AA

Digital satsing inn mot næringslivet

  • Fra venstre Håkon Øgaard, Kristin Wallevik, Tor Helge Aas, Hilde Vik alle fra Universitetet i Agder og Geir Jørgensen fra Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Flere av næringsforeningene i Agder går nå sammen med UiA om et nytt kurstilbud som skal styrke den digitale kompetansen i landsdelen.

– Digitalisering, automatisering, robotisering og kunstig intelligens har blitt buzz-ord de fleste kjenner, men foreløpig er det mye snakk og lite handling. Mange små- og mellomstore bedrifter mangler kompetanse til å avdekke hva dette betyr for deres virksomhet og forretningsmodell, og hvordan de skal gå fram for å gjøre noe med utfordringen, og fortsetter derfor som før. Det ønsker vi å gjøre noe med ved å tilby dette kursprogrammet, sier Geir Jørgensen, administrerende direktør i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.

Bedriftenes ønske

I september er det oppstart for første kurs i en rekke av fire i “Ledelse i en digital tid” på UiA. Det er Næringsforeningsalliansen, bestående av Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, Arendal Næringsforening, Grimstad Næringsforening, Lillesand Vekst, Lindesnesregionen Næringshage, Lister Nyskaping og Setesdal Regionråd, som står bak tilbudet i samarbeid med UiA.  Kursene er ment å gi ledere, mellomledere og annet nøkkelpersonell i medlemsbedriftene en helhetlig forståelse av hvordan digital innovasjon og endring påvirker verdikjedene, forretningsmodellene og arbeidsprosessene i virksomheten.

Her kan du lese mer om kursene og melde deg på

– Tilbudet er utviklet med utgangspunkt i innmeldte behov fra medlemsbedriftene. Behovene kobles mot forskningsbasert praksis, og tilbudet gjennomføres på deltid parallelt med jobb. Første gjennomføring av alle kurs gis som pilot hvor  deltakerne vil gi innspill til videre justeringer og forbedringer av både innhold og form, slik at vi får et skreddersydd kurstilbud som møter behovene hos virksomhetene på Agder, forteller Hilde Vik, program- og markedsansvarlig ved Universitetet i Agder.

Ifølge Jørgensen gir det teknologiske skiftet bedriftene store muligheter.

– Bruk av ny teknologi gjør det mulig å levere varer og tjenester billigere og med bedre kvalitet. Dette er veien til flere kunder og bedre økonomiske resultater. Bedriftene som ikke utnytter disse mulighetene, vil miste kundene. Verden er full av eksempler på regioner som ikke klarte å omstille seg ved tidligere teknologiske skifter. Vårt mål er at Agder ikke skal bli en av disse, understreker han.

Hvordan utnytte ny teknologi

Kursprogrammet består av fire kurs hver på 7,5 studiepoeng, og har følgende titler: “Digitalisering i forbedringsarbeidet”, “Strategi, innovasjon og forretningsutvikling i en digital tid”, “Digital markedsføring og kommunikasjon” og “Endringsledelse og organisasjonsutvikling i en digital tid”. Det første kurset starter i september, deretter blir det ett i semesteret fram til våren 2020.

– Hva kan deltagerne forvente?

– Et læringsutbytte som setter dem, og bedriften deres, bedre i stand til å utnytte mulighetene som ligger i anvendelse av ny teknologi. Digital transformasjon handler ikke om teknologi, men om menneskers evne og vilje til å endre organisasjonens måte å arbeide på. Kurset skal styrke evnen og forhåpentligvis gi motivasjon til å ville. Deltagerne vil få verktøy og metoder for modellering- og digitalisering av arbeidsprosesser, innsikt i teknologi som konkurransefortrinn og grunnlag for nye forretningsmodeller, digital markedsføring og optimalisering av kommunikasjonskanaler, ledelse av de endringsprosessene som er nødvendig for å høste gevinstene av ny teknologi, og mye mer, forklarer Jørgensen.

– På kursene vil man i tillegg møte andre deltagere fra bedrifter som er opptatt av ny teknologi. Dette gir rike muligheter for erfaringsutveksling og læring på tvers av ulike bedrifter og bransjer. Vi vet at dette er en viktig dimensjon for deltakerne på slike kurs.

Bred målgruppe

– Hvem passer kursene for?

– Tilbudet retter seg mot ledere, mellomledere og andre nøkkelpersoner som er sentrale i virksomhetens omstillingsarbeid. Målgruppen er både privat og offentlig sektor, og aktuelle yrkesgrupper er prosjektledere, personalledere, avdelingsledere, mellomledere, rådgivere, saksbehandlere, IKT-personell og markedsansvarlige, forteller Vik.

Jørgensen utdyper:

– Deltagerne har gjerne har noen års erfaring fra arbeidslivet, og mangler enten formell kompetanse eller ønsker påfyll av ny kompetanse innenfor ledelse og digitalisering. Dersom man tenker at dette ikke er relevant for meg, bør man se en ekstra gang på kurstilbudet. Ny teknologi vil berøre alle bedrifter og de fleste funksjoner i bedriftene, så nytten kan være størst nettopp hos de som oppfatter dette som lite relevant. Vi tror deltagerne vil komme fra mange ulike bransjer og avdelinger i bedriftene, sier Jørgensen.

– Hvordan går man fram hvis man vil søke plass?

– De som ønsker å bruke denne unike muligheten til å heve egen kompetanse, melder seg på kursprogrammet Ledelse i en digital tid via Næringsforeningens nettside. Her finner man all nødvendig informasjon. Det er begrenset antall plasser så det kan være lurt å være tidlig ute. Endelig opptak på universitetet vil finne sted innen 30. august, forklarer Jørgensen.

Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Flere av næringsforeningene i Agder går nå sammen med UiA om et nytt kurstilbud som skal styrke den digitale kompetansen i landsdelen.

– Digitalisering, automatisering, robotisering og kunstig intelligens har blitt buzz-ord de fleste kjenner, men foreløpig er det mye snakk og lite handling. Mange små- og mellomstore bedrifter mangler kompetanse til å avdekke hva dette betyr for deres virksomhet og forretningsmodell, og hvordan de skal gå fram for å gjøre noe med utfordringen, og fortsetter derfor som før. Det ønsker vi å gjøre noe med ved å tilby dette kursprogrammet, sier Geir Jørgensen, administrerende direktør i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.

Bedriftenes ønske

I september er det oppstart for første kurs i en rekke av fire i “Ledelse i en digital tid” på UiA. Det er Næringsforeningsalliansen, bestående av Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, Arendal Næringsforening, Grimstad Næringsforening, Lillesand Vekst, Lindesnesregionen Næringshage, Lister Nyskaping og Setesdal Regionråd, som står bak tilbudet i samarbeid med UiA.  Kursene er ment å gi ledere, mellomledere og annet nøkkelpersonell i medlemsbedriftene en helhetlig forståelse av hvordan digital innovasjon og endring påvirker verdikjedene, forretningsmodellene og arbeidsprosessene i virksomheten.

Her kan du lese mer om kursene og melde deg på

– Tilbudet er utviklet med utgangspunkt i innmeldte behov fra medlemsbedriftene. Behovene kobles mot forskningsbasert praksis, og tilbudet gjennomføres på deltid parallelt med jobb. Første gjennomføring av alle kurs gis som pilot hvor  deltakerne vil gi innspill til videre justeringer og forbedringer av både innhold og form, slik at vi får et skreddersydd kurstilbud som møter behovene hos virksomhetene på Agder, forteller Hilde Vik, program- og markedsansvarlig ved Universitetet i Agder.

Ifølge Jørgensen gir det teknologiske skiftet bedriftene store muligheter.

– Bruk av ny teknologi gjør det mulig å levere varer og tjenester billigere og med bedre kvalitet. Dette er veien til flere kunder og bedre økonomiske resultater. Bedriftene som ikke utnytter disse mulighetene, vil miste kundene. Verden er full av eksempler på regioner som ikke klarte å omstille seg ved tidligere teknologiske skifter. Vårt mål er at Agder ikke skal bli en av disse, understreker han.

Hvordan utnytte ny teknologi

Kursprogrammet består av fire kurs hver på 7,5 studiepoeng, og har følgende titler: “Digitalisering i forbedringsarbeidet”, “Strategi, innovasjon og forretningsutvikling i en digital tid”, “Digital markedsføring og kommunikasjon” og “Endringsledelse og organisasjonsutvikling i en digital tid”. Det første kurset starter i september, deretter blir det ett i semesteret fram til våren 2020.

– Hva kan deltagerne forvente?

– Et læringsutbytte som setter dem, og bedriften deres, bedre i stand til å utnytte mulighetene som ligger i anvendelse av ny teknologi. Digital transformasjon handler ikke om teknologi, men om menneskers evne og vilje til å endre organisasjonens måte å arbeide på. Kurset skal styrke evnen og forhåpentligvis gi motivasjon til å ville. Deltagerne vil få verktøy og metoder for modellering- og digitalisering av arbeidsprosesser, innsikt i teknologi som konkurransefortrinn og grunnlag for nye forretningsmodeller, digital markedsføring og optimalisering av kommunikasjonskanaler, ledelse av de endringsprosessene som er nødvendig for å høste gevinstene av ny teknologi, og mye mer, forklarer Jørgensen.

– På kursene vil man i tillegg møte andre deltagere fra bedrifter som er opptatt av ny teknologi. Dette gir rike muligheter for erfaringsutveksling og læring på tvers av ulike bedrifter og bransjer. Vi vet at dette er en viktig dimensjon for deltakerne på slike kurs.

Bred målgruppe

– Hvem passer kursene for?

– Tilbudet retter seg mot ledere, mellomledere og andre nøkkelpersoner som er sentrale i virksomhetens omstillingsarbeid. Målgruppen er både privat og offentlig sektor, og aktuelle yrkesgrupper er prosjektledere, personalledere, avdelingsledere, mellomledere, rådgivere, saksbehandlere, IKT-personell og markedsansvarlige, forteller Vik.

Jørgensen utdyper:

– Deltagerne har gjerne har noen års erfaring fra arbeidslivet, og mangler enten formell kompetanse eller ønsker påfyll av ny kompetanse innenfor ledelse og digitalisering. Dersom man tenker at dette ikke er relevant for meg, bør man se en ekstra gang på kurstilbudet. Ny teknologi vil berøre alle bedrifter og de fleste funksjoner i bedriftene, så nytten kan være størst nettopp hos de som oppfatter dette som lite relevant. Vi tror deltagerne vil komme fra mange ulike bransjer og avdelinger i bedriftene, sier Jørgensen.

– Hvordan går man fram hvis man vil søke plass?

– De som ønsker å bruke denne unike muligheten til å heve egen kompetanse, melder seg på kursprogrammet Ledelse i en digital tid via Næringsforeningens nettside. Her finner man all nødvendig informasjon. Det er begrenset antall plasser så det kan være lurt å være tidlig ute. Endelig opptak på universitetet vil finne sted innen 30. august, forklarer Jørgensen.

Tagger:,

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor