AA

– Det må være enkelt å få tak i NAV

  • Diskusjonen gikk rundt bordene. Fra høyre: Øyvind Kittelsen (Dyreparken), Espen Øen (NAV), Åse Liv Bjønnum (Falck Helse) og Marianne Michaelsen (Glencore Nikkelverk).

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Da næringslivet ble invitert til å komme med innspill til fremtidens NAV denne uka, ble kjennskap til både bedrifter og arbeidstakere trukket frem som avgjørende for et godt samarbeid mellom partene.

– Skal vi lykkes i oppdraget vårt om å inkludere flere i arbeidslivet, så er arbeidsgiverne de viktigste samarbeidspartnerne. Det er de som sitter på nøkkelen, sier Marianne Bendtsen, fungerende leder for NAV Kristiansand.

Rundt 20 bedrifter var samlet hos Næringsforeningen onsdag denne uka, for å komme med sine innspill til hvordan fremtidens NAV kan bli en best mulig samarbeidspartner for næringslivet. NAV i Kristiansand, Søgne og Songdalen skal slås sammen, og fra 1. januar 2020 vil kontoret være Norges største.

– Når vi nå skal bygge et nytt kontor, er det viktig å høre hva målgruppen ønsker. Vi vil være en attraktiv samarbeidspartner for bedriftene, sier Bendtsen.

Kjennskap til bedriftene

Liv Aina Bjelland ved NAV Arbeidslivssenter i Vest-Agder loset deltakerne gjennom en workshop, hvor temaet var hvordan NAV kan ivareta arbeidsgiverperspektivet inn i ny organisasjon.

Liv Aina Bjelland, NAV Arbeidslivssenter Vest-Agder

– Siden NAVs oppstart i 2007 har det blitt gjort mange grep i organiseringen, men det er første gang det er en omstilling i NAV Kristiansand som gir mulighet til å åpne for innspill, forteller hun.

Flere av deltakerne var opptatt av realisme når det kommer til arbeidspraksis og rekruttering fra NAV.

– Man må se på hva som faktisk er mulig å tilrettelegge for. Ofte ser vi at det blir tilrettelagt for mye og over for lang tid, noe som ikke nødvendigvis er positivt for verken bedriften eller de ansatte. Dette krever at NAV har god kjennskap til både bransjer og bedrifter, og at NAV vet hvordan det private næringslivet fungerer er alfa omega, ble det sagt.

Å gjøre rekrutteringsprosessen så enkel og kort som mulig, var et annet gjentakende ønske fra bedriftene. Det samme gjelder kommunikasjon og tilgjengelighet.

– Det må være enkelt for arbeidsgiver å få tak i NAV, mente deltakerne.

Må markedsføre seg bedre

I løpet av workshopen kom det også frem at flere av NAVs tjenester i dag ikke synliggjøres nok, samt et ønske om å koble sammen rekruttering og sykefravær.

– Hvis man får inn en vikar for en som er sykmeldt er det en fin måte å teste ut en ny ansatt på. Da kan det hende vi beholder begge to dersom det er mulig, mente en.

Næringslivet var fornøyd med å bli spurt om å si sin mening.

– Jeg synes det er veldig bra at NAV faktisk spør brukerne, sier Erik Børresen ved Advokatfirma Tofte.

Han får støtte av Anita Gundersen fra Allkopi NetPrint. Hun trekker frem viktigheten av å gjøre det enkelt for næringslivet å forholde seg til NAV.

– Jeg tror på mer direkte kontakt mellom NAV og bedriften, slik at kommunikasjonen blir enklere, sier hun.

Næringsforeningen som medspiller

For Næringsforeningen har det vært viktig å bidra i arbeidet med å skape nye NAV.

– Næringsforeningen er opptatt av å fremme betydningen av å mobilisere den delen av arbeidskraftreserven som ikke i dag er i arbeid. Det har derfor vært naturlig for oss å involvere oss i arbeidet med å skape nye NAV Kristiansand. Arbeidsgiverne er en viktig part i den store inkluderingsdugnaden, og en nødvendig del av løsningen for å få mennesker i arbeid og aktivitet, sier Geir Jørgensen, administrerende direktør i Næringsforeningen.

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Da næringslivet ble invitert til å komme med innspill til fremtidens NAV denne uka, ble kjennskap til både bedrifter og arbeidstakere trukket frem som avgjørende for et godt samarbeid mellom partene.

– Skal vi lykkes i oppdraget vårt om å inkludere flere i arbeidslivet, så er arbeidsgiverne de viktigste samarbeidspartnerne. Det er de som sitter på nøkkelen, sier Marianne Bendtsen, fungerende leder for NAV Kristiansand.

Rundt 20 bedrifter var samlet hos Næringsforeningen onsdag denne uka, for å komme med sine innspill til hvordan fremtidens NAV kan bli en best mulig samarbeidspartner for næringslivet. NAV i Kristiansand, Søgne og Songdalen skal slås sammen, og fra 1. januar 2020 vil kontoret være Norges største.

– Når vi nå skal bygge et nytt kontor, er det viktig å høre hva målgruppen ønsker. Vi vil være en attraktiv samarbeidspartner for bedriftene, sier Bendtsen.

Kjennskap til bedriftene

Liv Aina Bjelland ved NAV Arbeidslivssenter i Vest-Agder loset deltakerne gjennom en workshop, hvor temaet var hvordan NAV kan ivareta arbeidsgiverperspektivet inn i ny organisasjon.

Liv Aina Bjelland, NAV Arbeidslivssenter Vest-Agder

– Siden NAVs oppstart i 2007 har det blitt gjort mange grep i organiseringen, men det er første gang det er en omstilling i NAV Kristiansand som gir mulighet til å åpne for innspill, forteller hun.

Flere av deltakerne var opptatt av realisme når det kommer til arbeidspraksis og rekruttering fra NAV.

– Man må se på hva som faktisk er mulig å tilrettelegge for. Ofte ser vi at det blir tilrettelagt for mye og over for lang tid, noe som ikke nødvendigvis er positivt for verken bedriften eller de ansatte. Dette krever at NAV har god kjennskap til både bransjer og bedrifter, og at NAV vet hvordan det private næringslivet fungerer er alfa omega, ble det sagt.

Å gjøre rekrutteringsprosessen så enkel og kort som mulig, var et annet gjentakende ønske fra bedriftene. Det samme gjelder kommunikasjon og tilgjengelighet.

– Det må være enkelt for arbeidsgiver å få tak i NAV, mente deltakerne.

Må markedsføre seg bedre

I løpet av workshopen kom det også frem at flere av NAVs tjenester i dag ikke synliggjøres nok, samt et ønske om å koble sammen rekruttering og sykefravær.

– Hvis man får inn en vikar for en som er sykmeldt er det en fin måte å teste ut en ny ansatt på. Da kan det hende vi beholder begge to dersom det er mulig, mente en.

Næringslivet var fornøyd med å bli spurt om å si sin mening.

– Jeg synes det er veldig bra at NAV faktisk spør brukerne, sier Erik Børresen ved Advokatfirma Tofte.

Han får støtte av Anita Gundersen fra Allkopi NetPrint. Hun trekker frem viktigheten av å gjøre det enkelt for næringslivet å forholde seg til NAV.

– Jeg tror på mer direkte kontakt mellom NAV og bedriften, slik at kommunikasjonen blir enklere, sier hun.

Næringsforeningen som medspiller

For Næringsforeningen har det vært viktig å bidra i arbeidet med å skape nye NAV.

– Næringsforeningen er opptatt av å fremme betydningen av å mobilisere den delen av arbeidskraftreserven som ikke i dag er i arbeid. Det har derfor vært naturlig for oss å involvere oss i arbeidet med å skape nye NAV Kristiansand. Arbeidsgiverne er en viktig part i den store inkluderingsdugnaden, og en nødvendig del av løsningen for å få mennesker i arbeid og aktivitet, sier Geir Jørgensen, administrerende direktør i Næringsforeningen.

Tagger:, , ,

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor