bedriftsledere.

 

1) Hvordan rammes dere av koronakrisen?

Vi rammes av at noen rekrutteringsoppdrag blir satt på vent, og omtrent 20 av våre utleide medarbeidere har blitt permittert. Samtidig er det mange bedrifter som holder hjulene i gang og går bra, og vi opplever også en stor vilje blant bedriftene til å få ferdigstilt prosesser, spesielt til stillinger som er kritiske å få dekket inn.

Vi har likevel et lavere volum enn i en normalsituasjon, og har måtte ty til permitteringer internt i ulik prosentandel for å tilpasse oss situasjonen.

2) Hvordan utfordres du som leder i disse dager?

Det er en utfordrende, men også spennende tid som leder, da dette er en situasjon ingen i vår levealder har vært i tidligere og mye ny kunnskap må absorberes. Det viktige for meg er å ha en tett, ærlig og god dialog med hver enkelt ansatt slik at alle føler seg godt ivaretatt og sett.

Det er  spennende med tanke på å måtte tenke nytt, og nye muligheter å gjøre ting på. Vi har blant annet hatt fokus på internopplæring og kursing på temaer vi ikke har hatt tid til i en ellers hektisk hverdag, og digitale intervjuer fungerer veldig bra. Vi har også utviklet et nytt produkt som vi lanserer i disse dager.

3) Hva tror du blir de langsiktige konsekvensene av krisen, både for bedriften og samfunnet?

Forhåpentligvis vil det ikke ha for store konsekvenser for vår bedrift i det lange løp, vi evner å omstille oss etter markedet. Kortsiktig er konsekvensen lavere inntjening, men jeg er helt sikker på at markedet tar seg opp igjen.

Når det skjer er helt avhengig av hvor lenge samfunnet begrenses av ulike tiltak for å redusere smitten. For de av bedriftene som er avhengige av det internasjonale markedet er jeg redd det kan ta noe lengre tid før pilene peker oppover igjen.

4) Hva mener du om myndighetenes tiltak så langt. Har de truffet godt?

Vi er heldige som lever i Norge som har finansielle muskler og  muligheter til å gi målrettede tiltak som begrenser skadevirkningene av epidemien. Jeg synes myndighetene så langt har truffet godt med tiltakene, men det vil selvsagt alltid være bransjer og sektorer som vil føle at de ikke har blitt prioritert godt nok. Jeg mener likevel at totalbidraget fra myndighetene er bra.

5) Er det noe som har overrasket deg positivt i denne situasjonen?

Ja, mye! Spesielt menneskers evne til å tilpasse seg nye situasjoner har vært formidabelt bra. Det har også vært fantastisk hvordan våre ansatte har vist stor forståelse for tiltak vi må treffe i denne situasjonen, og at alle står opp for hverandre for at vi alle skal ha en levedyktig bedrift å komme tilbake til.

6) Hvordan kobler du av?

Etter lange dager med en kombinasjon av hjemmekontor med Teams-møter og intervjuer, hjemmeskole og hjemmebarnehage, er det deilig å koble av for seg selv med en tur i skogen eller langs strendene. Vi har heldigvis hatt mye fint vær i denne perioden, så det har vært deilig å koble av med med frisk luft og sol.

Annonse
Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Annonse
Ifølge Rolf Michaelsen, daglig leder og partner i rekrutteringsfirmaet Qualified Professionals, byr koronakrisen på viktig lærdom for bedriftsledere.

 

1) Hvordan rammes dere av koronakrisen?

Vi rammes av at noen rekrutteringsoppdrag blir satt på vent, og omtrent 20 av våre utleide medarbeidere har blitt permittert. Samtidig er det mange bedrifter som holder hjulene i gang og går bra, og vi opplever også en stor vilje blant bedriftene til å få ferdigstilt prosesser, spesielt til stillinger som er kritiske å få dekket inn.

Vi har likevel et lavere volum enn i en normalsituasjon, og har måtte ty til permitteringer internt i ulik prosentandel for å tilpasse oss situasjonen.

2) Hvordan utfordres du som leder i disse dager?

Det er en utfordrende, men også spennende tid som leder, da dette er en situasjon ingen i vår levealder har vært i tidligere og mye ny kunnskap må absorberes. Det viktige for meg er å ha en tett, ærlig og god dialog med hver enkelt ansatt slik at alle føler seg godt ivaretatt og sett.

Det er  spennende med tanke på å måtte tenke nytt, og nye muligheter å gjøre ting på. Vi har blant annet hatt fokus på internopplæring og kursing på temaer vi ikke har hatt tid til i en ellers hektisk hverdag, og digitale intervjuer fungerer veldig bra. Vi har også utviklet et nytt produkt som vi lanserer i disse dager.

3) Hva tror du blir de langsiktige konsekvensene av krisen, både for bedriften og samfunnet?

Forhåpentligvis vil det ikke ha for store konsekvenser for vår bedrift i det lange løp, vi evner å omstille oss etter markedet. Kortsiktig er konsekvensen lavere inntjening, men jeg er helt sikker på at markedet tar seg opp igjen.

Når det skjer er helt avhengig av hvor lenge samfunnet begrenses av ulike tiltak for å redusere smitten. For de av bedriftene som er avhengige av det internasjonale markedet er jeg redd det kan ta noe lengre tid før pilene peker oppover igjen.

4) Hva mener du om myndighetenes tiltak så langt. Har de truffet godt?

Vi er heldige som lever i Norge som har finansielle muskler og  muligheter til å gi målrettede tiltak som begrenser skadevirkningene av epidemien. Jeg synes myndighetene så langt har truffet godt med tiltakene, men det vil selvsagt alltid være bransjer og sektorer som vil føle at de ikke har blitt prioritert godt nok. Jeg mener likevel at totalbidraget fra myndighetene er bra.

5) Er det noe som har overrasket deg positivt i denne situasjonen?

Ja, mye! Spesielt menneskers evne til å tilpasse seg nye situasjoner har vært formidabelt bra. Det har også vært fantastisk hvordan våre ansatte har vist stor forståelse for tiltak vi må treffe i denne situasjonen, og at alle står opp for hverandre for at vi alle skal ha en levedyktig bedrift å komme tilbake til.

6) Hvordan kobler du av?

Etter lange dager med en kombinasjon av hjemmekontor med Teams-møter og intervjuer, hjemmeskole og hjemmebarnehage, er det deilig å koble av for seg selv med en tur i skogen eller langs strendene. Vi har heldigvis hatt mye fint vær i denne perioden, så det har vært deilig å koble av med med frisk luft og sol.

Tagger:,

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor