AA

Digitale løsninger, manuelle rutiner

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

En av de største utfordringene mange virksomheter står overfor når de skal digitalisere virksomheten er: Hvor skal de begynne?

I sommer ble jeg ringt opp to ganger av regionens største avis med spørsmål om jeg ønsker å fortsette papiravisabonnementet som jeg sa opp for flere år siden. De visste tydeligvis ikke at jeg var digital abonnent.

Hvorfor bruker de tid og penger på å ringe en eksisterende abonnent? Skyldes det at de fortsatt har høye murer mellom den tradisjonelle virksomheten (papiravisen) og den nye moderne virksomheten (digitalavisen)?

Som rådgiver opplever jeg ofte virksomheter har nye digitale kundeløsninger, men titter man bak «utstillingsvinduet » eller appen, opplever jeg ofte manuelle rutiner og solide siloer mellom ulike avdelinger.

Statssekretær Paul Chaffey skriver i Dagens Næringsliv 30. juni: «Folk forventer digitale selvbetjeningsløsninger fra offentlig sektor. Digitale selvbetjeningsløsninger der vi gjenbruker data og ikke spør om ting vi allerede vet. Jeg opplever folk forventer det samme fra private virksomheter.»

Det amerikanske forsknings- og rådgivningsselskapet Gartner lanserte for noen år siden begrepet Bimodal IT. Det innebærer at man utvikler virksomheten langs to spor, et hvor IT-avdelingen leverer solide, sikre og pålitelige IT-løsninger og et annet hvor de utvikler for å teste ut nye digitale løsninger. Forrester Research hevder imidlertid at Bimodal IT vil føre til at virksomheter utvikler seg i to ulike retninger.

Jeg mener en tilnærming med fokus på brukerfokusert smidig utvikling, hvor brukerne tester løsningene kontinuerlig og man utnytter informasjon på tvers av avdelinger, vil bidra positivt til digital transformasjon. Slik kan både min regionavis og andre virksomheter
kunne videreutvikle eksisterende forretningsmodeller samtidig som de realiserer nye innovative forretningsmodeller. Da vil jeg og
andre forhåpentligvis slippe forstyrrende og unødvendige telefoner, samtidig som virksomhetene vil spare tid og penger.

Fredrik Grindland, Rådgiver Bouvet Kristiansand

Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
En av de største utfordringene mange virksomheter står overfor når de skal digitalisere virksomheten er: Hvor skal de begynne?

I sommer ble jeg ringt opp to ganger av regionens største avis med spørsmål om jeg ønsker å fortsette papiravisabonnementet som jeg sa opp for flere år siden. De visste tydeligvis ikke at jeg var digital abonnent.

Hvorfor bruker de tid og penger på å ringe en eksisterende abonnent? Skyldes det at de fortsatt har høye murer mellom den tradisjonelle virksomheten (papiravisen) og den nye moderne virksomheten (digitalavisen)?

Som rådgiver opplever jeg ofte virksomheter har nye digitale kundeløsninger, men titter man bak «utstillingsvinduet » eller appen, opplever jeg ofte manuelle rutiner og solide siloer mellom ulike avdelinger.

Statssekretær Paul Chaffey skriver i Dagens Næringsliv 30. juni: «Folk forventer digitale selvbetjeningsløsninger fra offentlig sektor. Digitale selvbetjeningsløsninger der vi gjenbruker data og ikke spør om ting vi allerede vet. Jeg opplever folk forventer det samme fra private virksomheter.»

Det amerikanske forsknings- og rådgivningsselskapet Gartner lanserte for noen år siden begrepet Bimodal IT. Det innebærer at man utvikler virksomheten langs to spor, et hvor IT-avdelingen leverer solide, sikre og pålitelige IT-løsninger og et annet hvor de utvikler for å teste ut nye digitale løsninger. Forrester Research hevder imidlertid at Bimodal IT vil føre til at virksomheter utvikler seg i to ulike retninger.

Jeg mener en tilnærming med fokus på brukerfokusert smidig utvikling, hvor brukerne tester løsningene kontinuerlig og man utnytter informasjon på tvers av avdelinger, vil bidra positivt til digital transformasjon. Slik kan både min regionavis og andre virksomheter
kunne videreutvikle eksisterende forretningsmodeller samtidig som de realiserer nye innovative forretningsmodeller. Da vil jeg og
andre forhåpentligvis slippe forstyrrende og unødvendige telefoner, samtidig som virksomhetene vil spare tid og penger.

Fredrik Grindland, Rådgiver Bouvet Kristiansand

Tagger:,

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor