AA

Rådmenn og toppledere diskuterte digitalisering

  • Agderings topplederforum møtte Agder-rådmennene fra begge fylkene og 13-14 kommuner. Tema på møtet var ledere, digitalisering og samfunnsutvikling.

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Rådmenn og næringslivsledere møttes på Coworx for å diskutere den digitale utfordring som landsdelen står overfor, og se hvordan man i større grad kan samhandle om dette.

– Robotene kommer til å erstatte leger og journalister, de har allerede utbetalt de første lån. Disse vil kunne assistere ved diagnostisering og kunne dele ut medisin. Kunstig intelligens vil altså erstatte arbeidsplasser, uttaler Fredrik Grindland i Bouvet.

19. januar holdt han foredrag om digitale trender for næringslivsledere og rådmenn på Coworx på et møte i Agderings topplederforum.

Fremdeles har en tredjedel av Norges befolkning verken internett eller PC hjemme.

– Det er et stort lederansvar å ta i bruk de digitale løsningene fordi det er en krevende sikkerhet knyttet til dette, sier Grindland videre. Som videre hadde to råd til forsamlingen:

– Sett mål for digitaliseringsarbeidet, og ta aktiv del i utviklingen. Ikke sitt og vent!

KS Agder og Agdering hadde samlet rundt 30 deltakere, stort sett rådmenn og noen toppledere fra næringslivet. 13-14 kommunale og fylkeskommunale rådmenn lyttet til gode råd fra UiA, det private næringslivet og det offentlige.

Jill Akselsen, regiondirektør i WSP.

Jill Akselsen, regiondirektør i WSP.

– Digitalisering er for enkelte virksomheter en ny nettside eller et nytt skjema på nett. Eller det kan være en mer grundig prosess, påpeker Tom Eikebrokk, fra UiA i sitt innlegg.

– Ofte blir digitalisering sett på som et IT-prosjekt, men i bunn og grunn handler det om kontinuerlig forbedring og endringsledelse. Bygg derfor en smartere virksomhet gjennom samhandling av kontinuerlig forbedring, endringsledelse med støtte av IT, poengterer Eikebrokk.

– Det offentlige og det privat har like utfordringer. Er det det offentlige som bør være pådriver og sette retningen?, utfordret regiondirektør Jill Akselsen i WSP.

– Hvordan håndterer vi informasjonsstrømmen? Hvordan kommuniserer kommunen med sine representanter? Vi bor i en kommune som sliter, men som har overskudd av ingeniører, kan vi ta en posisjon på dette?

Eva Berglund Åsland, organisasjonsdirektør i Kristiansand kommune, pekte på viktigheten av prosessen, spesielt i store virksomheter.

Organisasjonsdirektør i Kristiansand kommune, Eva Berg Åsland.

Organisasjonsdirektør i Kristiansand kommune, Eva Berg Åsland.

– Det handler om forbedringene og den effektive jobbingen. Dette er 80 prosent, mens bare 20 prosent er IT. Digitale verktøy er sjelden integrert med hverandre.

Hele møtet ble avsluttet med en work-shop med idèutveksling på hvordan man skal arbeide sammen med disse utfordringene.

En av initiativtakerne til møtet, KS-leder Jan Inge Tungesvik, mener kommuner og næringslivet kan lære av hverandre.

– All erfaring viser at å kombinere type erfaring på tvers (mellom rådmenn og toppledere i næringslivet, red.anm), så får vi nye ideer og kan dermed bevege regionen videre.  Denne gang var temaet digitalisering, et viktig område å ha fokus på for landsdelen, uttaler Tungesvik.

Hvordan går veien videre?

– Nå ønsker vi å sette sammen en arbeidsgruppe som kan se på dette på tvers for å øke kompetansen på digitaliseringsområdet og dermed igangsette tiltak.

Geir Hammersmark, leder i Agdering, arrangerer møtet sammen med KS.

– I Agdering er vi opptatt av deling av kompetanse og lage møteplasser på tvers av sektorer. Ledelse er ledelsen uansett om det er offentlig eller privat sektor. Vår visjon om at «når alle lærer av alle blir alle bedre», ligger også her som en grunnleggende tanke for dette.

Hva fikk dere ut av work-shopdelen i dag?

– Engasjement og vilje til å samarbeid om kompetanseutvikling blant deltakerne har vært framtredende. I bunn og grunn handler dette om endringsledelse. Flere har etterlyst et «veikart» og en oversikt over det som gjøres på digitaliseringsområdet i kommunene. deltakerne var inne på mulighetene som det nye anskaffelsesreglementet gir. Videre etterlyste flere møteplasser for scenarietenking og det å se noen trender i utviklingen

Har dagen svart til forventningene?

– Absolutt. Det var både interessante presentasjoner, godt engasjement både under foredrag og i work-shop. Dette er i begynnelsen av det arbeidet som skal starte. Vi trekker gjerne inn både Næringsforeningen i Kristiansandsregionen og Arendal i videre arbeid.

Annonse
Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Annonse
Rådmenn og næringslivsledere møttes på Coworx for å diskutere den digitale utfordring som landsdelen står overfor, og se hvordan man i større grad kan samhandle om dette.

– Robotene kommer til å erstatte leger og journalister, de har allerede utbetalt de første lån. Disse vil kunne assistere ved diagnostisering og kunne dele ut medisin. Kunstig intelligens vil altså erstatte arbeidsplasser, uttaler Fredrik Grindland i Bouvet.

19. januar holdt han foredrag om digitale trender for næringslivsledere og rådmenn på Coworx på et møte i Agderings topplederforum.

Fremdeles har en tredjedel av Norges befolkning verken internett eller PC hjemme.

– Det er et stort lederansvar å ta i bruk de digitale løsningene fordi det er en krevende sikkerhet knyttet til dette, sier Grindland videre. Som videre hadde to råd til forsamlingen:

– Sett mål for digitaliseringsarbeidet, og ta aktiv del i utviklingen. Ikke sitt og vent!

KS Agder og Agdering hadde samlet rundt 30 deltakere, stort sett rådmenn og noen toppledere fra næringslivet. 13-14 kommunale og fylkeskommunale rådmenn lyttet til gode råd fra UiA, det private næringslivet og det offentlige.

Jill Akselsen, regiondirektør i WSP.

Jill Akselsen, regiondirektør i WSP.

– Digitalisering er for enkelte virksomheter en ny nettside eller et nytt skjema på nett. Eller det kan være en mer grundig prosess, påpeker Tom Eikebrokk, fra UiA i sitt innlegg.

– Ofte blir digitalisering sett på som et IT-prosjekt, men i bunn og grunn handler det om kontinuerlig forbedring og endringsledelse. Bygg derfor en smartere virksomhet gjennom samhandling av kontinuerlig forbedring, endringsledelse med støtte av IT, poengterer Eikebrokk.

– Det offentlige og det privat har like utfordringer. Er det det offentlige som bør være pådriver og sette retningen?, utfordret regiondirektør Jill Akselsen i WSP.

– Hvordan håndterer vi informasjonsstrømmen? Hvordan kommuniserer kommunen med sine representanter? Vi bor i en kommune som sliter, men som har overskudd av ingeniører, kan vi ta en posisjon på dette?

Eva Berglund Åsland, organisasjonsdirektør i Kristiansand kommune, pekte på viktigheten av prosessen, spesielt i store virksomheter.

Organisasjonsdirektør i Kristiansand kommune, Eva Berg Åsland.

Organisasjonsdirektør i Kristiansand kommune, Eva Berg Åsland.

– Det handler om forbedringene og den effektive jobbingen. Dette er 80 prosent, mens bare 20 prosent er IT. Digitale verktøy er sjelden integrert med hverandre.

Hele møtet ble avsluttet med en work-shop med idèutveksling på hvordan man skal arbeide sammen med disse utfordringene.

En av initiativtakerne til møtet, KS-leder Jan Inge Tungesvik, mener kommuner og næringslivet kan lære av hverandre.

– All erfaring viser at å kombinere type erfaring på tvers (mellom rådmenn og toppledere i næringslivet, red.anm), så får vi nye ideer og kan dermed bevege regionen videre.  Denne gang var temaet digitalisering, et viktig område å ha fokus på for landsdelen, uttaler Tungesvik.

Hvordan går veien videre?

– Nå ønsker vi å sette sammen en arbeidsgruppe som kan se på dette på tvers for å øke kompetansen på digitaliseringsområdet og dermed igangsette tiltak.

Geir Hammersmark, leder i Agdering, arrangerer møtet sammen med KS.

– I Agdering er vi opptatt av deling av kompetanse og lage møteplasser på tvers av sektorer. Ledelse er ledelsen uansett om det er offentlig eller privat sektor. Vår visjon om at «når alle lærer av alle blir alle bedre», ligger også her som en grunnleggende tanke for dette.

Hva fikk dere ut av work-shopdelen i dag?

– Engasjement og vilje til å samarbeid om kompetanseutvikling blant deltakerne har vært framtredende. I bunn og grunn handler dette om endringsledelse. Flere har etterlyst et «veikart» og en oversikt over det som gjøres på digitaliseringsområdet i kommunene. deltakerne var inne på mulighetene som det nye anskaffelsesreglementet gir. Videre etterlyste flere møteplasser for scenarietenking og det å se noen trender i utviklingen

Har dagen svart til forventningene?

– Absolutt. Det var både interessante presentasjoner, godt engasjement både under foredrag og i work-shop. Dette er i begynnelsen av det arbeidet som skal starte. Vi trekker gjerne inn både Næringsforeningen i Kristiansandsregionen og Arendal i videre arbeid.

Tagger:, ,

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor