AA

– Det er nå arbeidet starter

 • Fra venstre Eli Skaranger og Frank Reichert fra Universitetet i Agder, Runar Brøvig, Jan Willy Føreland og Anita S. Dietrichson fra Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Arbeidet med å bemanne opp flere arbeidsgrupper for å få fart i samarbeidet mellom næringslivet og Universitetet i Agder, er nå i gang. Bedrifter fra Aust – og Vest-Agder, samt personer fra administrasjonene i næringsforeningene og NHO, skal delta i arbeidet.

– Det var en historisk avtale som ble gjort for få uker siden, og like historisk blir det nå at flere personer, bedrifter og representanter fra akademia skal sitte sammen for å se hvordan vi skal bli en enda bedre næringsregion, sier Anita S. Dietrichson, administrerende direktør i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.

– Det er nå arbeidet starter, vi gjør ord til handling og avtalen settes ut i livet, poengterer Dietrichson.

Det var den 20. juni at det ble inngått samarbeid mellom UiA, Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, Grimstad Næringsforening, Arendal Næringsforening, Lillesand Vekst, Lindesnesregionen næringshage, Setesdal Regionråd, Lister Nyskaping, og NHO Agder. Denne grupperingen skal sammen sørge for at målene for samarbeidet blir nådd.

– Dette vil bidra til et fantastisk løft for regionen. Jeg kjenner ikke til at lignende avtaler er gjort noen andre steder, sa UiA-rektor Frank Reichert da avtalen ble signert.

Fakta om samarbeidsavtalen med UiA:

Visjonen i samarbeidsavtalen mellom partene er klar: Agder skal være den ledende næringsregionen i Norge, med tett samarbeid mellom UiA og næringslivet i landsdelen.

I tillegg har partene blitt enige om følgende mål i avtalen:

 • Næringsforeningene/NHO vil, i samarbeid med UiA, arbeide for at næringslivet tilbyr praksisplasser for aktuelle studier ved UiA, slik at studentene får relevant næringslivserfaring.
 • Næringsforeningene/NHO og UiA vil videreutvikle Kompetansetorget og styrke samarbeidet om bachelor- og masteroppgaver. Næringsforeningene/NHO vil også bidra til at Kompetansetorget i større grad blir brukt for utlysning av relevante jobber for studenter og nyutdannede.
 • Næringsforeningene/NHO og UiA vil samarbeide om innovasjon, blant annet gjennom UiA Nyskaping. Et sentralt tiltak er systematisk mentorskap fra næringslivet.
 • Partene skal samarbeide om utvikling av universitetsbyene gjennom aktiv deltakelse i prosessene.
 • Partene skal bidra til etablering av relevante prosjekter der næringslivet og UiA sammen er involvert.
 • Næringsforeningene/NHO og UiA skal samarbeide om etter- og videreutdanning tilpasset næringslivets behov.
 • Representanter fra næringslivet bør involveres i utvikling av relevante studier
 • Partene skal synliggjøre felles prosjekter og aktiviteter.
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Arbeidet med å bemanne opp flere arbeidsgrupper for å få fart i samarbeidet mellom næringslivet og Universitetet i Agder, er nå i gang. Bedrifter fra Aust - og Vest-Agder, samt personer fra administrasjonene i næringsforeningene og NHO, skal delta i arbeidet.

– Det var en historisk avtale som ble gjort for få uker siden, og like historisk blir det nå at flere personer, bedrifter og representanter fra akademia skal sitte sammen for å se hvordan vi skal bli en enda bedre næringsregion, sier Anita S. Dietrichson, administrerende direktør i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.

– Det er nå arbeidet starter, vi gjør ord til handling og avtalen settes ut i livet, poengterer Dietrichson.

Det var den 20. juni at det ble inngått samarbeid mellom UiA, Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, Grimstad Næringsforening, Arendal Næringsforening, Lillesand Vekst, Lindesnesregionen næringshage, Setesdal Regionråd, Lister Nyskaping, og NHO Agder. Denne grupperingen skal sammen sørge for at målene for samarbeidet blir nådd.

– Dette vil bidra til et fantastisk løft for regionen. Jeg kjenner ikke til at lignende avtaler er gjort noen andre steder, sa UiA-rektor Frank Reichert da avtalen ble signert.

Fakta om samarbeidsavtalen med UiA:

Visjonen i samarbeidsavtalen mellom partene er klar: Agder skal være den ledende næringsregionen i Norge, med tett samarbeid mellom UiA og næringslivet i landsdelen.

I tillegg har partene blitt enige om følgende mål i avtalen:

 • Næringsforeningene/NHO vil, i samarbeid med UiA, arbeide for at næringslivet tilbyr praksisplasser for aktuelle studier ved UiA, slik at studentene får relevant næringslivserfaring.
 • Næringsforeningene/NHO og UiA vil videreutvikle Kompetansetorget og styrke samarbeidet om bachelor- og masteroppgaver. Næringsforeningene/NHO vil også bidra til at Kompetansetorget i større grad blir brukt for utlysning av relevante jobber for studenter og nyutdannede.
 • Næringsforeningene/NHO og UiA vil samarbeide om innovasjon, blant annet gjennom UiA Nyskaping. Et sentralt tiltak er systematisk mentorskap fra næringslivet.
 • Partene skal samarbeide om utvikling av universitetsbyene gjennom aktiv deltakelse i prosessene.
 • Partene skal bidra til etablering av relevante prosjekter der næringslivet og UiA sammen er involvert.
 • Næringsforeningene/NHO og UiA skal samarbeide om etter- og videreutdanning tilpasset næringslivets behov.
 • Representanter fra næringslivet bør involveres i utvikling av relevante studier
 • Partene skal synliggjøre felles prosjekter og aktiviteter.

Tagger:, , , , , , , ,

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor