AA

– Det er viktig med gode støttespillere

  • Jørn Kildedal (tv) fra KSI overleverer Diplomet til Salgs og Partneransvarlig Arne Simonsen. Rådgiver Asgeir Grøneng Hartveit fra IK Start bivåner det hele.
Medlemsnytt

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Kjøkkenservice Industrier (KSI) har valgt ut IK Start som inkluderende bedrift og hedret dem for dette.

– IK start har bidratt positivt til å prøve ut arbeidstakere og gi de praksisplass, samt funnet plass til ansettelse i ettertid, sier Jørn Kildedal, kvalitetsleder og inspirator hos KSI.

Det er viktig for oss å ha god dialog og gi noe tilbake til bedrifter som er dyktige til å tilrettelegge og jobbe sammen med oss for å gi arbeidstaker en best mulig opplevelse, fortsetter Kildedal.

En kommentar om hvilket nasjonalt neettverk dere er en del av.

Prosjektet inkluderende bedrift startet opp i vår og IK Start er den første bedriften KSI har tildelt diplom, men målet er å kunne hedre flere bedrifter i nær fremtid.

– Vi jobber sammen med mange dyktige bedrifter og det er mange som virkelig fortjener å få tittelen inkluderende bedrift, avslutter Kildedal.

Inkluderende bedrift har følgende mål:

  • Gjennom samarbeid kan vi gjøre «praksismarkedet» mer effektivt, finne gode matcher mellom arbeidssøker og arbeidsgiver og sammen bistå flere ut i arbeid.
  • Ordningen vil også omfatte rene utprøvingsavtaler og kvalifiseringsløp, og vil gi både deltager, arbeidsgiver og Vekst-, og attførings-bedriften klare og kommuniserte rammer for samarbeidet.
  • Ordningen vil anerkjenne og synliggjøre aktører i næringsliv og kommuner som gjør en forskjell gjennom å dokumentere gode samarbeid med et bevis/diplom, noe de kan bruke som dokumentasjon i anbudsprosesser og IA-arbeid.

Utvikling gjennom arbeid

ASVL er arbeidsgiver- og interesseforening for ca 220 av landets vekst- og attføringsbedrifter. Medlemsbedriftene tilbyr varig tilrettelagt arbeid (VTA) for personer med uførepensjon, og bistår arbeidssøkere på veien til jobb i andre bedrifter. Slik bidrar vi til å løfte enkeltindividene, samtidig som vi forsyner norsk næringsliv med kvalifisert arbeidskraft.

Mange av medlemsbedriftenes tiltaksdeltakere og -ansatte har flere år bak seg i ordinært arbeid, men har havnet i en situasjon der de trenger drahjelp for å komme seg opp en motbakke og videre i livet. Andre er unge mennesker som har falt ut fra skolen, personer med utviklingshemming, personer med rusproblemer, eller som av andre årsaker trenger ekstra bistand for å kunne mestre en jobb.

Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Kjøkkenservice Industrier (KSI) har valgt ut IK Start som inkluderende bedrift og hedret dem for dette.

– IK start har bidratt positivt til å prøve ut arbeidstakere og gi de praksisplass, samt funnet plass til ansettelse i ettertid, sier Jørn Kildedal, kvalitetsleder og inspirator hos KSI.

Det er viktig for oss å ha god dialog og gi noe tilbake til bedrifter som er dyktige til å tilrettelegge og jobbe sammen med oss for å gi arbeidstaker en best mulig opplevelse, fortsetter Kildedal.

En kommentar om hvilket nasjonalt neettverk dere er en del av.

Prosjektet inkluderende bedrift startet opp i vår og IK Start er den første bedriften KSI har tildelt diplom, men målet er å kunne hedre flere bedrifter i nær fremtid.

– Vi jobber sammen med mange dyktige bedrifter og det er mange som virkelig fortjener å få tittelen inkluderende bedrift, avslutter Kildedal.

Inkluderende bedrift har følgende mål:

  • Gjennom samarbeid kan vi gjøre «praksismarkedet» mer effektivt, finne gode matcher mellom arbeidssøker og arbeidsgiver og sammen bistå flere ut i arbeid.
  • Ordningen vil også omfatte rene utprøvingsavtaler og kvalifiseringsløp, og vil gi både deltager, arbeidsgiver og Vekst-, og attførings-bedriften klare og kommuniserte rammer for samarbeidet.
  • Ordningen vil anerkjenne og synliggjøre aktører i næringsliv og kommuner som gjør en forskjell gjennom å dokumentere gode samarbeid med et bevis/diplom, noe de kan bruke som dokumentasjon i anbudsprosesser og IA-arbeid.

Utvikling gjennom arbeid

ASVL er arbeidsgiver- og interesseforening for ca 220 av landets vekst- og attføringsbedrifter. Medlemsbedriftene tilbyr varig tilrettelagt arbeid (VTA) for personer med uførepensjon, og bistår arbeidssøkere på veien til jobb i andre bedrifter. Slik bidrar vi til å løfte enkeltindividene, samtidig som vi forsyner norsk næringsliv med kvalifisert arbeidskraft.

Mange av medlemsbedriftenes tiltaksdeltakere og -ansatte har flere år bak seg i ordinært arbeid, men har havnet i en situasjon der de trenger drahjelp for å komme seg opp en motbakke og videre i livet. Andre er unge mennesker som har falt ut fra skolen, personer med utviklingshemming, personer med rusproblemer, eller som av andre årsaker trenger ekstra bistand for å kunne mestre en jobb.

Tagger:

Våre hovedsamarbeidspartnere