AA

“Digitaliseringsskole” for bedrifter

  • Næringsforeningens ressursgruppe for digitalisering håper tilbudet treffer mellomledere og ledere som vil styrke kompetansen. F.v. Audun Finnestad, Helene Damman, May B. Broughton og Fredrik Grindland.
spenn logo

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Næringsforeningens ressursgruppe for digitalisering tilbyr nå kurset «Digitaliseringsskolen» i samarbeid med PwC og Bouvet.

– For å sikre et konkurransedyktig næringsliv på Sørlandet er det viktig å bidra til å fremme kunnskap og skape diskusjon rundt de store mulighetene som finnes i alle bransjer knyttet til digitalisering. Som rådgivere ser vi at forretningsstrategi og digital strategi i stor grad er sammenfallende og at det i alle bransjer blir viktig å tenke nytt for å beholde og styrke sin markedsposisjon, sier Audun Finnestad, partner i PwC.

Gjennom Digitaliseringsskolen er målet å bidra til å skape diskusjon rundt digitalisering, men også å gi konkrete faglige råd rundt hvordan man kan utvikle nye forretningsmodeller, tjenester og produkter. Kurset består i fire samlinger, hvor første samling holdes i februar 2017.

– I de ulike samlingene skal vi gå gjennom alle steg fra idé til lønnsom forretningsmodell, samt gi praktiske råd om hvordan man effektivt operasjonaliserer en slik modell. Vi vil også trekke inn konkrete eksempler fra lokalt næringsliv og forsøke å skape dialog med deltakerne gjennom alle samlingene, forklarer Finnestad.

Han sier målet er å styrke beslutningsevnen til bedriftene som deltar, og at tilbudet er rettet mot ledere og mellomledere som må forholde seg og bidra til endringene som digitaliseringen medfører.

– Gjennom både teori, og ikke minst tilgang på praktisk erfaring fra andre virksomheter, øker man bevisstheten og kunnskapsnivået på hva digitalisering kan gi både av utfordringer og muligheter. På den måten vil deltakerne bli bedre i stand til å gjøre egne vurderinger og ta riktige beslutninger for sin virksomhet, understreker Fredrik
Grindland, daglig leder i Bouvet.

VIL DU MOTTA SPENN I POSTEN?

Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

VIL DU MOTTA SPENN I POSTEN?

Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Næringsforeningens ressursgruppe for digitalisering tilbyr nå kurset «Digitaliseringsskolen» i samarbeid med PwC og Bouvet.

– For å sikre et konkurransedyktig næringsliv på Sørlandet er det viktig å bidra til å fremme kunnskap og skape diskusjon rundt de store mulighetene som finnes i alle bransjer knyttet til digitalisering. Som rådgivere ser vi at forretningsstrategi og digital strategi i stor grad er sammenfallende og at det i alle bransjer blir viktig å tenke nytt for å beholde og styrke sin markedsposisjon, sier Audun Finnestad, partner i PwC.

Gjennom Digitaliseringsskolen er målet å bidra til å skape diskusjon rundt digitalisering, men også å gi konkrete faglige råd rundt hvordan man kan utvikle nye forretningsmodeller, tjenester og produkter. Kurset består i fire samlinger, hvor første samling holdes i februar 2017.

– I de ulike samlingene skal vi gå gjennom alle steg fra idé til lønnsom forretningsmodell, samt gi praktiske råd om hvordan man effektivt operasjonaliserer en slik modell. Vi vil også trekke inn konkrete eksempler fra lokalt næringsliv og forsøke å skape dialog med deltakerne gjennom alle samlingene, forklarer Finnestad.

Han sier målet er å styrke beslutningsevnen til bedriftene som deltar, og at tilbudet er rettet mot ledere og mellomledere som må forholde seg og bidra til endringene som digitaliseringen medfører.

– Gjennom både teori, og ikke minst tilgang på praktisk erfaring fra andre virksomheter, øker man bevisstheten og kunnskapsnivået på hva digitalisering kan gi både av utfordringer og muligheter. På den måten vil deltakerne bli bedre i stand til å gjøre egne vurderinger og ta riktige beslutninger for sin virksomhet, understreker Fredrik
Grindland, daglig leder i Bouvet.

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor