AA

– Det skal være kort vei inn til oss

  • Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen (Frp) presenterte statsbudsjettet hos Næringsforeningen denne uka.

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Det sa eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen (Frp) etter at hun hadde presentert regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019 mandag ettermiddag.

Presentasjonen skjedde i Næringsforeningens lokaler i Kristiansand der Gisle Saudland Meininger (Frp), Ingunn Foss (H), Åshild Bruun-Gundersen (Frp) og Svein Harberg (H) fra Sørlandsbenken bidro sammen med Michaelsen. I tillegg var Petter Toldnæs fra regjeringspartiet Venstre med.

Da politikerne var samlet til spørsmål etterpå var budskapet tydelig: De vil lytte til landsdelen og jobbe for å få sakene gjennom. Når en sak er gjennomført, er de klare for en ny.

Leder av Sørlandsbenken Svein Harberg (H) pekte på at flere saker er gjennomført, blant annet innen veiutbygging, selv om de gjerne skulle hatt ny Kjevikvei inn i neste års budsjett. Nå jobbes det blant annet aktivt for finansiering av Felles løft i regi av Næringsforeninger i regionen, UiA og NHO og helselaben ved MIL i Grimstad.

– Vi har fått til mye bra de siste årene, sa han.

– Det er slutt med tiden da vi sto med lua i hånden. Det tror jeg de har merket. Sørlandet er ikke bare laber bris og makrell, tilføyde Michaelsen.

Svein Harberg (H) er leder for Sørlandsbenken.

– Husk det, at det er jo ei åpen dør til oss. Svein leder Sørlandsbenken og jeg sitter borte i regjeringen, men vi har god kontakt, hver måned har vi møte sammen. Det skal være kort vei inn til oss for dere, med ideer, spørsmål. Det skal ikke være høy mur mellom – bare å ta kontakt, fortsatte hun.

Harberg tilføyde at politikerne bare er en mail unna.

– Har dere noe konkret dere vil løfte inn, ta kontakt så stiller vi, lovet han.

Vidar Skaaland i Søgne og Greipstad Sparebank er imponert over at politikerne stilte så sterkt opp og gav en så tydelig invitasjon.

– Det tror jeg er smart gjort og er bra for vår region. Vi har mange sterke talspersoner for regionen, sier Skaaland.

Nøkternt budsjett

Hovedbudskapet til Åse Michaelsen som regjeringens representant, var at budsjettet er nøkternt fordi tidene er gode. Samtidig handler det om å omstille økonomien og næringslivet for de endringene som kommer blant annet med digitalisering. Her hører flere ut i arbeid og livslang læring til: Ingen skal måtte ut av jobb fordi de ikke har kompetansen. Da skal god etter- og videreutdanning sikre dem en plass i arbeidslivet.

– Statsbudsjettet 2019 er et ansvarlig budsjett som sikrer fortsatt vekstkraft i økonomien, sa hun.

Nøkternheten vises i mindre uttak fra oljeformuen: 2,7 prosent mot den nye handlingsregelen på 3.

Det var få konkrete saker til Agderfylkene i denne presentasjonen utover det som er kjent: Ny E39 og ellers satsing på samferdsel i begge fylkene, bygging av fengsler og lokalisering av fylkesmennenes fellesadministrasjon i Arendal som gir ti nye statlige, arbeidsplasser. For næringslivet generelt, er kutt i selskapsskatten til nivået som ellers er EU, et konkret tiltak.

Ingunn Foss (H) og Åshild Bruun-Gundersen (Frp) presenterte satsningene i Agder.

Respons

– Vi er godt fornøyd med det Sørlandet har fått til i statsbudsjettet. Vi opplever at våre politikere fanger opp signalene og klarer å få gehør for viktige behov. Så er det noen som får tildelt mye, som Kunstsilo og Stine Sofie Stiftelsen, og andre aktører som ikke er fullt så fornøyd som eksempelvis UiA. Vi skulle gjerne sett Kjevikveien inne. Slik er det bare. Mest spennende blir det jo å se på hva som skjer i det videre spillet når forhandlingene skal starte, om det blir en regjeringskrise, slik enkelte KrF topper antyder, sier Anita S Dietrichson, administrerende direktør i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen (NIKR).

Regiondirektør Siri Mathiesen i NHO berømmet agderpolitikerne for å være lydhøre.

– Dere har vært gode på å lytte. Derfor tror jeg tiltakene deres treffer så godt. Jeg må berømme dere, at dere løfter kompetansereformen, dere snur Norge inn i den nødvendige omstillingen. Når denne først begynner så går det veldig fort, sa hun.

Budsjettet som sådan oppsummerer hun slik:

– Vi karakteriserer statsbudsjettet som trygt, stødig og næringsvennlig. Landet går heldigvis mye, mye bedre, vi ser ledigheten gå ned, sier hun.

Grønt skifte

Liv Britt Kambo som blant annet er direktør i Kambo eiendom og sitter i styret til Næringsforeningen, savnet en enda mer tydelig miljøprofil i budsjettet: Tanker om hvordan næringslivet kan komme lenger med det bærekraftige, grønne skiftet. Hun peker på en rapport fra FNs Klimapanel som kom mandag der grønt skifte og økonomisk bærekraft var tema.

– Vi har sett flere bedrifter i Sverige og andre steder som får støtte til innovasjon her. Jeg kunne tenke meg at budsjettet la opp til konkret handlingsplan her. Den kunne vært enda mer tydelig på at utfordringen ikke bare går på konkrete tiltak som bil og transport, men hele bredden av det næringslivet driver med, sier hun og berømmer samtidig at Geitmyra får midler.

Kambo hadde også ros til regjeringen:

– Det er også bra at vi får veier nå, det er knallbra at de har fått inn så mye der. Og satsingen på kultur er veldig, veldig bra. Det er gøy å være sørlending.

Hun er samtidig veldig tilfreds med den åpne døren Sørlandsbenken viser overfor landsdelen:

– Jeg liker at vi får si i fra om hva vi vil ha.

Annonse
Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Annonse
Det sa eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen (Frp) etter at hun hadde presentert regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019 mandag ettermiddag.

Presentasjonen skjedde i Næringsforeningens lokaler i Kristiansand der Gisle Saudland Meininger (Frp), Ingunn Foss (H), Åshild Bruun-Gundersen (Frp) og Svein Harberg (H) fra Sørlandsbenken bidro sammen med Michaelsen. I tillegg var Petter Toldnæs fra regjeringspartiet Venstre med.

Da politikerne var samlet til spørsmål etterpå var budskapet tydelig: De vil lytte til landsdelen og jobbe for å få sakene gjennom. Når en sak er gjennomført, er de klare for en ny.

Leder av Sørlandsbenken Svein Harberg (H) pekte på at flere saker er gjennomført, blant annet innen veiutbygging, selv om de gjerne skulle hatt ny Kjevikvei inn i neste års budsjett. Nå jobbes det blant annet aktivt for finansiering av Felles løft i regi av Næringsforeninger i regionen, UiA og NHO og helselaben ved MIL i Grimstad.

– Vi har fått til mye bra de siste årene, sa han.

– Det er slutt med tiden da vi sto med lua i hånden. Det tror jeg de har merket. Sørlandet er ikke bare laber bris og makrell, tilføyde Michaelsen.

Svein Harberg (H) er leder for Sørlandsbenken.

– Husk det, at det er jo ei åpen dør til oss. Svein leder Sørlandsbenken og jeg sitter borte i regjeringen, men vi har god kontakt, hver måned har vi møte sammen. Det skal være kort vei inn til oss for dere, med ideer, spørsmål. Det skal ikke være høy mur mellom – bare å ta kontakt, fortsatte hun.

Harberg tilføyde at politikerne bare er en mail unna.

– Har dere noe konkret dere vil løfte inn, ta kontakt så stiller vi, lovet han.

Vidar Skaaland i Søgne og Greipstad Sparebank er imponert over at politikerne stilte så sterkt opp og gav en så tydelig invitasjon.

– Det tror jeg er smart gjort og er bra for vår region. Vi har mange sterke talspersoner for regionen, sier Skaaland.

Nøkternt budsjett

Hovedbudskapet til Åse Michaelsen som regjeringens representant, var at budsjettet er nøkternt fordi tidene er gode. Samtidig handler det om å omstille økonomien og næringslivet for de endringene som kommer blant annet med digitalisering. Her hører flere ut i arbeid og livslang læring til: Ingen skal måtte ut av jobb fordi de ikke har kompetansen. Da skal god etter- og videreutdanning sikre dem en plass i arbeidslivet.

– Statsbudsjettet 2019 er et ansvarlig budsjett som sikrer fortsatt vekstkraft i økonomien, sa hun.

Nøkternheten vises i mindre uttak fra oljeformuen: 2,7 prosent mot den nye handlingsregelen på 3.

Det var få konkrete saker til Agderfylkene i denne presentasjonen utover det som er kjent: Ny E39 og ellers satsing på samferdsel i begge fylkene, bygging av fengsler og lokalisering av fylkesmennenes fellesadministrasjon i Arendal som gir ti nye statlige, arbeidsplasser. For næringslivet generelt, er kutt i selskapsskatten til nivået som ellers er EU, et konkret tiltak.

Ingunn Foss (H) og Åshild Bruun-Gundersen (Frp) presenterte satsningene i Agder.

Respons

– Vi er godt fornøyd med det Sørlandet har fått til i statsbudsjettet. Vi opplever at våre politikere fanger opp signalene og klarer å få gehør for viktige behov. Så er det noen som får tildelt mye, som Kunstsilo og Stine Sofie Stiftelsen, og andre aktører som ikke er fullt så fornøyd som eksempelvis UiA. Vi skulle gjerne sett Kjevikveien inne. Slik er det bare. Mest spennende blir det jo å se på hva som skjer i det videre spillet når forhandlingene skal starte, om det blir en regjeringskrise, slik enkelte KrF topper antyder, sier Anita S Dietrichson, administrerende direktør i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen (NIKR).

Regiondirektør Siri Mathiesen i NHO berømmet agderpolitikerne for å være lydhøre.

– Dere har vært gode på å lytte. Derfor tror jeg tiltakene deres treffer så godt. Jeg må berømme dere, at dere løfter kompetansereformen, dere snur Norge inn i den nødvendige omstillingen. Når denne først begynner så går det veldig fort, sa hun.

Budsjettet som sådan oppsummerer hun slik:

– Vi karakteriserer statsbudsjettet som trygt, stødig og næringsvennlig. Landet går heldigvis mye, mye bedre, vi ser ledigheten gå ned, sier hun.

Grønt skifte

Liv Britt Kambo som blant annet er direktør i Kambo eiendom og sitter i styret til Næringsforeningen, savnet en enda mer tydelig miljøprofil i budsjettet: Tanker om hvordan næringslivet kan komme lenger med det bærekraftige, grønne skiftet. Hun peker på en rapport fra FNs Klimapanel som kom mandag der grønt skifte og økonomisk bærekraft var tema.

– Vi har sett flere bedrifter i Sverige og andre steder som får støtte til innovasjon her. Jeg kunne tenke meg at budsjettet la opp til konkret handlingsplan her. Den kunne vært enda mer tydelig på at utfordringen ikke bare går på konkrete tiltak som bil og transport, men hele bredden av det næringslivet driver med, sier hun og berømmer samtidig at Geitmyra får midler.

Kambo hadde også ros til regjeringen:

– Det er også bra at vi får veier nå, det er knallbra at de har fått inn så mye der. Og satsingen på kultur er veldig, veldig bra. Det er gøy å være sørlending.

Hun er samtidig veldig tilfreds med den åpne døren Sørlandsbenken viser overfor landsdelen:

– Jeg liker at vi får si i fra om hva vi vil ha.

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor