AA

Dette er ledelsen i nye Kristiansand kommune

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Disse seks utgjør påtroppende rådmann Camilla Dunsæds ledergruppe i Nye Kristiansand kommune.

– De siste månedene har vært brukt til å gjennomføre en grundig prosess for å sette sammen toppledergruppen for nye Kristiansand kommune. Samtlige kandidater er rekruttert fra dagens tre ledergrupper, sier Camilla Dunsæd, i en pressemelding.

– Jeg ser frem til å samarbeide med et dyktig og spennende lederteam, poengterer Dunsæd.

Tirsdag 29. mai skal hun legge frem forslag til den nye ledergruppen for fellesnemnda, hvor endelig tilsetting vil skje. og 22. mai skal innstillingen behandles i partssammensatt utvalg (PSU) og i fellesnemndas arbeidsutvalg (AU).

Den nye ledergruppen rundt Dunsæd blir seende slik ut:

 • Kjell A. Kristiansen ansettes som direktør for organisasjon, personal og stab
 • Terje Fjellvang ansettes som direktør for virksomhetsstyring, økonomi og eierskap
 • Wenche P. Dehli ansettes som direktør for samhandling og innovasjon
 • Kristin Eidet Robstad ansettes som direktør for oppvekst og læring
 • Brede Skaalerud ansettes som direktør for helse og mestring
 • Ragnar Evensen ansettes som direktør for miljø, byutvikling og teknisk

Tre av direktørene har bakgrunn fra Songdalen kommune: Kristiansen er i dag rådmann i Songdalen kommune, Skaalerud er kommunalsjef for helse og omsorg og Kristin Eidet Robstad er oppvekstsjef. De tre andre kommer fra stillinger i Kristiansand kommune, Delhi er i dag helse- og sosialdirektør i Kristiansand kommune, Evensen er teknisk direktør mens Fjellvang er økonomidirektør.

Den nye ledergruppen til Dunsæd har dermed ikke kandidater med bakgrunn fra dagens Søgne kommune.

Stillingen som direktør for kultur, frivillighet og innbyggerdialog er ikke på plass ennå, og denne skal lyses ut eksternt. Kjell A. Kristiansen er påtenkt rollen som assisterende rådmann, under forutsetning av at fellesnemnda støtter innstillingen.

Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Disse seks utgjør påtroppende rådmann Camilla Dunsæds ledergruppe i Nye Kristiansand kommune.

– De siste månedene har vært brukt til å gjennomføre en grundig prosess for å sette sammen toppledergruppen for nye Kristiansand kommune. Samtlige kandidater er rekruttert fra dagens tre ledergrupper, sier Camilla Dunsæd, i en pressemelding.

– Jeg ser frem til å samarbeide med et dyktig og spennende lederteam, poengterer Dunsæd.

Tirsdag 29. mai skal hun legge frem forslag til den nye ledergruppen for fellesnemnda, hvor endelig tilsetting vil skje. og 22. mai skal innstillingen behandles i partssammensatt utvalg (PSU) og i fellesnemndas arbeidsutvalg (AU).

Den nye ledergruppen rundt Dunsæd blir seende slik ut:

 • Kjell A. Kristiansen ansettes som direktør for organisasjon, personal og stab
 • Terje Fjellvang ansettes som direktør for virksomhetsstyring, økonomi og eierskap
 • Wenche P. Dehli ansettes som direktør for samhandling og innovasjon
 • Kristin Eidet Robstad ansettes som direktør for oppvekst og læring
 • Brede Skaalerud ansettes som direktør for helse og mestring
 • Ragnar Evensen ansettes som direktør for miljø, byutvikling og teknisk

Tre av direktørene har bakgrunn fra Songdalen kommune: Kristiansen er i dag rådmann i Songdalen kommune, Skaalerud er kommunalsjef for helse og omsorg og Kristin Eidet Robstad er oppvekstsjef. De tre andre kommer fra stillinger i Kristiansand kommune, Delhi er i dag helse- og sosialdirektør i Kristiansand kommune, Evensen er teknisk direktør mens Fjellvang er økonomidirektør.

Den nye ledergruppen til Dunsæd har dermed ikke kandidater med bakgrunn fra dagens Søgne kommune.

Stillingen som direktør for kultur, frivillighet og innbyggerdialog er ikke på plass ennå, og denne skal lyses ut eksternt. Kjell A. Kristiansen er påtenkt rollen som assisterende rådmann, under forutsetning av at fellesnemnda støtter innstillingen.

Tagger:,

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du bli medlem?

Fyll ut skjemaet nedenfor